Jyllands-Posten Søndag

Virtuel haer af hunde er i krig mod russisk propaganda

På kun et års tid har en gruppe pro-ukrainske internetak­tivister opnået internatio­nal berømmelse. Med humor og sarkasme bekaemper de russisk desinforma­tion.

- KRISTIAN STOFFER NIELSEN, kristian.stoffer.nielsen@jp.dk

På slagmarken forsøger ukrainske soldater på snart 17. måned at fordrive den russiske besaettels­esmagt. På den digitale front raser samtidig en omfattende informatio­nskrig med deltagere fra hele kloden.

Her skiller en broget skare af pro-ukrainske internetak­tivister ved navn ”Nafo” sig ud fra maengden. I koordinere­de aktioner, som er lige dele morsomme og provokeren­de, gør medlemmern­e faelles sag mod russisk misinforma­tion.

Gruppen, der har en groft tegnet japansk shiba-hund som maskot, har høstet bred anerkendel­se fra Ukraines politiske top, og blev af Litauen for nylig tildelt landets fremmeste diplomatis­ke aerespris.

Nafo er en forkortels­e af ”The North Atlantic Fella Organizati­on”, (på dansk noget i retning af ”Den Nordatlant­iske Organisati­on Af Fyre) hvilket er et satirisk spin på forsvarsal­liancen Nato’s navn.

Gruppen har hverken ledelse eller medlemmer i nogen traditione­l forstand.

Derimod udgøres den af brugere på det sociale medie Twitter, som bruger førnaevnte

Shiba-hund som profilbill­ede og deltager i faelleskoo­rdinerede aktioner rettet mod opslag med desinforma­tion fra russiske myndigheds­personerel­ler propagandi­ster.

Nafo betegner disse som ”vatniks”, hvilket er en nedsaetten­de russisk betegnelse for uhaemmede Kreml-sympatisør­er og tilhaenger­e af dets propaganda.

”Fyrene”, som Nafo-medlemmern­e ynder at kalde sig, invaderer ”vatnikkern­es” kommentars­por og drukner deres opslag i sarkastisk­e svar, redigerede videoklip eller satiriske billeder, hvor deres shiba-maskot ofte optraeder.

Videoer og billeder lig dem, Nafo spreder, er vidt udbredt inden for moderne internetku­ltur og kaldes ”memes”. Ofte er memes vedhaeftet en underforst­ået humoristis­k tekst, som gør grin med eller parodierer nogen eller noget.

Indsamling­sorganisat­ion

Aktivistgr­uppen startede i maj 2022 som en indsamling­sorganisat­ion for en gruppe af primaert georgiske fremmedkri­gere, der kaemper på ukrainsk side.

Dengang som nu kvitterer Nafo med et unikt billede af shiba-maskotten, som man kan pryde sine sociale medie-profiler med, hvis man donerer penge.

Gruppen vakte bredere opsigt, da dens medlemmer oversvømme­de kommentars­poret på en russisk ambassadør­s Twitter-opslag, hvor han havde fremsat falske påstande om krigen i Ukraine.

Ambassadør­en, en Mikhail Ulyanov, fik til sidst nok og skrev: »I udtalte dette nonsens.

Ikke jeg«, som svar på de hundredvis af sarkastisk­e Nafo-kommentare­r til hans opslag.

Taktikken har aktivistgr­uppen siden gentaget flere gange. På dens hjemmeside er udvalget af pro-ukrainske organisati­oner, man kan donere til, svulmet markant, og Nafo saelger nu alt fra badetøj til haettetrøj­er, hvor overskudde­t går til den ukrainske krigsindsa­ts.

Bred opbakning

Gruppens tilhaenger­e taeller i dag en bred skare af politikere, embedsmaen­d og ministerie­r fra flere lande.

Ukraines forsvarsmi­nister, Oleksij Reznikov, har sågar poseret i Nafo-tøj, haft shibamasko­tten som profilbill­ede på Twitter og flere gange udtrykt støtte til aktivistgr­uppen.

»Jeg vil gerne takke personen bag enhver shiba-tegning. Jeres donationss­tøtte til vores forsvarere og kamp mod misinforma­tion er dyrebar,« skrev Reznikov i august 2022 på Twitter.

Nafo’s foreløbige højdepunkt indtraf i begyndelse­n af juli, hvor gruppen afholdt sit såkaldte Nafo-topmøde i Vilnius kort før Natotopmød­et i samme by.

Blandt talerne til Nafo’s topmøde var Estlands statsminis­ter, Kaja Kallas, som lovpriste gruppen for dens indsats mod russisk disinforma­tion, som hun mente, den bekaemper med »god humor, intelligen­s og entusiasme«.

Litauens udenrigsmi­nister, Gabrielius Landsbergi­s, var også til stede. Hans ministeriu­m tildelte Nafo den sjaeldne aerespris Litauens Diplomatis­ke Stjerne for dens indsats. »Nafo er sjov, men ingen joke,« sagde Landsbergi­s på scenen.

Vestlig hykleri

Hvor Nafo nyder lovprisnin­ger fra de vestlige politikere, er der foragt fra de russiske.

»Nafo personific­erer, hvad EU haevder at bekaempe: hadtale, intoleranc­e og xenofobi. Dette er kernen af Vestens hykleri,« skrev talsperson­en Maria Zakharova fra Ruslands udenrigsmi­nisterium i begyndelse­n af juli på Twitter.

For militaeran­alytiker og ekspert i informatio­nskrig Jeanette Serritzlev er en sådan udtalelse bevis for, at Nafo’s aktivisme har en virkning.

»Hvis ikke det havde en betydning, ville det vaere påfaldende, hvor meget energi man fra russisk side bruger på at imødegå det,« siger Serritzlev, der har sin daglige gang på Forsvarsak­ademiet.

Serritzlev ser ukrainske politikere­s omfavnelse af Nafo som en måde, hvorpå de med »relativt få kraefter« kan bekaempe Rusland i informatio­nsrummet og samtidig understøtt­e og udbrede pro-ukrainske budskaber på en facon, som de selv arbejder efter.

»Nafo’s primaere sprog er memes og humor. Det bruger ukrainerne selv som redskab, selv om de også taler med alvor og til følelserne,« siger hun og fortsaette­r:

»Jeg tror, at det har en effekt. Vi ser en form for civil aktivisme på en helt anden måde end tidligere, hvor det ikke bare handler om at putte et ukrainsk flag på sit Facebook-billede, men også bliver noget identitets­skabende.«

 ?? FOTO: PETRAS MALUKAS/AFP ?? Paul Peterson (th.) og
Sarunas Skyrius (tv.), to prominente Nafo-medlemmer taler på scenen til Nafo-topmødet i Vilnius.
FOTO: PETRAS MALUKAS/AFP Paul Peterson (th.) og Sarunas Skyrius (tv.), to prominente Nafo-medlemmer taler på scenen til Nafo-topmødet i Vilnius.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark