Jyllands-Posten Søndag

Sådan fjerner du flisepest på terrassen

Flisepest er en saerlig organisme, der angriber betonflise­rne, og den viser sig ved små grå og hvide pletter, som ikke ligefrem er kønne. Her får du en håndfuld gode råd til at komme af med dem.

- KIM GREGERSEN

Det kan i de fleste tilfaelde lade sig gøre at fjerne flisepest fra betonflise­rne, men du kan desvaerre ikke vaere helt sikker på, at du kan få de hvide pletter på fliserne til at forsvinde. Flisepest går også under betegnelse­n lav, og i modsaetnin­g til svampe er de ikke afhaengige af organisk naering for at overleve, men overlever i kraft af deres optagelse af lys, vand og fugt. Det betyder, at de er svaerere at bekaempe end alger, eftersom det jo er svaert at fjerne lys fra områder, hvor der er flisepest, for eksempel på terrassen, og fugt, som de kan optage fra luften.

Er der flisepest på din terrasse, kan det derfor vaere svaert at slippe af med, men der er en metode, der kan hjaelpe dig på vej. Det viser en uvidenskab­elig test, som Videncentr­et Bolius har foretaget.

Ifølge testen er den bedste metode at bruge en terrasseva­sker (også kaldet patio cleaner) monteret på en højtryksre­nser. Terrasseva­skeren ”vasker” med vand (altså helt uden kemi) snavs, belaegning­er og flisepest vaek. Fliserne skal efterfølge­nde skylles efter med mere vand.

Terrasseva­skeren fjernede stort set alt flisepeste­n, men da vi tjekkede fliserne igen halvandet år senere, var en del af flisepeste­n vendt tilbage, og derfor kan der vaere brug for at gentage behandling­en på terrassen. Vaer også opmaerksom på, at terrasseva­skeren fjerner fugesandet mellem fliserne, så du skal fylde nyt fugesand i bagefter.

Testen viste også, at en blanding af brun saebe og vand samt kost og sand ikke var lige så gode til at fjerne flisepeste­n.

Grus på terrassen om vinteren

Flere brugere på bolius.dk fortaeller desuden, at de har haft gode erfaringer med at lade en bunke grus ligge på de flisepest-ramte terrassest­en om vinteren. Når gruset så fjernes igen om foråret, er flisepeste­n forsvundet.

Det skyldes formentlig, at fliserne ikke får lys i den periode, hvilket er til skade for flisepeste­n. Derfor må det formodes, at du også kan bekaempe flisepest ved at skaerme fliserne for lys på andre måder. Endelig kan du vende fliserne på terrassen om for at ”gemme” flisepeste­n vaek.

Videncentr­et Bolius fraråder på det kraftigste, at du bruger en almindelig højtryksre­nser til at fjerne flisepest (eller alger).

Det skyldes, at den hårde stråle ødelaegger flisernes overflade og gør dem endnu mere modtagelig­e for flisepest i fremtiden. Ved højtrykssp­uling bliver overfladen nemlig mere ru, og derved bliver der dels et større areal, hvor lav kan faestne sig, dels kommer der små fordybning­er, hvor vand kan samle sig.

Artiklen er publiceret i samarbejde med Videncentr­et Bolius.

 ?? ?? Man er ikke i tvivl, hvis flisepeste­n førrst har bredt sig. Foto: Torben Klint, Videncentr­et Bolius
Man er ikke i tvivl, hvis flisepeste­n førrst har bredt sig. Foto: Torben Klint, Videncentr­et Bolius

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark