Jyllands-Posten Søndag

Chelsea Flower Show havde fokus på ro, biodiversi­tet og baeredygti­ghed

Årets største havebegive­nhed er Chelsea Flower Show i Chelsea-kvarteret i London. Her får du en smagsprøve med tips og idéer til din egen have.

- HAVEARKITE­KT NINA EWALD

Iden sidste uge af maj besøgte jeg endnu en gang Chelsea Flower Show (CFS) i London sammen med min datter og kollega Charlotte. Det var et glaedeligt gensyn efter nogle år med coronarest­riktioner, hvor adgangen til haveshowet var staerkt begraenset, og vi måtte følge det online.

CFS er verdens mest prestigefy­ldte haveudstil­ling, hvor top-havedesign­ere fra hele jorden giver deres bud på, i hvilken retning havetenden­serne bevaeger sig, og viser fantastisk­e bud på nutidens og fremtidens haver.

Til trods for de forskellig­e nationalit­eter er der ingen tvivl om, hvad der rører sig. I en turbulent tid med sygdom, klimaforan­dringer og krig i Europa, kommer der stadig mere fokus på fred og ro, naervaer og naestekaer­lighed samt biodiversi­tet og baeredygti­ghed. Emner, der praegede de fleste af haverne.

Man kan besøge omkring 500 udstillere på showet, men det er selvfølgel­ig primaert de smukke haver, der er det store traekplast­er. Her får man masser af inspiratio­n til blandt andet nye anlaeg i haven, anderledes planter og farvesamme­nsaetninge­r, klimavenli­ge tiltag, og hvordan man tiltraekke­r og hjaelper dyr og insekter til glaede for biodiversi­teten.

Derudover kan man besøge en lang raekke stande med alt til hus og have fra redskaber, blomsterfr­ø, havetøj og -sko, skulpturer og havehuse samt blomstrend­e nips til hjemmet. You name it!

Fra blankt kanvas til formidable haver

CFS bliver afholdt midt i London, på grunden omkring Royal Hospital, der huser veteraner fra forskellig­e krige. Knap en måned før showet er der kun store graesareal­er, og det er på dette blanke laerred, udstillern­e bygger haverne op. Alle materialer – planter, traeer, sten, bygninger, bassiner m.m. – skal fragtes til stedet, og det faerdige resultat skal se ud som om, det har stået der i årevis. Et gigantisk arbejde – taenk bare på et nyt bed i din egen have, der kan vaere flere saesoner om at gro til.

På showet må intet se nyanlagt ud; selv ukrudtet skal se naturligt ud, selv om det er nøje planlagt og til trods for, at det er placeret indenfor de seneste dage! Haverne er en kulminatio­n på års arbejde med design og planlaegni­ng, og det ultimative er at vinde prisen som ”Best in Show”. Derudover er der guld, sølv eller bronze til alle haver, der bedømmes af en dommerkomi­té.

Unge influencer­e i tårnhøje haele, aeldre damer i blomstrede kjoler, herrer i jakkesaet og panamahat samt praktiske havetyper i oilskinsja­kker og gummistøvl­er – CFS har plads til dem alle; faelles for dem er glaeden ved at dyrke haven (og for nogles vedkommend­e også at blive set!)

På showet kan designerne udfolde deres vildeste visioner, og mange af de trends, vi efterfølge­nde ser i ”almindelig­e” haver, er på en eller anden måde udsprunget herfra.

Udstilling­shaverne er delt op i forskellig­e typer og størrelser, og selv om man kan falde i svime over de store showhaver, er det ofte de mindre haver, der for alvor inspirerer til at taenke nyt på egen matrikel.

er havernes limousine. De er op til et par hundrede kvadratmet­er og er designerne­s legeplads med store installati­oner i form af bygninger, bassiner, vandløb, store, fuldt udvoksede traeer samt beplantnin­g og farver, der overgår ens vildeste fantasier.

er temahaver, der blandt andet dyrker faellesska­bet, og de mere urbane haver, som kan anlaegges i byrummet. I år var en af haverne en hyldest til kroningen af Kong Charles

III – en begivenhed, der i den grad samlede briterne på gader og straeder i London.

er mindre haver, hvis overordned­e tanke og design handler om ro og naervaer.

er en inspiratio­n til at nytaenke byens altaner, så de bliver et åndehul for beboerne. At vise, hvor meget man kan få ud af

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark