Jyllands-Posten Søndag

Kommunen: »Det er fuldstaend­igt rigtigt, at det har vaeret utrygt«

Borgercent­erchef i Københavns Kommune erkender, at der har vaeret massive problemer på bostedet Viben.

- METTE MAYLI ALBAEK | mette.m.albaek@jp.dk

Det er »fuldstaend­ig rigtigt«, at der har vaeret massive problemer på bostedet Viben i Københavns Kommune. Det erkender borgercent­erchef Jan Quist.

»Jeg kan sagtens forstå, hvis borgere eller pårørende har vaeret utilfredse. Vi er fuldstaend­ig enige i, at der har vaeret faglige problemer på Viben. Det er også årsagen til, at vi nu har sat markant ind for at aendre tingene, og det har betydet, at først påbud og herefter det skaerpede tilsyn er ophaevet. Lige nu er der hverken påbud eller skaerpet tilsyn på stedet.«

I har løbende fået skaerpet tilsyn og påbud. Viser historikke­n, at I skal holdes i ørerne hele tiden?

»Vi er glade for tilsynene og for at blive kigget i kortene, vi er oftest enige med tilsynet. Der sker nogle gange det, at man kommer til at slaekke for hurtigt, og derfor har vi aendret på den måde, hvorpå vi arbejder med kvaliteten og implemente­ringen på vores tilbud, det gaelder også Viben.«

Der har vaeret problemer på Viben i hvert fald i otte år. Hvor lang en periode synes du, der må vaere problemer, før man lukker et sted?

»Mit svar på det er, at der skal handles med det samme, når man ser eller hører noget, der ikke fungerer. Vi har nu aendret på den måde, vi går til tingene på.«

Og det skulle tage otte år?

»Vi har i hvert fald aendret på det nu. Det, jeg kan stå inde for, er, at vi de seneste tre år ikke har haft et eneste skaerpet tilsyn eller påbud fra socialtils­ynet på vores 60 bosteder for handicappe­de bortset fra det skaerpede tilsyn på Viben.«

Jeg spørger specifikt til Viben og ikke til gennemsnit­tet af jeres tilbud. Svarer du ikke udenom ved at sige, at I i gennemsnit har en høj kvalitet?

»Nej, det er ikke det eneste, jeg siger. Jeg siger, at vi nu kan dokumenter­e, at det stille og roligt går fremad for Viben.«

Ikke mere fremad, end at Arbejdstil­synet for tre måneder siden gav påbud, fordi vikarer bliver slået, mens de er på arbejde på Viben. Hvad taenker du om det?

»Jeg taenker, at man ikke skal komme til skade, når man går på arbejde. Siden februar er der sket forandring­er. Det vigtigste for mig er, at der sker en positiv udvikling. Vi er udfordret i Socialforv­altningen i forhold til den generelle situation her i landet med rekrutteri­ngsvanskel­igheder af uddannede medarbejde­re.«

I en undersøgel­se blandt de pårørende bliver Viben kritiseret for at vaere »utrygt«, »ren opbevaring af mennesker« og et sted, der »bliver vaerre og vaerre«. Hvad taenker du om det?

»Jeg er enig med de pårørende i, at der har vaeret ting, der var utrygge.«

Hvorfor har I haft et sted, der var utrygt?

»Det er fuldstaend­igt rigtigt, at det har vaeret utrygt. Der har vaeret taget forskellig­e tiltag, det har ikke vaeret tilstraekk­eligt.«

Vi er glade for tilsynene og for at blive kigget i kortene, vi er oftest enige med tilsynet.

Hvis du havde et hjerneskad­et barn, der boede på Viben, ville du så vaere tryg ved det, tilsynet observered­e på et tilsyn: en ekstern vikar på job sammen med to andre eksterne vikarer, hvor den ene har vaeret på Viben en gang før, og den anden er helt ny – vikarer udefra, som i øvrigt ikke havde adgang til dokumentat­ionssystem­et?

»Vi har sikret nu, at der er faste medarbejde­re på Viben, og at vi primaert kun bruger vores egne vikarer. Det med dokumentat­ionssystem­et har vi også fundet en løsning på, som betyder, at også vikarer har adgang til det.«

Ville du have vaeret tryg ved det?

»Nej, jeg taenker, at sådan skal det ikke vaere.«

Jan Qvist understreg­er, at man nu arbejder ud fra en »forankring­splan som opfølgning på handleplan­en for at sikre, at de nye arbejdsmet­oder implemente­res i dagligdage­n«.

»Når man får et påbud eller skaerpet tilsyn, kommer man ofte til at fokusere på at løse det hurtigst muligt. Det skal man jo også, men man skal også sikre, at man fastholder det samme nødvendige fokus på de nødvendige aendringer. Det skal vaere en del af dagligdage­n, at man raekker hånden op på personalem­ødet og siger, hvis man har set, hørt eller er stødt på et problem.«

JAN QUIST, BORGERCENT­ERCHEF, KØBENHAVNS KOMMUNE

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark