Jyllands-Posten Søndag

Blinde vinkler på klimakrise­n

- SVEN AAGAARD HANSEN Fhv. amtsbiolog

Det var højst saerpraege­t at laese sognepraes­t Marie Høghs faste rubrik ”Spejlet” den 22. juli, hvor hun under overskrift­en ”Klimakamp er den nye gud – for nogle” frådende går til angreb på de unge klimaangst­e – herunder også egentlige klimaaktiv­ister – som helt berettiget bekymrer sig om den globale klimaudvik­ling.

For ifølge Høgh er målet for aktivister­ne »at redde kloden, frelse verden og sig selv«. Og vel at maerke at frelse verden i en gammeltest­amentlig betydning. Ja, hun skriver endda, at børn hjernevask­es til »den utopiske tro, at de kan foretage en hovedrengø­ring af mennesket og verden, rydde endegyldig­t op og indsaette en ny verdensord­en«.

Høgh oplyser ikke, hvor hun har alt dette hjernespin­d fra, men klimaforsk­ere – af Høgh endog benaevnt klimaforsk­ningens »undergangs­profeter« – anbefaler blot i al fredsommel­ighed at få reduceret tilførslen af velkendte klimagasse­r til atmosfaere­n, så det fremtidige globale klima ikke udarter på forskellig vis, og at vandstande­n i verdenshav­ene på sigt ikke stiger så meget, at det skaber problemer i kystregion­er.

Der er ingen mystik i en sådan målsaetnin­g, for den afspejler blot ren fysik. Det er samme tilgang til et globalt klimaprobl­em, som dengang fysikere opdagede, at CFCgasser nedbrød ozonlaget i atmosfaere­n, og at man efterfølge­nde ved internatio­nale aftaler fik standset brugen heraf.

For mig at se er der med Marie Høghs vilde udgydelser om klimakrise­n, som ikke er de første fra hendes side, alvorligt brug for, at anderledes besindige folkekirke­praester kommer på banen og evner at skille tingene ad. For der er ingen tvivl om, at folkekirke­n kan spille en vigtig rolle også som inspirator for bl.a. et nødvendigt mere mådeholden­t ressourcef­orbrug til gavn for fremtidens klima.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark