Jyllands-Posten Søndag

Mange advarede mod Giorgia Meloni, men skraekscen­arierne er indtil videre udeblevet

- JESPER KONGSTAD Internatio­nal korrespond­ent jesper.kongstad@jp.dk

Iflere europaeisk­e lande og i EU-toppen udløste det et alarmbered­skab og dybe bekymringe­r, da de italienske vaelgere i september sidste år banede vejen for den mest yderligtgå­ende, højreorien­terede regering i Italien siden Anden Verdenskri­g. Storsejren til den 46-årige Giorgia Meloni, som efter parlaments­valget blev Italiens første kvindelige premiermin­ister, fik kritikere og politiske modstander­e til at male skraekscen­arier og advare om, at hun ville underminer­e både demokratie­t, økonomien, vaerdierne, eurozonen og forholdet til EU.

Samtidig mente politiske modstander­e, at Italien styrede tilbage mod fascismen med henvisning til, at Melonis højrenatio­nale parti, Fratelli d’Italia (Italiens Brødre), har postfascis­tiske rødder.

Andre frygtede, at den nye højrereger­ing kunne true Vestens hårde kurs mod praesident Vladimir Putin under den russiske invasionsk­rig i Ukraine.

Men hvordan er det gået, siden Giorgia Meloni kaprede magten og 26 pct. af stemmerne? Hvilke konsekvens­er har det haft, at hun rykkede Italien markant til højre og dannede en koalitions­regering med det staerkt højreorien­terede parti Lega med Matteo Salvini i spidsen og partiet Forza Italia, der indtil for nylig havde den nu afdøde tidligere premiermin­ister Silvio Berlusconi i front?

»Giorgia Meloni har slet ikke indfriet de raedselssc­enarier, som mange advarede om,« konstatere­r Alberte Bové Rud, som forsker i Italien ved Dansk Institut for Internatio­nale Studier (DIIS).

Meloni har tvaertimod overrasket ved at indtage en meget lavmaelt og pragmatisk rolle, og hun har indtil videre undgået store konflikter og sammenstød i EU. I stedet har hun – ifølge Alberte Bové Rud – vist sig som en dygtig forhandler, der forstår det diplomatis­ke spil i Bruxelles, og hun har derfor vaeret svaerere end forventet for de øvrige EU-ledere at udmanøvrer­e.

Redningspa­kke på 1.500 mia. kr.

Bekymringe­n efter det italienske valg skyldtes, at Giorgia Meloni tidligere har udtrykt sig yderst fjendtligt over for EU. Hun har langet ud efter »Bruxelles-bureaukrat­erne« og kaldt euroen en forkert valuta. Samtidig varslede hun under valgkampen, at hun ville traekke magten og områder tilbage fra

Bruxelles og genforhand­le betingelse­rne i Italiens aftaler med EU om en redningspa­kke på 1.500 mia. kr.

Frygten var derfor, at Giorgia Meloni ville styre Italien ind på en protektion­istisk, EUskeptisk kurs og tilbagerul­le de økonomiske reformer, som hendes forgaenger, Mario Draghi, gennemført­e for at skaffe Italien adgang til EU’s genopretni­ngsfond, der blev etableret pga. coronapand­emien.

Pragmatike­r til fingerspid­serne

Men Meloni har erkendt, at det reelle manøvrerum er ekstremt lille, og at der står alt for meget på spil i forhandlin­gerne med EU.

»Meloni har siden valget vist, at hun er pragmatisk til fingerspid­serne. Hun forstår sin egen position, og at hun ikke kan tage et opgør med EU nu. Hun er nødt til at indordne sig. EU er ikke en modspiller, som hverken hun eller Italiens økonomiske situation kan tåle,« siger Alberte Bové Rud, der påpeger, at Meloni allerede under valgkampen forsøgte at fjerne sig fra rollen som en EUskeptisk ekstremist.

Samme vurdering har eksperten Teresa Coratella fra European Council on Foreign Relations i Rom. Hun har sagt til den britiske avis The Times, at man skal »glemme

Meloni som den populistis­ke og aggressive opposition­sleder«. Som premiermin­ister er hun »meget pragmatisk, meget politisk stabil og ikke aggressiv. I hvert fald ikke offentligt,« lyder vurderinge­n.

Italien, der er EU’s tredjestør­ste økonomi og medlem af euroen, slås med en statsgaeld på 150 pct. af bruttonati­onalproduk­tet

(bnp), og Meloni vil blive udpeget som syndebuk af de hjemlige vaelgere, hvis det mislykkes at hive milliardst­øtten hjem fra Bruxelles.

Den tidligere italienske premiermin­ister socialdemo­kraten Enrico Letta, der tabte valget til Meloni og siden er trådt tilbage som partileder, har sagt til New York Times, at Meloni »er staerk« og har vaeret »bedre, end vi forventede« til at håndtere økonomi og finanser.

Hun fik bl.a. en italiensk finanslov i hus på rekordtid og har også skrinlagt en del af de skattelett­elser, som koalitione­n lovede under valgkampen. Samtidig har hun opgivet den aggressive linje over for EU, sagde Letta, der i valgkampen advarede om, at en sejr til Meloni ville true det italienske demokrati og økonomien.

Til stor lettelse i Nato, EU og USA har Meloni også levet op til sit valgløfte om at fastholde en hård linje over for Putin, selv om den ene regeringsp­artner Matteo Salvini har kritiseret de vestlige sanktioner mod Rusland. Hertil kommer, at Berlusconi, som var en af Putins venner, ofte tog den russiske praesident i forsvar.

En diplomatis­k krise

Meloni har flere gange mødt Ukraines praesident, Volodymyr Zelenskyj, bl.a. under en rejse til Kyiv, men der var dog et møde, hvor hun frustreret måtte se sig selv sat uden for døren.

Det skete, da den franske praesident, Emmanuel Macron, og den tyske kansler, Olaf Scholz, i februar holdt en middag med Zelenskyj i Paris. Før det italienske valg deltog Mario Draghi i et lignende tysk-fransk arrangemen­t, og derfor blev den manglende invitation udlagt som et tegn på, at Italien var rykket ud af det fine selskab.

»Meloni fik ikke lov til at sidde ved det samme bord som Scholz og Macron. Det er et udtryk for, at Italien flere steder ikke laengere betragtes som en del af den moralsk ophøjede kerne i

EU. Samtidig er der på grund af en strid om bl.a. migranter et meget anstrengt forhold mellem Macron og Meloni,« siger Alberte Bové Rud.

I november var der f.eks. en diplomatis­k krise mellem Rom og Paris, da Italien afviste et redningssk­ib med migranter fra Middelhave­t.

Migrantern­e endte i stedet i Frankrig, der var staerkt utilfreds med italienern­e.

Den franske praesident­s modvilje er dog også udtryk for en voksende bekymring over, at Melonis succes kan vaere med til at normaliser­e det yderste højre i Europa, hvilket kan gavne partier som franske Front National.

Ved det spanske valg den 23. juli mislykkede­s det dog for højrenatio­nalisterne at gentage Melonis succes. Partiet Vox på det yderste højre gik markant tilbage og opnåede ikke indflydels­e på regeringsd­annelsen, som det ellers er sket i både Sverige og Finland.

Meloni bliver »renskuret«

Ferdinando Nelli Feroci, der leder Institut for Internatio­nale Anliggende i Rom, siger til netmediet Politico om »Macrons nye hovedpine«, at »det er forurolige­nde for Macron, at Meloni kan blive en praesentab­el, fornuftig konservati­v leder« på den europaeisk­e

GIORGIA MELONI

Højrefløjs­politikere­n Giorgia Meloni, der er leder af partiet Italiens Brødre, blev i efteråret 2022 premiermin­ister i Italien.

Hun er den første kvindelige premiermin­ister i landet med knap 60 mio. indbyggere.

Meloni, der er 46 år og født i Rom, begyndte at interesser­e sig for politik som 15-årig og meldte sig ind i ungdomspar­tiet i et nyfascisti­sk parti grundlagt af en minister fra den tidligere diktator Benito Mussolinis regering.

I 2006 blev hun udpeget til sin første politiske post af davaerende premiermin­ister Silvio Berlusconi.

I 2008 blev hun i en alder af 31 år Italiens yngste minister nogensinde, da Berlusconi udpegede hende til sports- og ungdomsmin­ister.

I 2012 dannede hun partiet Italiens Brødre.

Meloni er ikke gift, men hun har en datter fra 2006 med en italiensk tv-journalist.

Kritikere udpegede hende som en alvorlig trussel mod økonomien, demokratie­t, EU og Vestens hårde kurs over for Putin. Men Giorgia Meloni har overrasket med en afdaempet og pragmatisk kurs, siden hun kaprede magten i Italien.

scene, når der naeste år holdes valg til EUParlamen­tet.

Statsminis­ter Mette Frederikse­n (S) var i april på besøg hos Meloni i Rom for bl.a. at drøfte migration. Et besøg, som ifølge Alberte Bové Rud har medvirket til at styrke og »renskure« Meloni på den internatio­nale scene.

»Ethvert besøg af en demokratis­k statsleder i Rom er med til at legitimere Meloni som demokratis­k og fjerne beskyldnin­ger om fascisme. Det er naturligvi­s i Melonis interesse,« siger Alberte Bové Rud og tilføjer, at det måske også er en berettiget legitimeri­ng.

Meloni har vist sig som en trovaerdig forhandlin­gspartner og var for nylig med til at indgå en EU-aftale om en gennemgrib­ende reform af det europaeisk­e asylsystem.

»Man er nødt til at dømme Meloni på hendes handlinger. Hun har ikke vanaeret demokratie­t eller opført sig på en måde, der har vaeret fuldstaend­ig utilgiveli­g. Italien er et stort land i eurozonen, som man er nødt til at have respekt for, også selv om hun repraesent­erer den yderste højrefløj,« siger Rud.

De øvrige EU-lande har også frygtet, at Melonis regering i bl.a. vaerdi- og retspoliti­kken ville slå ind på samme uregerlige kurs som Ungarns omstridte premiermin­ister, Victor Orbán, som ifølge EU har skabt demokratis­ke tilbageskr­idt i Ungarn.

Trussel fra von der Leyen mod Meloni

Det var den bekymring, der blot tre dage før det italienske valg fik EU-Kommission­ens formand, Ursula von der Leyen, til at fremsaette en indirekte trussel mod Meloni, da kommission­sformanden fastslog, at EU har »redskabern­e« til at håndtere medlemslan­de på vildveje.

Det våben har der ikke vaeret brug for endnu over for Rom. Tvaertimod har Ursula von der Leyen rost Meloni for at tage til Bruxelles på sin første udlandsrej­se. De to kvinder er flere gange sammen rejst til Tunesien med et tilbud om EU-penge for at stoppe den massive migrantstr­øm over Middelhave­t. Det var et af Melonis helt store valgløfter, som hun dog stadig er meget langt fra at indfri. Italien har indtil videre i år modtaget naesten 70.000 migranter, der har krydset Middelhave­t. Det er over dobbelt så mange som det samlede antal i 2022.

Nu forsøger at Meloni at gå nye veje. På en konference i Rom den 23. juli indgik Italien og de øvrige lande omkring Middelhave­t en ny alliance, som skal danne faelles front mod ulovlig migration og slå hårdere ned på menneskesm­uglere.

Partiet Italiens Brødre, som Meloni grundlagde i 2012, har sit udspring i Movimento Sociale Italiano (MSI), der efter Anden Verdenskri­g blev stiftet af tilhaenger­ne af den tidligere italienske diktator Benito Mussolini og hans fascistpar­ti. Meloni afviser selv konsekvent enhver tilknytnin­g til fascismen og har sagt, at »det hører til i fortiden«.

Forud for det italienske valg påpegede Alberte Bové Rud, at Italien med Meloni ville få »den mest yderligtgå­ende, højreorien­terede premiermin­ister siden Mussolini«.

I dag konstatere­r hun, at magtskifte­t endnu ikke lovgivning­smaessigt har ført til dramatiske aendringer i Italien.

»Man kan godt maerke, at der er kommet en højreorien­teret regering. Men i den konkrete lovgivning og reformer kan man ikke se aftryk af de postfascis­tiske rødder eller fascistoid­e tendenser i hendes parti,« siger hun.

Til gengaeld tager Meloni, der kaemper for traditione­lle, kristne familievae­rdier, hele tiden mindre skridt, der underminer­er seksuelle minoritete­rs rettighede­r, kvinders rettighede­r og migranters vilkår. Hun forsøger bl.a. at gøre det svaerere for homoseksue­lle par at adoptere børn og vanskelige­re for kvinder at få en abort.

Berlusconi­s død

Den største udfordring for Meloni lige nu er at sikre, at Italien får udbetalt milliarder­ne fra EU’s genopretni­ngsfond. Konsekvens­erne af Berlusconi­s død i juni kan dog også udvikle sig uforudsige­ligt for Meloni. Der er risiko for, at Berlusconi­s parti enten forlader regeringen eller går i opløsning.

»Men det går overrasken­de godt for Meloni i målingerne, hvor hun står bedre end ved valget. Hendes parti ligger til 29 pct. af stemmerne, og hun står dermed stadig i spidsen for det suveraent største parti i Italien,« siger Alberte Bové Rud.

 ?? ??
 ?? ?? Italiens premiermin­ister, Giorgia Meloni, har overrasket mange ved at indtage en meget lavmaelt og pragmatisk rolle ved f.eks. EU-topmøder. Foto: Yves Herman/Reuters
Italiens premiermin­ister, Giorgia Meloni, har overrasket mange ved at indtage en meget lavmaelt og pragmatisk rolle ved f.eks. EU-topmøder. Foto: Yves Herman/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark