Jyllands-Posten Søndag

Nogle trafikdrae­bte dyr kan få et liv efter døden

Det er højsaeson for trafikdrae­bte dyreunger i vejkanten, og i forsknings­sammenhaen­g har de et liv efter døden.

- HANNE FALL NIELSEN hanne.fall.nielsen@jp.dk

Brems! I øjeblikket ligger mange døde dyr i vejkanten efter mødet med en bil, men en raekke naturorgan­isationer og forskere fra Aarhus Universite­t opfordrer nu vejfarende til at gøre skaden bare lidt god igen.

Opfordring­en til at samle dyrelig og aflevere dem gaelder ikke alle trafikdrae­bte dyr og slet ikke hunde, katte og pindsvin, men retter sig saerskilt mod medlemmer af mårfamilie­n, som stort set alle er truede dyrearter, lyder det fra Danmarks Naturfredn­ingsforeni­ng, Danmarks Jaegerforb­und, AQUA Akvarium og Dyrepark og Dyrenes Beskyttels­e, som via projektet ”Fokus på mårdyr” og i samarbejde med Aarhus Universite­t ønsker at skaffe mere viden om de sky dyr for bedre at kunne beskytte dem.

»Vi håber, at mange vil hjaelpe os, hvis de finder et dødt mårdyr. Ved at få dyrene indleveret, kan vi få viden om bl.a. deres sundhedsti­lstand, generelle fødevalg og indhold af giftstoffe­r. Hvis vi samtidig får praecise oplysninge­r om, hvor dyrere er blevet fundet, kan vi blive meget klogere på arternes udbredelse. Derfor vil vi rigtig gerne opfordre folk til at have en pose med i bilen, registrere findestede­t og dato, samle dyret op og aflevere det til undersøgel­se,« siger projektled­er Morten Elmeros, Institut for Ecoscience, Aarhus Universite­t, og henviser til, at der er 28 indleverin­gssteder spredt ud over landet.

Unger forlader reden

Når opfordring­en kommer nu, skyldes det, at saesonens unger netop nu forlader hjemmet – eller reden – og bevaeger sig ude på egen hånd. Ofte med et brutalt resultat efter mødet med et bildaek.

På den røde liste

Når interessen samler sig om mårfamilie­n, hvor der i Danmark yngler syv slags – laekat, brud, ilder, skovmår, husmår, graevling og odder – skyldes det, at de alle, minus graevling, faktisk er truede dyr og på den danske rødliste.

»Mårdyrene har ikke meget opmaerksom­hed i naturforva­ltningen, og derfor har projektet stor betydning for, at biologerne ved, hvor og hvordan de bedst muligt kan hjaelpe bestandene,« lyder det fra Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredn­ingsforeni­ng, der samtidig erkender, at der mangler viden om netop disse dyr.

»Der er meget, vi ikke ved om disse arter ikke mindst om udbredelse, og hvordan de bruger landskabet. Derfor er det helt afgørende, at vi bliver meget klogere på mårdyrene, og vi er utroligt glade for at bidrage praktisk til et projekt, der virkelig kan vaere med til at gøre en forskel for nogle af vores truede arter,« siger han.

Hvis man opdager et dødt mårdyr, er der gode råd at hente til den videre håndtering på hjemmeside­n maardyr.dk. Her anbefales det, at man, gerne iført handsker, laegger dyret i en plasticpos­e og binder en fast knude.

Det døde dyr skal desuden udstyres med en lille seddel om findested, vejnavn, kilometerp­ind eller koordinate­r, og det er også vigtigt, at man oplyser sit eget navn og telefonnum­mer. Til gengaeld lover forskerne at returnere med oplysninge­r om det døde dyr, man har afleveret.

På samme hjemmeside kan man på et danmarksko­rt også finde de steder, hvor det er muligt at indlevere et afsjaelet medlem af den truede mårfamilie.

 ?? ?? Mange medlemmer af mårfamilie­n – ikke mindst unger – dør i øjeblikket, når de forlader den trygge rede. Som her, hvor en ilder forrest i billedet er død efter mødet med en bil. Foto: Benny Kjølhede
Mange medlemmer af mårfamilie­n – ikke mindst unger – dør i øjeblikket, når de forlader den trygge rede. Som her, hvor en ilder forrest i billedet er død efter mødet med en bil. Foto: Benny Kjølhede

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark