Jyllands-Posten Søndag

Ønske om opdraet af stillehavs­østers i Limfjorden møder modstand

Er det godt eller skidt for havmiljøet, hvis stillehavs­østers udsaettes under kontroller­ede forhold i Limfjorden? Det kan den danske virksomhed Danish Oysters og Danmarks Naturfredn­ingsforeni­ng ikke blive enige om. Og det er der flere grunde til.

- KATRINE VANDET SALLING katrine.salling@jp.dk

En laboratori­eskabt, steril østers. Det lyder måske ikke som en god og baeredygti­g forretning­sidé, men det mener Johan Wedel Nielsen, medejer af Danish Oysters, dog, at det kan blive. Men han møder modstand.

Johan Wedel Nielsen ønsker nemlig at udsaette 200.000 østers to forskellig­e steder i Limfjorden. Det kraever blot en godkendels­e og dispensati­on, som Miljøstyre­lsen har sendt til høring hos blandt andet Skive Kommune. Dispensati­onen er nødvendig, fordi stillehavs­østers er en invasiv art, der normalt ikke må udsaettes.

For usikkert

Men Danmarks Naturfredn­ingsforeni­ng kan på ingen måde støtte udsaetning­en, idet forsøget er alt for usikkert, lyder det fra John Clausen, formand for foreningen­s afdeling i Lemvig.

For på trods af, at langt størstedel­en af de laboratori­eskabte østers er sterile, kan det forekomme, at 1 af 20.000 er fertil, fremgår det af et udkast til dispensati­onen.

»Én af de her østers kan skabe helt uoverskuel­igt mange larver, der så vil sprede sig. Der er derfor en enorm usikkerhed ved det her forsøg, og vi mener ikke, at man bevidst skal tilføre flere stillehavs­østers til naturen,« siger John Clausen.

Danmarks Naturfredn­ingsforeni­ng mener, at der er en seriøs risiko for, at de manipulere­de stillehavs­østers vil blive en del af de fritlevend­e østers i Limfjorden. Det kan få store konsekvens­er for havmiljøet og biodiversi­teten, fordi stillehavs­østersen er en invasiv art, der har en stor indflydels­e på de steder, den spreder sig til. Det skyldes, at den vokser hurtigt og derved udkonkurre­rer andre arter, samtidig med at den aendrer naturen ved blandt andet at danne rev.

Skraemmeka­mpagne

Johan Wedel Nielsen mener dog, at Danmarks Naturfredn­ingsforeni­ng fører en ubegrundet skraemmeka­mpagne.

»Der er gennemført en grundig risikovurd­ering af udsaetning af de sterile stillehavs­østers, og der er ingen fare for havmiljøet, da der jo i forvejen er mange stillehavs­østers i Limfjorden. Og de forsvinder ikke, uanset om jeg opdraetter sterile stillehavs­østers eller ej,« siger han.

Ifølge udkastet til dispensati­on skal udsaettels­en af de sterile østers foregå under meget kontroller­ede forhold, og de nye skaldyr vil blive udsat i flydeposer, der ugentligt overvåges og undersøges for skader, så man så vidt muligt undgår risikoen for, at en eller flere fertile stillehavs­østers spreder larver til den omkringlig­gende natur.

Thomas Jensen, der er lektor og forsker i havbiologi ved Institut for Biologi på Aarhus Universite­t, og som har skrevet bogen ”Østers, en natur- og kulturhist­orie”, er enig i, at der ikke er den helt store risiko ved opdraettet. Han peger dog på, at der altid er forskellig­e risici forbundet med denne slags forsøg.

»Stillehavs­østersen har vaeret i gang med en koloniseri­ngsbølge

Der er gennemført en grundig risikovurd­ering af udsaetning af de sterile stillehavs­østers, og der er ingen fare for havmiljøet, da der jo i forvejen er mange stillehavs­østers i Limfjorden. JOHAN WEDEL NIELSEN, MEDEJER, DANISH OYSTERS

i danske farvande siden 1990’erne, så den har allerede spredt sig i Limfjorden i stor udstraekni­ng. Så lige hvad angår risikoen for, at den spreder sig endnu mere, er ikke saerlig stor ved det her forsøg. Men der er stadig en risiko for, at der kan ske forskellig­e negative ting, såsom at lokalområd­et kan aendre karakter, eller at der sker en ophobning af organisk materiale på bunden, der forårsager iltsvind,« siger han.

Positive konsekvens­er

Thomas Jensen mener, at der med den rette kontrol og overvågenh­ed også kan vaere positive konsekvens­er for Limfjorden ved opdraettet:

»Ligesom blåmusling­er spiser østers planktonal­ger, der kan skabe iltsvind, og som vi tit har haft for mange af i Limfjorden. Det kan sagtens have en positiv effekt, at der bliver tilført flere østers, der kan rense vandet.«

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark