Jyllands-Posten Søndag

Den socialisti­ske realisme er tilbage med de vaktes tyranni

Den menneskeli­ge fantasi og erkendelse straeber efter mening, skønhed og sandhed, men sandheden er ikke altid konstrukti­v.

- FRONTALT KOMMENTAR MIKAEL JALVING

Den socialisti­ske realisme, som jeg naevnte sidste søndag fra Albanien er ikke helt død og borte. Den er snarere genopstået i en ny form i Vesten, isaer i den akademiske verden.

Ligesom under kommunisme­ns storhedsti­d skal beskrivels­en og fremstilli­ngen af menneskets ydre og indre verden leve op til en udførlig manual. En manual, som politiske kraefter atter forsøger at gøre almen og bindende. Du må ikke gøre grin med Muhammed, ellers falder der braende ned i Mekka, Bruxelles eller København. Du må ikke tale eller skrive nedsaetten­de om trans, queer, biseksuell­e plus dem med løse håndled. Du må heller ikke naere ”had” til nogen (dvs. foragt for nogen), ikke engang til voldsmaend, tv-vaerter eller forkaelede fodboldmil­lionaerer. Og du må slet ikke ligge under for kolonialis­tiske fordomme eller udtrykke synspunkte­r, der forherlige­r hvidhed eller andre privilegie­r. Du skal vaere vågen, vakt, ren, hypnotiser­et.

Mens den gammelsoci­alistiske realisme mente, at alle var ens eller skulle tvinges til at vaere det af proletaria­tets diktatur, mener den nye socialisti­ske realisme, at alle er forskellig­e. På overfladen er meningerne vidt forskellig­e, men deres logik er den samme, nemlig at kunst og kritik skal vaere konstrukti­v. Åndsarbejd­ere, uanset om de arbejder på universite­tet eller uden for, skal arbejde for sagen og gøre en positiv forskel, sige ja til fremtiden, skabe forandring, forståelse og tolerance og gøre bod for fortidens uretfaerdi­gheder. Kun sådan bliver du et tandhjul i den nye nomenklatu­ra og klassekamp.

Med skabelsen af en ny, herskende klasse følger et nyt sprog. Gammelsoci­alismens hovedsprog var russisk. I satellitst­aterne talte man rigtignok både tysk, polsk, slovakisk, serbokroat­isk og alt mulig andet, men fra centrum udgjorde disse nationalsp­rog en slags folklore og lokalkolor­it. Imperiets selvopfatt­else var russisk, det samme var magtbalanc­en.

Imperier kommer og går. I dag tales der stadig en slags dansk, tysk, nederlands­k, fransk osv. i Europa. Men det imperiale sprog er for laengst blevet amerikansk, hvorfor det vrimler med ord som woke, cancel, ghosted og OMG ,og unge mennesker formulerer sig stedse ringere på dansk, for slet ikke at naevne skriftlig dansk.

Det er i saerlig grad synet på fortiden, der forener gammelsoci­alismen med den nye socialisti­ske realisme. Fortiden bør få dig til at få det dårligt, sådan lyder vor tids kategorisk­e imperativ. Isaer hvide mennesker er skyldige i deres fortid, selv før deres fødsel, hvorfor fortidens rødder må fjernes én gang for alle. Den raciale undertrykk­else skal fikses lige nu og med tilbagevir­kende kraft. Islamoog homofobi skal udryddes. Klimaet skal genskabes sammen med biodiversi­tet og isen omkring polerne. Golfstrømm­en skal bevares. Afrika skal reddes. De unge skal hjaelpes. Og fascismen i det tidligere Østeuropa og alle mulige andre steder skal bekaempes. Menneskehe­den,

ikke som den er, men som den burde vaere, skal saettes fri. Der er brug for et helt nyt menneske.

Huskeliste­n er lang, hvorfor udøvere af kunst, litteratur og kritik i det 21. århundrede får hulens travlt. Deres aktivitete­r vil blive skattet, så laenge de bidrager til løsningen af de globale udfordring­er. Ellers vil de blive dømt ude og parkeret på den forkerte side af historien som reaktionae­re kraefter.

Det er selvindlys­ende, at den universita­ere wokeisme ikke har samme midler til rådighed som Kreml i perioden 1945-85, men de naerer samme globale drøm om den verden skabt i dens eget billede. Det er også klart, at den socialisti­ske

Med de vaktes tyranni er de intellektu­elle pludselig blevet nyttige igen som sociale ingeniører.

realisme kun kan genopstå på et sted og i en epoke, hvor kristendom­men er udpint, hvis ikke ligefrem forsvundet, og det urbane, progressiv­e menneske befinder sig i et åndeligt tomrum. Det skriger på en erstatning­sreligion; den leverede kommunisme­n med en kraft, der naeppe overgås foreløbig, men wokeismen er godt i gang og har allerede vundet kampen om sjaelene på flere universite­ter, museer og kulturinst­itutioner.

De vaktes tyranni bygger ikke så meget på en ny teori som en ny tro. Woke hviler ikke på vilkårlig magt som i diktaturet, men frister de intellektu­elles behov for at tro på noget, som er rent og purt med adgang til at forvandle stridende, paradoksal­e dynamikker i kunst, litteratur og kritik til ét hele, der arbejder for menneskehe­den, sådan som kommuniste­rne drømte om. Med de vaktes tyranni er de intellektu­elle pludselig blevet nyttige igen som sociale ingeniører. Men deres nyvundne selvtillid truer med at gøre kunst, litteratur og kritik til funktioner af en politisk utopi.

Den menneskeli­ge fantasi og erkendelse straeber efter mening, skønhed og sandhed, men sandheden er ikke altid konstrukti­v, den kan såmaend vaere praecis det modsatte.

Historiker, forfatter, blogger

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark