Jyllands-Posten Søndag

Kribler det på terrassen? Sådan får du bugt med myrerne

Myrer på terrassen og i haven kan vaere til stor gene. Men du kan undgå dem med for eksempel kogende vand, myregift og myresand. Laes, hvordan man slipper af med myrer og myrebo.

- KIM GREGERSEN

Myrer på terrassen kan vaere til stor gene, da de blandt andet kan ødelaegge fugerne på din terrasse. Men med forskellig­e metoder kan du mindske antallet af myrer. Inden du går i gang, bør du dog overveje, om det rent faktisk er nødvendigt at bekaempe myrerne – for myrer på terrassen, i haven eller på graesplaen­en er sjaeldent skadelige for dit hus, for haven, havens småbygning­er eller andre dyr. Generer myrerne ikke, kan du derfor bare lade dem vaere, da deres tilstedeva­erelse giver en bedre biodiversi­tet til glaede for klimaet.

Hvis myrerne derimod er generende, og du vil bekaempe dem på din terrasse og mellem fliserne, er den bedste løsning at finde myreboet, hvis det er muligt, og ødelaegge det. Der er flere metoder til at ødelaegge det, hvor kogende vand er den mest miljøvenli­ge af dem, da du undgår at sprede stoffer i naturen.

Haeld kogende vand – for eksempel fra en elkedel eller en gryde – direkte ned i myreboet. Har du nok kogende vand, draeber det blandt andet dronningen og får myreaeggen­e til at gå i stykker, så der ikke kommer nye myrer.

Hvis du har svaert ved at finde boet under fliserne, eller det er svaert at grave, kan du prøve at haelde kogende vand ned, hvor myrerne ser ud til at komme fra.

Udendørs bekaempels­esmidler

Du kan også vaelge flere bekaempels­esmidler, der helt eller delvist kan ødelaegge myreboet. Husk, at de skal vaere godkendt af Miljøstyre­lsen, og pas på, at børn og dyr ikke spiser/får adgang til bekaempels­esmidlerne.

Der findes både myremidler til udvanding, myrepulver/myrepudder til at strø ud, myrespray eller myrelokked­åser. Laes på det enkelte produkt, hvordan det virker, og følg anvisninge­rne.

Myremidler skal blandes sammen med vand og typisk haeldes ned i myreboet og/eller taet på boet, langs soklen på huset for at forhindre, at de kommer ind i dit hus, eller hvor de normalt faerdes. Myrerne dør kort efter, at de har vaeret i kontakt med midlet.

Myrepulver strøs, hvor myrerne er, eller som forebyggel­se ved soklen. Det kan typisk også bruges indendørs.

Myrespray sprayes typisk ned i selve myreboet, eller hvor myrerne kommer op og direkte på myrerne. Det kan typisk også bruges indendørs.

I myrelokked­åserne udsaettes myrerne for et aktivt middel, som de bringer med tilbage i myreboet. Her dør de selv samt de myrer, der kommer i berøring med midlet. Lokkedåser til myrer saettes på overdaekke­de arealer, for eksepel en overdaekke­t terrasse eller under et udhaeng, hvor myrerne kommer ind i huset, og hvor der ikke kommer regn eller direkte sollys. Kan også bruges indendørs.

Myresand eller myrestopsa­nd er en forholdsvi­s ny ”opfindelse”. Myresand består af en blanding af molér og sand, og det haeldes ned, hvor myrerne har gravet efter, at du har fejet det ’sand’ vaek, som myrerne har skubbet op. Du skal blive ved med at fylde hullet op de kommende dage, indtil det er fyldt helt op. Myrerne kan ifølge anvisninge­n ikke grave i det fine sand, der størkner og lukker myregange og spraekker, når det suger fugt.

Myrestopsa­nd er ikke godkendt af Miljøstyre­lsen. Ifølge producente­n har Miljøstyre­lsen ”meddelt os, at produktet med rene danske råvarer ikke kraever godkendels­e”.

Tre fagfolk fra Videncentr­et Bolius har prøvet myrestopsa­ndet på hver deres terrasse. Deres konklusion er, at midlet virker og maerkbart reducerer antallet af myrer. Dog kom de ind i en af boligerne, da det blev strøet ved soklen.

Hvis du ikke selv kan slippe af med myrerne, og hvis problemet er så stort, at du ikke kan leve med det, kan du søge hjaelp hos en profession­el bekaemper.

Artiklen er publiceret i samarbejde med Videncentr­et Bolius.

 ?? ?? Myrer på terrassen kan hurtigt ødelaegge sommerstem­ingen. Der er heldigvis flere måder, du kan bekaempe dem på. Foto: Rasmus Bjørnholdt Sørensen, Videncentr­et Bolius
Myrer på terrassen kan hurtigt ødelaegge sommerstem­ingen. Der er heldigvis flere måder, du kan bekaempe dem på. Foto: Rasmus Bjørnholdt Sørensen, Videncentr­et Bolius

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark