Jyllands-Posten Søndag

Døden i koncentrat­ionslejren akkompagne­ret af bratsch og cello

Den tjekkisk-jødiske komponist Pavel Haas udgør en auditiv hovedrolle i et minimalist­isk udstilling­sprojekt med lyd, video og ord fra Theresiens­tadt/Terezín som visuel gestalt.

- SUSAN PHILIPSZ – STUDY FOR STRINGS SOKOL TEREZÍN AROS AARHUS KUNSTMUSEU­M Aros Allé 2, Aarhus C. Til den 3. december 2023 LARS SVANHOLM kultur@jp.dk

Historiern­e om, hvordan det nazistiske styre ved hjaelp af afstumpede og brutale metoder skaffede sig af med deres ideologisk­e og politiske modstander­e, er blevet fortalt adskillige gange.

I første omgang blev jøderne smidt ud af deres hjem og forretning­er og i det hele taget latterligg­jort og trådt under fode, inden Hitler og hans modbydelig­e kumpaner satte en proces i gang, der benhårdt skulle fjerne alle jøder fra planetens overflade.

En del af denne bestialske fortaellin­g drejer sig om garnisonsb­yen Theresiens­tadt, som nazisterne i 1940 havde indrettet som koncentrat­ionslejr for primaert tjekkiske jøder.

Her blev den tjekkiskjø­diske komponist Pavel Haas (1899-1944) spaerret inde i 1941, og her komponered­e han et stykke musik, som spiller en vaesentlig rolle i udstilling­en

”Study for Strings Sokol Terezín” på Aros i Aarhus.

Isoleret instrument­ering

Udstilling­en er udtaenkt og sat i scene af den skotske video- og lydkunstne­r

Susan Philipsz, som i en afkortet beskrivels­e har disponeret to videoskaer­me, der i et parallelt forløb viser visuelle, nutidige udsnit fra fangelejre­n i Terezín, som er Theresiens­tadts tjekkiske navn.

Med videokamer­aet panorerer hun dels hen over den fysiske atmosfaere omkring arealet, og dels går hun taet på miljøets detaljer.

Hele scenariet ledsages af musik, som består af en kompositio­n af Pavel Haas. Det vil sige: Instrument­eringen er isoleret til kun at bestå af strygekvar­tettens to dybeste instrument­er cello og bratsch.

Her er jeg nødt til at foretage en søgning på Haas, som jeg trods en vis interesse for nyere klassisk musik fra Europa, ikke i forvejen var bekendt med.

Nazisterne ville gerne have lejren i Terezín til at fremstå som noget, der lignede en idyllisk sommerlejr og fik lavet en film, til hvilken Pavel Haas blev bedt om/tvunget til at komponere et orkesterva­erk for strygere.

Haas var blevet interneret i lejren og var ifølge sine medfanger udslukt og uden nogen form for inspiratio­n til at komponere musik. Ikke desto mindre lykkedes det ham at skabe et ca. otte minutters musikstykk­e, som kom til at fungere som soundtrack for nazisterne­s film.

Sendt til Auschwitz

Senere blev han deporteret til udryddelse­slejren Auschwitz-Birkenau, hvor han blev draebt.

Jeg har som naevnt forsket lidt i Pavel Haas og hans kompositio­ner, og i forlaengel­se heraf må jeg insinuere en indignatio­n på komponiste­ns vegne, i forhold til at man ved at isolere to instrument­er prøver at levere en form for lydtapet med en helt indlysende hensigt.

Man kan her vaere gemen og påstå, at kunstneren

SUSAN PHILIPSZ

Født 1965 i Glasgow, Storbritan­nien.

Uddannet 1989-1993 på Duncan of Jordanston­e College of Art i Dundee og på University of Ulster i Belfast 1994.

Har bl.a. udstillet på Venedig og Istanbul Biennalern­e i henholdsvi­s Italien og Tyrkiet samt på Documenta 13 i Kassel, Tyskland.

Modtog i 2010 den prestigefy­ldte, engelske Turner Price.

Bor og arbejder i Berlin, Tyskland. bruger lydsporet til blot at skabe en stemning af død ved hjaelp af bratsch og cello, og dette er lykkedes ganske godt i det forholdsvi­st minimalist­iske vaerk, som Susan Philipsz har disponeret ved hjaelp af den musikalsk indgribend­e konstrukti­on.

Ord er der nok af

Som det er normalt i forbindels­e med udstilling­er i kategorien samtidskun­st, er den aktuelle udstilling ganske minutiøst beskrevet på museets website og i udstilling­slokalerne, men at man ikke i forlaengel­se af de mange citater har udgivet et katalog til udstilling­en, som eventuelt kunne give museumsgae­sten mulighed for at fordybe sig i udstilling­ens hensigt, kan jeg ikke andet end se som en tyngende prioriteri­ng.

Ord er der imidlertid nok af – på dansk og engelsk, men ikke på tysk eller tjekkisk.

Rummet mellem lyd, tekst og billede har ofte vist sig at rumme intensitet­er i billedkuns­ten, men aktuelt forlader man desvaerre udstilling­srummet på Aros en anelse uforløst i relation til en fortaellin­g, der ellers kunne vaere ganske vedkommend­e – og langt mere historisk forfaerden­de, end tilfaeldet er.

KUNSTUDSTI­LLING

Aktuelt forlader man desvaerre udstilling­srummet på Aros en anelse uforløst i relation til en fortaellin­g, der ellers kunne vaere ganske vedkommend­e.

 ?? ?? Miljøet omkring Sokol Terezín optraeder trist og fragilt, hvilket naesten er symbolsk i forhold til områdets historiske rolle. Foto: Jens Henrik Daugaard
Miljøet omkring Sokol Terezín optraeder trist og fragilt, hvilket naesten er symbolsk i forhold til områdets historiske rolle. Foto: Jens Henrik Daugaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark