Jyllands-Posten Søndag

Det er vaerd at huske på, at der er forskel på jura og moral

- MENNESKER OG MAGT KOMMENTAR METTE BOCK

Svaerdfisk­ene på den danske højrefløj har kronede dage. De jager normalt i overfladen, men elsker opmaerksom­hed og er igen gået på jagt for at vise alverden, hvad de kan. Se os, hør os! Anledninge­n er, at bølgerne fra en ny Muhammedkr­ise er ved at rejse sig. Så de politiske svaerdfisk jager igen. Ikke forbrydere og terroriste­r, der klart overtraede­r den juridiske lovgivning i Danmark og Sverige eller i muslimske lande som Irak og Iran. Nej, de højreorien­terede svaerdfisk finder det vigtigere at angribe vores udenrigsmi­nister.

Lars Løkke Rasmussen (M) kommentere­de forleden de ulovlighed­er, der har fundet sted ved den danske ambassade i Irak efter koranafbra­endinger i Danmark og Sverige. Han forsvarede vores ytringsfri­hed og understreg­ede, at det er lovligt at afbraende bøger i Danmark. Og så kom det, som rovfisk elsker at jage: Løkke tillod sig at sige, at uagtet lovlighede­n i afbraendin­gerne, så er det skaendigt at miskredite­re andres religion. Den sidste del har intet med jura at gøre. Det handler om, hvilket moralsk kompas vi skal styre efter. Og så bliver det straks vanskeligt, for her er der ingen paragraffe­r, vi kan holde handlinger­ne op imod.

Jeg er glad for, at vi har en udenrigsmi­nister, der tør sige tingene i klartekst og ikke kun tale jura, men også moral, selv om det er langt vanskelige­re. For det, der er juridisk legalt, er ikke nødvendigv­is moralsk legitimt. Det er, som om vi naesten har glemt at tale om moral i vores lille, paragrafst­yrede land.

At skaende og håne andres relier gion har vaeret et helt almindelig­t kampmiddel til alle tider. Kan man ramme menneskers tro, slår det hårdt. Vi ved det fra vores egen lille lagune. I 2003 solgte supermarke­dskaeden Kvickly jesussanda­ler med et billede af Jesus eller Jomfru Maria afbildet på fodsålen, så man gik og trådte på dem. Det medførte så voldsomme protester, at sandalerne blev trukket ud af handlen. Den nu afdøde og meget bramfri biskop Jan Lindhardt fra Roskilde udtalte i den forbindels­e, at salget af sandalerne var »ualmindeli­gt klodset, dumt og fjoget gjort af Kvickly. De skulle skamme sig,« sagde han.

Lars Løkke har nu tilsvarend­e påpeget, at det ikke tjener noget godt formål at håne andres religion. Det lovligt, men det er dårlig opførsel. Men skal vi da bare bøje os for primitive menneskers terror eller maerkelige følelser og lade vaere med at afbraende deres hellige bøger, når det angiveligt er det eneste sprog, de respektere­r? Nej. Vi skal hverken underkaste os terror eller trosretnin­ger, vi finder usande. Den vanskelige moralske fordring er at respektere andres tro, isaer hvis de ikke respektere­r vores.

Alle skal bøje sig for juraen, det er vi enige om. Men vi skal også vaere bevidste om vores moralske kompas. Det er og bliver dårlig opførsel at braende bøger af, selv om man ikke kan komme i faengsel for det. Det er naivt at tro, at trosretnin­ger som jødedom, kristendom og islam nogensinde kommer til at leve konfliktfr­it ved siden af hinanden. Men lad os brydes på ord og argumenter, ikke gensidige ydmygelser.

Vi har naesten glemt, hvordan man taler om moral. Det er, som om det er blevet noget nyfigent og et usselt tegn på svaghed, når der anvendes moralske argumenter.

Jeg ser det som udtryk for stort mod. Der er forskel på jura og moral, men moralens betydning skal vi ikke negligere. Det er såmaend bare det, vores udenrigsmi­nister har påpeget. A saejer TAK.

Det er, som om det er blevet noget nyfigent og et usselt tegn på svaghed, når der anvendes moralske argumenter.

Tidl. minister

 ?? ??
 ?? ?? Dagens tegning: X-faktor
Twitter rebrandes og skifter navn og logo, men brugerne fortsaette­r med at sive fra det social medie.
Dagens tegning: X-faktor Twitter rebrandes og skifter navn og logo, men brugerne fortsaette­r med at sive fra det social medie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark