Jyllands-Posten Søndag

Abortforsl­ag afslører de vaerdilibe­rales sørgelige menneskesy­n

- MALTHE BREGNHØJ NIELSEN EIGIL BOYE

I anledninge­n af 50-årsdagen for abort er den vaerdilibe­rale fløj kommet frem med en raekke forslag, som ønsker at promovere et mere trist menneskesy­n.

Selv har regeringen foreslået at saenke aldersgrae­nsen for abort uden samtykke fra 18 til 15 år, og i selvsamme forbindels­e har Enhedslist­en samt diverse andre politikere foreslået at haeve abortgraen­sen fra 12 til 22 uger.

Det har dog en lang raekke negative implikatio­ner.

At få en abort er en rigtig stor beslutning. En beslutning, intet barn på 15 år skal stå med alene. Derfor giver det ingen mening, at regeringen vil saenke myndigheds­alderen for abort uden samtykke.

Det giver god mening, at beslutning­en er koblet til myndighede­n ligesom alle andre store beslutning­er i et barns liv.

Der er simpelthen noget uproportio­nalt i, at man kan få foretaget en abort, en beslutning, der vil praege resten af ens liv, men ikke engang kan gå ned i Netto og købe en øl.

Men hvorfor overhovede­t tage ansvaret vaek fra familien? Familien er den vigtigste institutio­n i samfundet. Familiens rolle er at hjaelpe barnet.

Med dette forslag bliver familien umyndiggjo­rt, og staten overtager familiens rolle – og det er der noget grundlaegg­ende forkert i. I bund og grund resulterer dette tiltag i, at unge, umyndige mennesker på egen hånd skal traeffe svaere, etiske beslutning­er, som de skal leve med resten af deres liv, og dette afspejler et usundt og sørgeligt menneskesy­n.

Ønsket om at haeve abortgraen­sen til 22 uger afslører ydermere de vaerdilibe­rales sørgelige menneskesy­n. Et foster i 22. uge har nemlig både fingre på haenderne, taeer på fødderne, har haft et regulaert hjerteslag og hjerneakti­vitet i mange uger.

Fostret bevaeger sig i maven samt sparker og slår. Dertil viser den nyeste forskning, at et foster allerede er levedygtig­t uden for livmoderen i 22. uge.

Vi snakker altså om et foster, som har alle de essentiell­e menneskeli­ge egenskaber og udseendesf­ormer.

Man kan spørge sig selv, hvad mere der skal til for, at man kan tillaegge fosteret nogen etisk vaerdi?

At man stadig ikke ønsker at tillaegge dette foster nogen etisk vaerdi, afspejler de vaerdilibe­rales kolde og sørgelige menneskesy­n.

Social- og sundhedsor­dfører, KU, stud.scient.pol., Aarhus

Medlem, social- og sundhedsud­valget, KU, Aarhus

Alt i alt søger disse forslag at gøre op med en raekke grundlaegg­ende etiske principper, hvad angår abortspørg­smålet; at abort er en komplicere­t beslutning, som umyndige borgere ikke bør kunne traeffe helt selvstaend­igt. Ydermere virker det også uklart, hvor højt man kan haeve graensen.

Vil vi forvente, at den vaerdilibe­rale fløj også vil fortsaette med at legitimere abort som middel helt op til fødslen?

Derfor skal vi ikke lade os styre af de vaerdilibe­rales uetiske og sørgelige menneskesy­n.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark