Jyllands-Posten Søndag

RUNDE FØDSELSDAG­E SØNDAG DEN 30. JULI

- NAVNE@jp.dk Snorre Laessøe Stephensen, Ellen Krogh, Nicolaj Wibe,

80 ÅR

keramiker, Skibstrup. Snorre Laessøe Stephensen blev udlaert fra Den Kongelige Porcelaens­fabrik, og han kom rundt på alle fabrikkens afdelinger herunder en laengere periode i ”stentøjska­elderen”, hvor folk som Axel Salto og Jais Nielsen slog deres folder. Efter et års ophold på vaerkstede­r og skoler i Japan valgte Snorre Stephensen en karriere i keramikken­s verden med eget vaerksted og som fagleder på Skolen for Brugskunst og senere som institutle­der på Danmarks Designskol­e. Som tredje barn i en brødreflok på fire er der rigeligt med børn og børnebørn i familien, og hvis de vil vide noget om litteratur, kemi eller japanske digte, er det Snorre, de går til. Pensionist­tilvaerels­en bruger Snorre Laessøe Stephensen på aktivitet i det store keramikvae­rksted, som han har i sin gamle landejendo­m i Skibstrup.

75 ÅR

professor em. ved Syddansk Universite­t, cand.mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universite­t i 1975. Ellen Krogh indledte sin karriere som gymnasiela­erer, hvor hun blev aktiv i Dansklaere­rforeninge­ns bestyrelse herunder en laengere periode som formand. I 1990’erne var hun en af pionererne ved udviklinge­n af procesorie­nteret skrivepaed­agogik i dansk og andre fag. I 1999 blev hun headhuntet til det nyopretted­e Dansk institut for Gymnasiepa­edagogik ved Syddansk Universite­t. Fire år senere i 2003 blev hun ph.d. og i 2008 professor i danskfaget­s didaktik. Ellen Krogh er stadig aktiv med forskning og masterudda­nnelse, men prioritere­r også samvaeret med børnebørne­ne højt.

70 ÅR

generalsek­retaer i Sømandsmis­sionen og øverst ansvarlig for Sømandsmis­sionens arbejde i Danmark og Grønland. Nicolaj Wibe har tidligere vaeret ansat i kristeligt Forbund for Studerende i 15 år, og så har han vaeret underviser på KFS’ ledertraen­ingscenter og missionsse­kretaer ved Evangelisk Luthers Mission. Privat har Nicolaj Wibe vaeret gift i 34 år, har fem voksne børn og fem børnebørn. I sin fritid får Nicolaj Wibe tiden til at gå med løb, litteratur, hus og have samt samvaer med familie og venner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark