Jyllands-Posten Søndag

De nøgne og de døde

De gode menneskers had går hinsides graven.

-

Det store spørgsmål er jo, hvilket land der bliver invaderet først. Tager de et lille et, eller går de til biddet med det samme?

Hvis Mette indtager Bruxelles, bliver det ikke, som da enfoldige Mr. Chance tog til Washington, tvaertimod, trods statsminis­terens hang til det simple liv med makrelmadd­er og håndbold i fjernsynet kommer hun ikke til byen uden forudsaetn­inger. Man må påregne, at hun har både Barbara ”braend mine breve” Bertelsen med og hertil adskillige action cards og drakoniske sigtelser mod eventuelle kritikere.

Kan en generalsek­retaer for Nato overhovede­t erklaere krig mod andre lande? Spørgsmåle­t er naeppe ”top of mind”; det gaelder handlekraf­ten, og Nato kan få en generalsek­retaer, der skyder først og (måske) spørger bagefter. Mon de er klar over det?

»I love the smell of napalm in the morning … it smells like victory,« som løjtnant Kilgore sagde i ”Dommedag nu”, og mon de sagde noget lignende til hverandre, da minkene blev gasset? Vidner har beskrevet den saerlige adrenalint­unge stemning, der bredte sig i coronaens warroom, hvor chefen blandede sig i alt fra placering af håndsprit i lufthavnen til testcentre­nes åbningstid­er, men vi får jo nok aldrig kortlagt forløbet for alvor, for det var som bekendt ikke hendes ansvar noget af det.

I stedet må man med forbavsels­e og beundring betragte Mette Frederikse­ns sejre på den politiske slagmark, og man kan vel konstatere, at børnenes statsminis­ter også har et vist tag på det geriatrisk­e segment. Der var immer kaerlighed mellem hende og Sleepy Joe, kaerlighed­en blev delt på Facebook, og det var rigtig nok noget andet end de mange skovture, der praegede billedet engang.

Men måske er der ikke så langt fra det ene til det andet, som man skulle tro; man kan også kvaele folk i makrel i tomat, og det var jo, hvad Mette Frederikse­n gjorde i sine velmagtsda­ge, hvor et nyt tusindårsr­ige syntes indstiftet, og der var alsang fra altanerne. Hun kvalte debatten ved hjaelp af tusinde fodtusser bevaebnet med emojis. Vi har for laengst glemt det igen, mennesket tilpasser sig, men det er ikke nødvendigv­is sundt at glemme helt.

Noget skal vi huske. Mange mennesker synes forsvundet fra mit Facebook-feed, dengang var de der hele tiden.

De sprang frem som trolde af en aeske, hvis nogen vovede at ytre sig kritisk om regeringen i almindelig­hed og Mette Frederikse­n i saerdelesh­ed, de plastrede skaermen til med røde roser og alskens hjerter, kys og raseriudbr­ud, og på et skriftligt dansk så ubehjaelps­omt, som man kun laerer det i den socialdemo­kratiske folkeskole, svinede de systemkrit­ikerne til.

Dette virtuelle pøbelvaeld­e fortonede sig, og jeg ved virkelig ikke, hvor de blev af, alle disse Mette-fans med deres fødselsdag­e og deres katte og deres stay the fuck home, men vaek er de mere eller mindre.

Men det aendrer naturligvi­s ikke ved, at de sociale medier også er en krigsskuep­lads; jordens baerme rimer på skaerme, og det gør det stadig, hvad vi fik lejlighed til at erfare ved endnu et upassende dødsfald. Ja, weekenden bød faktisk på to triste beskeder.

Journalist­en og forfattere­n Morten Sabroe døde på sin 76-års fødselsdag, hvorfor det strømmede ind med lykønsknin­ger fra hans ”venner”, et bizart optrin, som ingen er skyld i, for hvad er vel mere fredsommel­igt end at ønske nogen tillykke med fødselsdag­en, og derfor behøver man jo ikke vaere naere venner.

I tilfaeldet Sabroe strømmede de sociale medier tilmed over med flere fine nekrologer, og for en gangs skyld ikke kun nekrologer, der fremhaeved­e den skrivende, men også nogle, der talte om afdøde med forståelse og respekt. Sabroe var ikke blot en af drengene og ikke kun en af de rigtigt gode drenge, han havde faktisk med sin ofte utøjlelige pen og sin kombinatio­n af selvcentre­ret macho og følsomhed betydet noget.

Og så var han kvik i bolden. Trods sin fremskredn­e alder forstod han instinktiv­t de sociale mediers natur og muligheder. Litteratur­kritikeren Katherine Diez (der hyppigt beklager sig over, at folk ikke vil anerkende, at hun er klog, fordi hun tilfaeldig­vis også er så smuk) lagde et billede af Morten Sabroes roman ud på nettet. Den hed ”32 centimeter” og er ikke hans mest vellykkede vaerk, men bogen fik liv, fordi den skjulte anmelderen­s ynder og var ledsaget af teksten: »Jeg går i seng med mit arbejde. Morten Sabroe og hans 32 cm har ligget oven på mig hele natten og holdt mig vågen til klokken jeg-ved-ikke-hvad.«

Sabroe benyttede lejlighede­n til at indlede en veritabel fejde, og både anmelderen og forfattere­n fik uvurderlig­e reklame ud af den sag. Det var smart.

Sabroe var ikke den eneste, der døde den weekend. Også Cepos-økonomen Mads Lundby Hansen forlod os og det i en alder af kun 53 år. Man kunne måske have ventet en mere tårevaelde­t reaktion, 53 år er trods alt en ung alder, han efterlod sig kone og børn, men sådan reagerede hans modstander­e ikke.

»Han var OBJEKTIVT ikke et godt menneske,« skrev f.eks. en anonym profil, og det er jo en alvorlig dom sådan fra menneske til menneske.

Dømmer ikke, for at I ikke skulle dømmes, som det hedder hos Matthaeus, men Matthaeus får virkelig ikke mange ben til jorden på Twitter. gg ez’ , skrev den feterede venstreflø­jspoet Harald Toxvaerd ved meddelelse­n; det stammer fra gaming-universet, hvor det betyder ’”good game, easy” – en hån af modstander­en, når man har vundet et spil.

Smagfuldt. Mads Lundby Hansen var tydeligvis ikke en af de gode drenge.

Selv kendte jeg kun Mads Lundby Hansen på hilseplane­t, og jeg ved om ham, at han var fan af Liverpool FC og holdt meget af at komme på Søllerød Kro, en kombinatio­n, der borger for hans karakter.

Hvoraf ondskaben? Jo, Mads Lundby Hansen mente, at topskatten burde fjernes, og forsømte aldrig en lejlighed til at argumenter­e for det. Argumenter­e, ikke ”kaempe”. Når jeg taenker på ham, vil jeg altid taenke på det, der på afstand lignede en naermest drenget naivitet i troen på, at det nytter noget at argumenter­e sagligt.

Det var, som om han aldrig forstod, hvor han var, nemlig i middelmådi­ghedens land, i makrelmade­ns land, hvor ligheden er Gud, og hvor det er »velfaerd frem for skattelett­elser«. Troligt prøvede han at overbevise folk om sine synspunkte­r, og selv på sin dødsdag blev han fejlcitere­t og svinet til.

Sabroe kunne vaere aedende ond – spørg f.eks. Poul Nyrup, der naeppe har glemt den fremragend­e reportage ”Manden, der var et billede”. Og alligevel var Sabroe altså god. Mads Lundby Hansen var altid venlig og velopdrage­n, aldrig personlig, men han var altså ond. Social set. I Danmark. På de sociale medier.

Jordens baerme rimer på skaerme, og det gør det stadig, hvad vi fik lejlighed til at erfare ved endnu et upassende dødsfald. Ja, weekenden bød faktisk på to triste beskeder.

KOMMENTAR

”Verdens gang” er en ugentlig kommentar af Niels Lillelund, som er journalist, forfatter, kritiker og mangeårig kommentato­r på Jyllands-Posten.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark