Jyllands-Posten Søndag

Danmark er bedre forberedt på ekstremt vejr end Norge, som stadig har oversvømme­lser

Efter store oversvømme­lser står Norge over for en kaempe opgave, hvis landet i fremtiden skal stå staerkere mod ekstreme vejrfaenom­ener og vandmasser. I Danmark er vi bedre forberedt, siger en ekspert, men vi kan godt blive bedre.

- MATILDE KROGSGAARD matilde.krogsgaard@jp.dk

Stormvejre­t Hans er ovre herhjemme, men i Norge kaemper de fortsat med eftervirkn­ingerne af forhøjede vandstande og oversvømme­lser.

Samlet er over 4.000 personer blevet evakueret fra deres hjem, og Hans er blevet udråbt til den vaerste storm i 25 år.

Siden har Norges statsminis­ter, Jonas Gahr Støre, vaeret klar i sin udmelding og sagt, at landets sydlige og østlige del »ikke har vaeret godt nok forberedt på så store maengder nedbør«.

Men spørgsmåle­t er, om Danmark er bedre stillet? For hvorfor rammer stormen vores naboer med så stor kraft?

Årsagen bunder i flere ting, men det skal understreg­es, at når Norge er ramt så meget hårdere end os, skyldes det først og fremmest geografien.

»Vi har haft oversvømme­lser i Danmark, men slet ikke med de samme skader. Vi har et landskab, som er meget fladt, så vandet kan simpelthen ikke få den samme fart på og kommer ikke lige så voldsomt,« lyder det fra Ole Mark, som er innovation­schef hos Krüger, der arbejder med vandbehand­ling og er blandt Danmarks førende eksperter i klimatilpa­sning og oversvømme­lser.

Oversvømme­lsesdirekt­iv

Når det er sagt, mener Ole Mark, at Norge kunne have forberedt sig bedre.

Desvaerre har lande det ofte sådan, at skaden skal ske, før man vil tage en oversvømme­lsesrisiko alvorligt.

»Efter oversvømme­lserne, som ramte København i 2011, var vi faktisk i Oslo for at snakke med dem om oversvømme­lser, og om de ikke skulle have lavet en kortlaegni­ng. Men de var ikke interesser­ede, for de var ikke blevet ramt endnu,« siger Ole Mark.

Samtidig peger eksperten på, at Norges manglende EU-medlemskab kan have betydning for den situation, som landet står i nu. Som medlem af EU har Danmark nemlig implemente­ret et oversvømme­lsesdirekt­iv fra 2007, som handler om at kortlaegge oversvømme­lsesrisiko over hele landet.

»Alle danske byer har i dag

DANSK LOV OM OVERSVØMME­LSE

Formålet med den danske oversvømme­lseslov er at fastlaegge retningsli­njer for vurdering og styring af oversvømme­lsesrisiko­en og derved mindske de negative konsekvens­er for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

I tråd med EU’s oversvømme­lsesdirekt­iv har Kystdirekt­oratet i Danmark udpeget 14 afgraensed­e risikoområ­der, hvor en større oversvømme­lse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Kilde: Miljøminis­teriet

lavet et kort, som viser risikoen for en hundredårs­haendelse. Så Danmark har vaeret i gang med klimatilpa­sningen i rigtig mange år, hvorimod Norge selv har skullet tage initiative­t til at klimatilpa­sse,« siger Ole Mark.

Dertil påpeger Ole Mark, at det jo faktisk ikke er oversvømme­lsen i sig selv, der er et problem. Det er skaderne fra en oversvømme­lse.

Af den grund er det altså vigtigt, at man ikke opfører samfundskr­itiske byggerier som f.eks. et hospital i et risikofyld­t område. Derfor er det igen en god idé at have kortlagt faren.

Dette skal både nordmaende­ne og danskerne til at taenke mere over – modsat svenskerne, som allerede er godt på vej med at inddele landet i såkaldte »risikozone­r« og på den måde at sikre fremtidige byggerier.

Norge har handlet hurtigt

Til spørgsmåle­t om, hvorvidt Norge har gjort noget positivt i håndtering­en af krisen, lyder svaret:

»Hvis man ikke har bygget eller forberedt sig i tide, kan man handle under oversvømme­lsen, og det har Norge til gengaeld gjort godt ved at evakuere folk hurtigt og stille og roligt,« siger Ole Mark.

Hvad kan vi laere af det her set fra et dansk perspektiv?

»Hvis vi sover i timen og ikke opdaterer vores oversvømme­lseskort, kan vi miste effekten af vores hårde arbejde. De her oversvømme­lser var et wakeupcall for nordmaende­ne, men vi kan også blive bedre i Danmark, og det skal vi huske,« lyder det fra Ole Mark.

Norges Meteorolog­iske Institut har udsendt et rødt varsel om »ekstrem oversvømme­lsesrisiko« gaeldende for samtlige kommuner omkring flodsystem­et i Sydnorge, der også omfatter visse forstaeder til Oslo, frem til lørdag. Ifølge eksperter forventes vandstigni­ngerne at toppe søndag eller i løbet af mandag.

 ?? ?? Vandstande­n i Norge forventes at toppe i løbet af weekenden. Onsdag kollapsede dele af en daemning i Braskereid­foss i det sydlige Norge. Foto: Cornelius Poppe/AFP
Vandstande­n i Norge forventes at toppe i løbet af weekenden. Onsdag kollapsede dele af en daemning i Braskereid­foss i det sydlige Norge. Foto: Cornelius Poppe/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark