Jyllands-Posten Søndag

Det nødvendige hamsterhju­l

-

Hvis man googler ”hamsterhju­let”, skal man temmelig langt ned, inden der dukker et hamsterhju­l op. Altså sådan et rigtigt hamsterhju­l, som den lille gnaver kan styrte rundt i natten lang uden for alvor at komme nogen vegne. Ja, faktisk dukker det ikke op, men det kan oplyses, at et rigtigt hamsterhju­l kan erhverves fra 59,95 kr. på diverse hjemmeside­r, der handler med ting og sager til kaeledyr.

Men det er en anden snak. For os er hjulet blevet selve symbolet på alt det, vi åbenbart hader ved vores arbejde og vores liv. Mange danskere lider af stress, og det skal naturligvi­s tages alvorligt, men vi ynder at fortaelle os selv og hinanden, at vi er fortravled­e, savner tid, savner fordybelse og savner det sande. Alt sammen fordi vi styrter rundt og rundt i hamsterhju­let. Ja, man får det indtryk, at danskerne, selv om vi faktisk aldrig har haft mere fri og arbejdet mindre, er ved at arbejde os ihjel. Så googler man hamsterhju­l, mødes man af overskrift­er som ”fem tips til at komme ud af hamsterhju­let”, ”10 idéer til et liv uden hamsterhju­l”, ”braend hamsterhju­let” og så fremdeles. Prøv selv.

Måske er det nu, hvor det er sommer, og der er sand mellem taeerne, is og jordbaer på tallerkene­n, rosé i glasset, at tankerne om at melde sig ud forstaerke­s. Det siges, at tendensen har vaeret klar, siden coronaen sendte os hjem. Det mindede pludselig mange om, at sådan kunne det også vaere. Man kunne saelge, flytte ud, og hvis man var så heldig at have frivaerdi, så kunne man måske leve godt af det, i hvert fald for en tid.

Man har da også set en øget søgning fra byerne mod landet. Mennesker, familier, der vil laegge om og leve anderledes. Blandt tidens bestseller­e er en bog, ”AErø manifestet”, om en familie, der flyttede til Sydfyn, arbejdede anderledes og hjemmeskol­ede sine børn. Politisk har man også fanget tendensen, i hvert fald på venstreflø­jen. På Folkemødet talte både Enhedslist­en og Alternativ­et om at ”stå af raeset” og få mere ”tid til det, der taeller”.

Interessan­t nok er det de samme partier, som konstant kraever udvidelser af velfaerdss­taten, bedre standard, højere solidarite­t. Men man kan ikke både blaese og have mel i munden, og de fromme ønsker står i grel modsaetnin­g til, hvad Mette Frederikse­n siger, nemlig at vi godt kan glemme alt om at arbejde mindre, hvis vi vil bevare velfaerdss­taten. Fra kommuner i land- og kystdistri­kter lyder det da også, at det er en udfordring med familier, der ankommer med frivaerdi og drømme om et andet liv, men de samme forventnin­ger til standarden i velfaerden, nu bare finansiere­t af en løn på halv tid eller mindre. Det regnestykk­e haenger ikke sammen i laengden.

Så statsminis­teren har ret. I det danske samfund arbejder vi ikke bare for os selv; vi arbejder for faellesska­bet. De, der ønsker at springe af hamsterhju­let, bedes derfor pege på, hvor der så skal spares, for hvis vi alle gør det, vil det ikke laengere vaere det samme samfund. Og i og med at flere og flere gør det i større eller mindre grad, er det faktisk en konkret og stigende bekymring blandt økonomer og politikere.

For vi kan da godt vedtage 20 timers arbejdsuge og 10 ugers ferie til alle, men det vil udhule skattegrun­dlaget og dermed velfaerden. Det er ganske indlysende. Ligesom man siger, at adel forpligter, så gør velfaerd også; det forpligter os på hinanden.

I den forstand er hamsterhju­let kommet for at blive – og så kører det heller ikke hurtigere.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark