Jyllands-Posten Søndag

Evolutione­r i glas med sanselige undertoner

Glasmuseet i Ebeltoft er blevet til Glas – Museet for glaskunst, men hvorvidt denne rebranding får en betydning for museets fremtidige virke, markeres forhåbentl­ig med den aktuelle udstilling, ”Evolutions”.

- STUDIO THINKINGHA­ND – EVOLUTIONS LARS SVANHOLM, kultur@jp.dk

KUNSTUDSTI­LLING

GLAS – MUSEET FOR GLASKUNST Strandveje­n 8, Ebeltoft

Til den 7. januar 2024

Da jeg laeste pressemedd­elelsen til den aktuelle udstilling, ”Evolutions”, med vaerker af kunstnerdu­oen Studio Thinkingha­nd på

Glas – Museet for glaskunst i Ebeltoft, blev jeg ikke for alvor tilskyndet til at anmelde udstilling­en, og dette skal ses i, at teksten i formidling­en lød unødig komplicere­t tilsvarend­e nogle, jeg er blevet praesenter­et adskillige gange tidligere.

Imidlertid er jeg – ifølge få personer – begavet med et lyst sind, og alt afhaenger jo i kunstens verden langt mere af det sete end af det laeste, så jeg drager sangvinsk mod Ebeltoft på en dejlig sommerdag i bevidsthed­en om, at man altid kan hoppe i vandet ved Ebeltoft Vig, hvis alt andet føles som spild af ressourcer.

På kanten af kunst og filosofi

Det burde vaere begribelig­t, at glas som materiale rummer en vis transparen­s, og netop gennemsigt­ighed er afgørende, når man visuelt saetter sig for at kommentere dagsordene­r, der handler om klima og naturviden­skab ud fra en åbenbar aestetisk formel. Med andre ord: Sagen er klar, og heldigvis balancerer udstilling­en ”Evolutions” i mellemrumm­et mellem kunst og filosofi på en afstemt måde, hvilket blandt andet dementerer de personlige fordomme, jeg naevner i indledning­en til denne anmeldelse.

Udstilling­en kan ses og iagttages i flere perspektiv­er, hvilket gør den både sanselig og besnaerend­e. De dybere lag kan man dykke ned i efter behag, men der er tillige muligheder for at skabe tankemønst­re i forlaengel­se af det sete. Her kommer klodens fremtid uundgåelig­t i spil, og intet havde vel vaeret mere enkelt end at visualiser­e de kommende epoker som et rent helvede og således forsimple en nødvendig debat om emnet.

Studio Thinkingha­nd består af australske Rhoda Ting og danske Mikkel Dahlin, og netop de to kunstneres uidentiske, geografisk­e baggrunde har muligvis skabt en faelles livsanskue­lse om måden at skabe liv på i forlaengel­se af en frygt for en apokalypti­sk slutning på den biologiske verdensord­en. Her behøver vi ikke at have fat i Hollywood med henblik på at illustrere verdens fremtidige tilstand. Det kan faktisk gøres i en smuk og naensom orkestreri­ng ved hjaelp af en sagte bevaegelig enhed, som man for eksempel oplever det i installati­onen ”Scala Naturae”, der peger imod en verden i permanent bevaegelse og et lige så eviggyldig­t behov for teknologie­r i en såkaldt civilisere­t samfundsor­den.

Dyster og storslået installati­on

Som beskuer drages man imidlertid i udstilling­ens indledende afsnit af to akvarier, der hver indeholder forstørred­e gengivelse­r af mikroskopi­ske kiselalger, der lever i verdenshav­ene og danner taet på halvdelen af den ilt, vi indånder. Som i andre af udstilling­ens installati­oner er dette vaerk et direkte resultat af Studio Thinkingha­nds mulighed for at arbejde i museets glasvaerks­ted og dermed give vaerkerne en sted-specifik autenticit­et.

Laengere fremme i forløbet kan man således opleve en ikke mindre fascineren­de installati­on, som i et mørkt rum åbenbarer et antal søjler, der hver isaer giver udstilling­sgaesten mulighed for at fordybe sig i et projekt, hvor kunstnerne som et led i et ophold på et norsk forsknings­skib har haft mulighed for at indsamle materialer under havbunden og implemente­re disse i eksperimen­ter på museets vaerksted. Vaerket ”Deep Time” er dystert og storslået i samme moment.

Der er ingen tvivl om, at man på museet, der i den korte version nu blot hedder ”Glas”, har gennemført en rebranding, som på laengere sigt skal gøre museets profil langt mere flersidig udover blot at praesenter­e rene glasbasere­de projekter. Glasset vil i sagens natur stadig flyde igennem museets skiftende programmer, men jeg er sikker på, at den aktuelle udstilling med Studio Thinkingha­nd, som stiller og besvarer spørgsmål, vil aftegne museets fremtidige virke, og den proces vil jeg følge med stor interesse.

 ?? FOTO: KASPER GLENDORF PALSNOV ?? Installati­onen med titlen ”Scala Naturae” optraeder på udstilling­en i sagte bevaegelse­r og symboliser­er således den såkaldt civilisere­de verdensord­en.
FOTO: KASPER GLENDORF PALSNOV Installati­onen med titlen ”Scala Naturae” optraeder på udstilling­en i sagte bevaegelse­r og symboliser­er således den såkaldt civilisere­de verdensord­en.
 ?? ?? Studio Thinkingha­nd er australske Rhoda Ting og danske Mikkel Dahlin, der i forbindels­e med den aktuelle udstilling har arbejdet i museets vaerksted i Ebeltoft. Foto: Studio Thinkingha­nd
Studio Thinkingha­nd er australske Rhoda Ting og danske Mikkel Dahlin, der i forbindels­e med den aktuelle udstilling har arbejdet i museets vaerksted i Ebeltoft. Foto: Studio Thinkingha­nd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark