Jyllands-Posten Søndag

I Svendborg får eleverne mere sved på panden i skoletiden

Fysisk traening, motorik og bevaegelse er i højsaedet på skolerne i Svendborg, hvor antallet af idraetstim­er er større end andre steder i landet.

- MORTEN ZAHLE THOMAS VIBJERG morten.zahle@jp.dk thomas.vibjerg@jp.dk

Lidt uden for Svendborg er der fuld fart på eleverne på Rantzausmi­nde Skole. I hallen leger de kaedefange, spiller bold og haenger på hovedet i tovene.

Der er fortsat nogle få dage til skolestart, så det er SFO’en, der har arrangeret aktivitete­rne denne formiddag, men faktisk minder det meget om det, der kunne foregå i en idraetstim­e, som eleverne på skolerne i Svendborg har flere af end andre steder i landet.

Sophia Knudsen, Paul Calin og Lea Ahmed Salah Hassan er alle otte år og begynder mandag i 2. klasse på skolen. De glaeder sig til skolestart og naevner alle tre idraet som et af de fag, de bedst kan lide.

»Fordi så kan man laere megameget. Hvis man nu ikke lige kan lave en kolbøtte eller stå på haender, laerer man det her,« siger Sophia Knudsen.

Skoleleder Troels Segel glaeder sig over, at eleverne fra 0 til 6. klasse har så meget idraet.

På Rantzausmi­nde Skole står den på bl.a. konditions­traening, boldspil, motorik og bevaegelse 240 minutter om ugen fordelt på ugens fem skoledage.

I nogle timer er der fokus på fysisk traening med bl.a. cirkeltrae­ning mellem forskellig­e stationer med styrkeøvel­ser og -lege.

I andre timer er der fokus på motorikken, hvor der øves faerdighed­er – det kunne f.eks. vaere et slag i volleyball.

Og så er der timer med fokus på bevaegelse, hvor pulsen skal op. Det kan vaere stafetter i skolegårde­n, øvelser i hulahoprin­ge eller et matematiko­rientering­sløb.

Styrker faellesska­bet

Kaedefange er en af de populaere lege, der ofte bruges som opvarmning. Denne onsdag formiddag er det Lea Ahmed Salah Hassan, der begynder som fanger, mens kammerater­ne spaener fra den ene ende af hallen til den anden og prøver at undslippe. Da hun fanger en pige, tager hun hende i hånden, og så skal de sammen fange de andre, som én efter én også bliver fangere og holder hinanden i hånden, så der dannes en kaede. Når fire fangere er sammen, må kaeden deles til to kaeder. Til sidst er der er kun Paul Calin tilbage.

Kaedefange er en leg, som ifølge idraetslae­rer Lars Nissen er god, fordi den styrker kondition, samarbejde og faellesska­b, samtidig med at børnene får sved på panden, uden at de taenker over det.

Baggrunden for de mange idraetstim­er på skolen er, at Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommu­ne. Et af indsatsomr­åderne er at etablere idraetssko­ler. I 2008 oprettede Svendborg Kommune de første syv idraetssko­ler, hvor eleverne i 0.-6. klasse har seks lektioners idraet om ugen. Projektet var så stor en succes, at alle folkeskole­r i Svendborg Kommune fra august 2012 blev idraetssko­ler.

Faerre overvaegti­ge børn

Hvis man nu ikke lige kan lave en kolbøtte eller stå på haender, laerer man det her. SOPHIA KNUDSEN, OTTE ÅR

Skoleleder Troels Segel fortaeller, at det har givet faerre overvaegti­ge børn, faerre børn med livsstilss­ygdomme og flere børn med bedre kondition. Desuden har der vist sig en gavnlig effekt på indlaering­en, når eleverne er aktive umiddelbar­t inden en matematikt­ime. Han mener, det er en god idé, at Svendborg-projektet med ekstra mange idraetstim­er udbredes til skoler i hele landet:

»Det gør noget godt for børnene, at de får rørt sig hver dag. Det handler også om kropskultu­r, hvor vi vaenner børnene, fra de er ganske små, til at gå i bad sammen med andre børn, efter at de har dyrket idraet. Det gør det nemmere for dem at fortsaette, når de kommer op i 7.-8. klasse.«

 ?? ?? Kaedefange er en leg, som eleverne på Rantzausmi­nde Skole ofte bruger som opvarmning i idraet. Foto: Joachim Ladefoged
Kaedefange er en leg, som eleverne på Rantzausmi­nde Skole ofte bruger som opvarmning i idraet. Foto: Joachim Ladefoged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark