Jyllands-Posten Søndag

DDR-kunst blev gemt vaek i 30 år

I provinsbye­n Beeskow i den tyske delstat Brandenbur­g findes en af de største samlinger med kunst fra det tidligere DDR. De 18.500 vaerker giver et fascineren­de indblik i datidens herskende ideologi.

- JENS MALLING | indblik@jp.dk

var et socialisti­sk land, hvor kunst blev støttet, vaerdsat og ofte udført på højt niveau.

Typisk hang originale malerier i feriehjem, kurhotelle­r, particentr­aler, kontorbygn­inger, spisesale, sportsanla­eg eller hospitaler. Vaegmosaik­ker og skulpturer prydede byernes rum.

Efter Murens Fald i 1989 blev langt de fleste vaerker imidlertid taget ned. Deres politiske budskab blev anset for upassende, eller de blev stemplet som kitsch. Enorme maengder DDR-kunst fandt vej til depoter som det i Beeskow – i reglen utilgaenge­lige for offentligh­eden. Først 30 år senere, i 2019, slog depotet her i delstaten Brandenbur­g dørene op for publikum.

To dage om måneden bliver interesser­ede inviteret inden for til rundvisnin­ger. Store rullegitre glider frem og tilbage. Sirligt fastgjort på hvert af dem haenger malerier fra det hedengangn­e DDR.

For øjnene passerer portraette­r af hårdføre arbejdere, scener fra Østberlin, stimer af røde stjerner ... ej heller skorter det på afbildning­er af Lenin eller Marx. Og nu kurer en af partiets jakkesaets­klaedte funktionae­rer forbi. Omviseren i depotet, Angelika Weißbach, giver gitteret et skub, og med en skurrende lyd fra skinnen forneden forsvinder funktionae­ren ind i mørket igen.

»Med omkring 18.500 vaerker hører bestanden til en af de største med kunst fra DDR,« siger Angelika Weißbach og går laengere ind mellem malerierne her i provinsbye­n Beeskows såkaldte Schaudepot.

Kommunisti­ske koryfaeer

I den tyske betegnelse ligger, at alle kan komme og kigge. Og det sindrige system af gitre og skinner gør vaerkerne nemt tilgaengel­ige for publikum. Men ordet indbefatte­r også, at de ikke er udvalgt og arrangeret, som en udstilling på et museum ville vaere, forklarer Weißbach, idet hun hiver flere malerier ud på gulvet.

Hun slår ud med hånden mod et stort laerred fyldt med kommunisti­ske koryfaeer, en knyttet naeve som symbol på viljen til at tage kampen op mod kapitalism­en og iblandet et orgie af røde nuancer. Ophavsmand­en, Willi Sitte, gav maleriet fra 1979 den utvetydige titel ”Proletarer fra alle lande, foren jer!”.

»Sammen med Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer og Werner Tübke regnes han for en af DDR’s fire største kunstnere. Vores bestand taeller vaerker af dem alle,« siger depotets guide.

Isaer Willi Sitte er i dag omstridt. Som medlem af DDR’s centralkom­ité og praesident for landets Forbund af Billedkuns­tnere nåede han de øverste tinder af det østtyske samfundshi­erarki. Dermed formåede den berømte maler at forene sin skaberevne med straeben efter magt. Fra hans pensel flød den herskende ideologis budskaber.

Weißbach ruller et nyt gitter ud på gulvet. Talrige kanvasser af endnu en prominent DDR-kunstner, der malede trofast for regimet, pryder begge sider: Walter Womacka.

»Vi har rigtig meget Womacka. Han skiller sig lidt ud fra de fire andre på grund af sin meget iøjnefalde­nde, glaedestrå­lende måde at gengive scener fra dagligdage­n på, og fordi han stilmaessi­gt ofte malede i en mere gennemført socialisti­sk realisme. Derudover er han saerlig kendt for Kunst am Bau, altså monumental kunst. Han udførte adskillige vaegmosaik­ker, bronzereli­effer og glasmaleri­er på gader og pladser.«

Propaganda og kritik

Socialisti­sk realisme dominerer i depotet i Beeskow, som stilen gjorde i alle Østblokken­s stalinisti­ske diktaturer. Inden for maleriet er den kendetegne­t ved et simpelt billedspro­g, der hurtigt og nemt lader sig afkode. Velproport­ionerede sportsfolk og arbejdere, heltemodig­e soldater fra Den Røde Haer, flittig brug af farven rød samt scener, hvor socialisme­n angiveligt bygges op, hører til blandt de naermest obligatori­ske elementer.

Bestanden af kunst i Beeskow taeller også tekstiler i form af vaegtaeppe­r. Her med venskabet mellem DDR og Sovjetunio­nen som tema.

 ?? FOTOS: JENS MALLING ?? Maleriet af Willi Sitte ”Proletarer fra alle lande, foren jer!” er et af ca. 18.500 vaerker, der er opbevaret i depotet i Beeskow.
FOTOS: JENS MALLING Maleriet af Willi Sitte ”Proletarer fra alle lande, foren jer!” er et af ca. 18.500 vaerker, der er opbevaret i depotet i Beeskow.
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark