Jyllands-Posten Søndag

Spring nu charterfer­ien over

- FILIPPA EMILIE VITTRUP Studerende SKRIV DIN MENING

Det første stykke tekst, jeg kan se, når jeg googler ”Skovbrande Rhodos”, er fra DR og lyder som følger: »Skovbrande­n kan ende med at gå ud over turistindu­strien, da naturen på Rhodos er en stor del af attraktion­en for turisterne.«

Scroller jeg videre til naeste link, denne gang fra Jyllands-Posten, er ordlyden taet på den samme: »Sådan er kommende rejser hos Danmarks største rejsearran­gører påvirket af naturbrand­e på Rhodos.«

Samtidig blev jeg på min Facebook-side for nylig informeret om, at juli i år skulle vaere »den bedste juli i fem år«. På blot én måned har over 130.000 mennesker rejst til og fra Aalborg Lufthavn. På den travleste dag i København Lufthavn kunne de sende mere end 98.000 rejsende afsted.

Ovenståend­e skaber bekymringe­r hos mig. Først og fremmest er der jo den mulighed, at Google og Facebook anser mig som vaerende ligeglad med klimaprobl­ematikker og graekeres velbefinde­nde, men til gengaeld vildt begejstret for flyrejser. Dernaest er der den noget sørgeliger­e mulighed, som jeg fornemmer desvaerre er en realitet: nemlig at netop dét gaelder for størstedel­en af den danske befolkning.

Måske er ligeglad en overdrivel­se, men bekymringe­n for de lokale og klimaets generelle helbred virker tilsynelad­ende til at blive overdøvet af bekymringe­r for årets dasen på en solseng. Nu skal jeg heller ikke spille alt for hellig. Jeg ville selvfølgel­ig også blive godt knotten, hvis min sommerferi­e til mange tusind kroner blev aflyst, og åbenlyst endnu mere, hvis rejseselsk­abet naegtede at tage et ansvar for reelt at sende folk til et flammehav. Men jeg kan ikke undgå at glo ekstra olmt på overskrift­er fra nyhedsmedi­er, der gang på gang beretter om en »turist evakueret fra graesk ferieø« og lignende.

De danske turister har et hus at komme hjem til, hvor de kan aede Sun Lolly en masse, hvis temperatur­en en sjaelden gang skulle stige over 20 grader. Sådan er virkelighe­den ikke for de graekere, hvis huse er braendt ned. Og sådan kommer virkelighe­den ikke til at vaere for de op mod 1,2 mia., der bliver nødsaget til at flygte fra deres bopael fra nu og til 2050 ifølge taenketank­en IEP.

Skovbrande er selvfølgel­ig ikke en ny ting. Men de forvaerres markant af den ekstreme varme og tørke, der raser verden over. Og én ting er sikkert – vi kommer til at se mere og mere til braendende feriedesti­nationer, medmindre vi virkelig tager den flammende natur som et vink med en kolossal vognstang fra planeten selv: Spring nu charterfer­ien over.

ET INDLAEG

Send gdeitrnine­delaet igndvliaea g til Jjpy.ldlakn/dses-nPdodseteb­natp.å dLaeebsaJt­P@'sjpo.pdfkoLrdae­rsinkgreav­r eonge pbåetjipn.gdekl/skeornptåa­kt/debat

DELTAG I DEBATTEN PDÅELNTEAT­GTIEDTEBAT­TEN FPiÅndNaEl­TleTdEiTss­e indlaeg og flFienrde atillepådi­jsps.edkin/delaebagto, g flere otigl psåkrjipv.dkin/dmeebnaitn,goig skriv din kmoemnmine­gnitkaorfm­elmt etn.tarfeltet.

Forbud kan noget, garanteret også på et gymnasium, men vor tids debat om alkohol synes praeget af en blanding af magelighed og stivnet 68-ideologi i synet på individets evne til selvregule­ring, hvis blot det vises tillid. SØRINE GOTFREDSEN, SOGNEPRAES­T OG DEBATTØR, I KRISTELIGT DAGBLAD.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark