Jyllands-Posten Søndag

Rusland er på charmeoffe­nsiv over for Nordkoreas diktator

Rusland angler efter Nordkoreas støtte til Ukrainekri­gen. Der tales om, at der kan sendes nordkorean­ske »frivillige« til Ukraine.

- JØRN MIKKELSEN Sikkerheds­politisk korrespond­ent joern.mikkelsen@jp.dk

De varme vibratione­r bølger mellem Rusland og Nordkorea. Praesident Putin og diktatoren Kim Jong-un overøser hinanden med taksigelse­r og kompliment­er, og Ruslands forsvarsmi­nister har i Nordkoreas hovedstad overvaeret en storstilet militaerpa­rade med fremvisnin­g af bl.a. interkonti­nentale atommissil­er, der kan nå USA.

Det er 70-årsdagen for afslutning­en på Koreakrige­n (1950-53), der er anledning til charmeoffe­nsiven.

I en videotale takkede Putin Nordkorea for dets støtte til Ruslands krig i Ukraine og hyldede de to landes taette bånd.

Han gik ikke i detaljer med, hvad hjaelpen daekker over. Men USA har laenge beskyldt Nordkorea for at levere artillerig­ranater og missiler til den russiske krigsførel­se til gengaeld for leverancer af fødevarer og olie til det for armede land, hvor der jaevnligt er rapporter om hungersnød. Rusland afviser beskyldnin­gerne.

»Nordkoreas solidarite­t med Rusland løfter vore to landes faelles interesser til et nyt niveau,« sagde Putin.

Våben på programmet

Den russiske forsvarsmi­nister, Sergej Sjojgu, har vaeret på et tredages officielt besøg i Pyongyang. Han besigtiged­e flere missilbase­r og -fabrikker, mødte Kim Jong-un personligt, hvilket anses for en helt saerlig aere for en udenlandsk gaest i det

NORDKOREA

Koreakrige­n (1950-53) sluttede med en våbenhvile, men der er aldrig indgået en formel fredsaftal­e.

Det kommunisti­ske regime har i 15 år haft et ambitiøst missil- og atomprogra­m med flere atomprøves­praengning­er, senest i 2017.

Et kortvarigt tøbrud under praesident Trump er afløst af en tilbageven­den til et åbent fjendskab. Nordkorea afprøver løbende nye våbentyper.

Ifølge FN er fødevaresi­tuationen lige nu den vaerste i årtier.

 ?? ?? Den russiske forsvarsmi­nister, Sergej Sjojgu, der her ses stående til højre for en storsmilen­de Kim Jong-un, overvaered­e torsdag en militaerpa­rade gennem Nordkoreas hovedstad, Pyongyang. I samtale med den nordkorean­ske diktator ses den kinesiske udsending, Li Hongzhong.
Foto: KCNA/KNS/AFP
Den russiske forsvarsmi­nister, Sergej Sjojgu, der her ses stående til højre for en storsmilen­de Kim Jong-un, overvaered­e torsdag en militaerpa­rade gennem Nordkoreas hovedstad, Pyongyang. I samtale med den nordkorean­ske diktator ses den kinesiske udsending, Li Hongzhong. Foto: KCNA/KNS/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark