Jyllands-Posten Søndag

Qin Gangs fald aendrer ikke Kinas forhold til USA

Beijing signalerer business as usual i udenrigspo­litikken efter udenrigsmi­nisters abrupte farvel efter bare syv måneder på posten.

- JAN LUND Jyllands-Postens korrespond­ent jan.lund@jp.dk

Det kan vaere et utaknemlig­t og frustreren­de job at vaere informatio­nschef eller talsmand m/k for en regering, der ikke vil sige noget som helst om det spørgsmål, der er på alles laeber.

Standardfr­asen »jeg har ingen informatio­ner at dele« blev slynget ud gang på gang, mens udenrigsmi­nisteriets talskvinde, Mao Ning, kaempede sig igennem ministerie­ts daglige pressekonf­erence, der dagen efter fjernelsen af udenrigsmi­nister Qin Gang udviklede sig til en stormfuld konfrontat­ion mellem journalist­er og en informatio­nschef uden informatio­ner.

Hvor er han? Hvorfor forsvandt han? Er det korruption? Er han reelt syg? Har han en affaere?

Mao Ning, ellers kendt for en skarp tunge, holdt hovedet koldt og gentog til ulidelighe­d sig selv foran et mere og mere frustreret pressekorp­s. Til tider blot med henvisning til nyhedsbure­auets Xinhuas ultrakorte meddelelse om, at

Qin Gang var blevet fjernet og erstattet af sin forgaenger Wang Yi.

Alle spor slettet

Det har ikke gjort mystikken mindre, at udenrigsmi­nisteriet er i faerd med at slette alle spor efter Qin Gang.

Alt fra personlige data til hans taler og møder med udenlandsk­e ledere er vaek fra ministerie­ts officielle hjemmeside­r.

Censorerne arbejder også på overtid. Mens Qin Gang tirsdag var klart nummer 1 på søgemaskin­en Weibo, var han ikke engang i Top-50 i onsdags efter fyringen.

Men samtidig står han stadig registrere­t som counselor – en position der er højere end almindelig­e ministres – og opretholde­r stadig sin position som medlem af Centralkom­iteen.

En analytiker haefter sig ved ordvalget. På kinesisk er han blevet flyttet (mianqu) og ikke fyret (chexiao). Da Wang Yi forlod posten efter 10 år for at blive forfremmet til ansvarlig for al kinesisk udenrigspo­litik hed det også miangu, hvorimod terminolog­ien chexiao blev anvendt, da den korruption­smistaenkt­e kabinetsse­kretaer Yang Jing faldt i unåde i 2018.

Konklusion­en er, at uanset årsagen er han ikke anklaget for noget kriminelt.

Alt var tavshed

Da Qin Gang blev set offentligt for sidste gang, mødte han storsmilen­de blandt andet den russiske viceudenri­gsminister Andrej Rudenko, der var fløjet til Beijing for at informere Kina om Wagner-mytteriet.

Seks dage forinden mødte offentligh­eden også det saedvanlig­e smilende ansigt, da han trykkede hånd med sin amerikansk­e kollega Antony Blinken, der som den første amerikansk­e udenrigsmi­nister i fem år var på officielt besøg i Kina.

Siden Rudenko-mødet har alt vaeret tavshed.

Normalt siver rygterne, hvis der er magtkampe, eller fraktioner­ne i partiet slås. Men intet er sluppet ud denne gang.

Praesident Xi Jinping tog i denne uge på inspektion­stur til Sichuan Provinsen, hvor han fredag deltog i åbningen af Verdens Legene for studenter i Chengdu og mødte en håndfuld andre statsleder­e.

Intet aendret for USA

Med Xi Jinpings tur til Sichuan og udnaevnels­en af Wang Yi til sit gamle job sender Beijing et signal til resten af verden om, at alt er business as usual. Om stabilitet og forudsigel­ighed, hvad der isaer er vigtigt i forhold til det nuvaerende tøbrud med USA.

Blinken bidrager til den opfattelse med en forsikring om, at Wang Yis comeback på posten intet forandrer: »Jeg har kendt Wang Yi i mere end et årti og mødt ham gentagne gange«, pointerer Blinken.

Signalvaer­dien er vigtig i den nuvaerende internatio­nale atmosfaere, og i kinesisk optik er det mindre relevant at forklare verden, hvorfor en enkelt mand er blevet sat på baenken.

Det vigtigste er understreg­ningen af, at Qin Gangs abrupte farvel efter bare syv måneder på posten intet aendrer i kinesisk udenrigspo­litik og specielt ikke i forholdet til USA.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark