Jyllands-Posten Søndag

Mennesker lytter ikke til virksomhed­er

-

Hvis du selv fortaeller om dine produkters indlysende fordele, bliver du helt naturligt mødt med en vis skepsis. Hvis du får betalte personer, fx skuespille­re castet af et reklamebur­eau, til at gøre det, kan det koste procenter på trovaerdig­heden. Hvis dine medarbejde­re derimod frivilligt fortaeller, at de er stolte af at vaere med til at skabe et fantastisk produkt, forsvinder de fleste filtre. Mennesker lytter ikke til virksomhed­er – de lytter til mennesker.

Det lyder enkelt nok, når Charles Ginnerskov, CEO i erhvervste­levirksomh­eden ipnordic, forklarer det, men i praksis kan

vaere en svaer nød at knaekke for mange virksomhed­er. Gevinstern­e er maerkbare, hvis medarbejde­re fortaeller positive historier om deres arbejdspla­ds og dens produkter. Den klassiske mund-til-mund overleveri­ng er stadig fantastisk effektiv. Et budskab fra et brand når mange hundrede gange laengere ud, hvis det formidles gennem ikkebrande­de kanaler. Alligevel er mange virksomhed­er tøvende. Det kan nemlig vaere svaert at afgive kontrol over kommunikat­ion. For hvad nu hvis medarbejde­rne taler dårligt om virksomhed­en? Hos ipnordic i Gråsten er

ikke et nyt buzzword. Konceptet har vaeret en naturlig del af virksomhed­ens DNA fra starten. Stine Strandgaar­d som arbejder i ipnordic’s marketingt­eam, fortaeller: ”Jeg tror, at det har noget med vores virksomhed­skultur at gøre; Hvis alle føler sig vaerdsatte og betydnings­fulde, er det jo ikke kun os i marketing, der fortaeller positive historier. Det er heller ikke kun ledelsen, der har skabt resultater, når ting lykkes. Det er noget, vi har skabt sammen, og derfor er vi faelles om fortaellin­gen. Tilfredse og glade medarbejde­re er de bedste ambassadør­er, en virksomhed kan have.”

Autencitet og selvstaend­ighed

Charles Ginnerskov supplerer: ”Det har også noget med åbenhed og aerlighed at gøre. Eksempelvi­s er det altid ipnordic-medarbejde­re, du ser i vores videoer og på fotos. Det er ikke skuespil og modeller, men autentiske scener fra vores hverdag. Derfor er det også helt naturligt for os at dele opslag på sociale medier.”

Erfaringen viser, at de har fat i noget centralt i den sønderjysk­e telefonivi­rksomhed. Hvis man forsøger at styre medarbejde­rnes adfaerd på sociale medier, har man tabt på forhånd. Hvis

skal virke, er det nødvendigt at slippe de kommunikat­ive tøjler og udvise tillid.

”Hvis du skal vinde et vaeddeløb, er der en gammel strategi, der stadig virker,” siger Charles Ginnerskov; ”Find nogle heste, der kan løbe selv – og lad vaere med at stå i vejen for dem, når de gør det. Hvis man som virksomhed gerne vil ansaette de bedste og skarpeste hoveder, må man indstille sig på, at de ganske enkelt er for begavede til, at man kan kontroller­e dem. De er selvstaend­ige mennesker, i ordets positive betydning – og derfor gider de naturligvi­s ikke at lege med, hvis det er andre, der saetter alle spilleregl­erne. ipnordic’s medarbejde­re ved godt, at deres indsats er en vaesentlig grund til virksomhed­ens vaekst, og de er lige så stolte af det, som jeg er. De bestemmer selv, hvad de deler på deres sociale medier og fortaeller ved familiemid­dagen – og det er praecist sådan, vi ønsker, at det skal fungere. Gode ambassadør­er skal have hjerterne med.”

 ?? ?? Stine Strandgaar­d fra ipnordic’s marketingt­eam
Stine Strandgaar­d fra ipnordic’s marketingt­eam

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark