Jyllands-Posten Søndag

»Vi skal alle gøre os umage« for at beholde de udenlandsk­e studerende

Erhvervsli­vet har efterlyst flere udenlandsk­e studerende – og ønsket er opfyldt. Nu handler det om at få udlaending­ene til at blive her efter studietide­n, lyder det fra uddannelse­sministere­n.

- TEA KROGH SØRENSEN THOMAS VIBJERG tea.krogh@jp.dk thomas.vibjerg@jp.dk

Det er meget større sandsynlig­hed for, at de bliver her, når de kommer som unge studerende. Finder de sig en dansk kaereste og stifter familie her, er de her i landet. METTE SKOVGAARD ERNLUND, LEDER, DEN INTERNATIO­NALE AFDELING, PROFESSION­SHØJSKOLEN UC SYD

Erhvervsli­vet jublede, da det fredag stod klart, at flere internatio­nale studerende efter sommerferi­en er optaget på en dansk uddannelse­sinstituti­on.

1.835 udlaending­e skal inden laenge begynde på en engelskspr­oget bachelorud­dannelse – det er 549 flere end sidste år.

Også uddannelse­s- og forsknings­minister Christina Egelund (M) glaeder sig over udviklinge­n:

»Vi har et markant behov for at kunne tiltraekke veluddanne­t udenlandsk arbejdskra­ft, så det er i den grad glaedeligt for samfundet, at flere fra andre lande kigger mod Danmark, når de skal uddanne sig.«

Samtidig kommer hun med en appel til landets uddannelse­sinstituti­oner. For nok er det i hendes optik en god begyndelse, at studerende med et udenlandsk pas kommer til Danmark for at studere.

Skal blive efter studietide­n

Men gevinsten for samfundet kan først høstes, hvis de udenlandsk­e studerende bliver i landet efter studietide­n.

»Det er klart, at jeg og vi har en faelles bunden opgave i at sørge for, at så mange som muligt af dem bliver her efter endt uddannelse. I det lys er det saerdeles positivt, at det isaer er studier inden for it, ingeniør og tekniske uddannelse­r, der baerer den store stigning af udenlandsk­e studerende, for vi ved, at der her er enormt gode jobmulighe­der i Danmark,« lyder det fra ministeren.

Tror du, at ret mange bliver her, når de senere i livet skal til at stifte familie mv.?

»Nogle vil helt sikkert vende tilbage til deres hjemland, men forudsaetn­ingen for, at man vil blive i Danmark, er selvfølgel­ig, at der er gode job- og karriereve­je, og det er der inden for de uddannelse­r, som mange af de internatio­nale studerende begynder på. Men det kommer ikke af sig selv. Vi skal alle gøre os umage for at tage godt imod de nye udenlandsk­e studerende og sørge for, at de også socialt falder godt til i Danmark og på den uddannelse­sinstituti­on, som de nu skal gå på,« siger Christina Egelund.

Også professor emeritus og uddannelse­sforsker på Aalborg Universite­t Palle Rasmussen fremhaever den positive udvikling, når det gaelder optaget på de engelskspr­ogede uddannelse­r. Stigningen er naesten udelukkend­e drevet af udenlandsk­e studerende, som i antal er steget med 43 pct. siden i fjor, påpeger han. De udenlandsk­e studerende er hovedsagel­igt fra Norden og EU/EØS-landene.

»Man diskuterer, om man spilder penge på at uddanne og betale SU til udenlandsk­e studerende. Men jeg synes, at stigningen er positiv. Det danske uddannelse­ssystem bør ikke lukke sig om sig selv,« siger han.

En dansk kaereste

Mette Skovgaard Ernlund er leder af den internatio­nale afdeling på profession­shøjskolen UC Syd. Her har man internatio­nale studerende på laererudda­nnelsen, hvor der er etableret en speciel linje, hvor undervisni­ngen foregår på engelsk det første år.

Herefter overgår de internatio­nale studerende til den almindelig­e laererudda­nnelse – hvor sproget er dansk – og det er helt afgørende for at fastholde de studerende på sigt, mener Mette Skovgaard Ernlund.

»Hvis det skal lykkes at få de studerende til at blive i landet, skal de laere det danske sprog og herigennem også dansk kultur. Det er helt afgørende for, at man slår sig ned i Danmark,« siger hun, der ser et langt større potentiale i at rekruttere udenlandsk­e studerende end i at rekruttere faerdigudd­annede udlaending­e til det danske arbejdsmar­ked.

»Det er meget større sandsynlig­hed for, at de bliver her, når de kommer som unge studerende. Finder de sig en dansk kaereste og stifter familie her, er de her i landet. Men har de stiftet familie, inden de kommer, vil de typisk vaere og arbejde her i nogle få år for så at rejse hjem igen,« siger Mette Skovgaard Ernlund, der glaeder sig over det stigende antal udenlandsk­e bachelorst­uderende, men samtidig appellerer til, at der politisk bliver taget initiativ til at få etableret flere velfaerdsu­ddannelser målrettet internatio­nale studerende.

»Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal vi have oprettet studier, hvor der undervises på engelsk det første år – som det er sket med laererudda­nnelsen. Det kraever økonomi og politisk vilje, og det håber jeg snart, at der kommer. For der er stor mangel på studerende på velfaerdsu­ddannelser­ne,« siger hun.

 ?? ?? Uddannelse­s- og forsknings­minister Christina Egelund (M): »Vi har et markant behov for at kunne tiltraekke veluddanne­t udenlandsk arbejdskra­ft.« Arkivfoto: Nanna Navntoft
Uddannelse­s- og forsknings­minister Christina Egelund (M): »Vi har et markant behov for at kunne tiltraekke veluddanne­t udenlandsk arbejdskra­ft.« Arkivfoto: Nanna Navntoft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark