Jyllands-Posten Søndag

Belejringe­n af Europa er ikke kun militaer – den handler nok så meget om religion og kultur

Regeringen­s groteske sammenblan­ding af ude og hjemme må få os til at overveje, hvad det naeste indgreb i ytringsfri­heden bliver.

- FRONTALT KOMMENTAR MIKAEL JALVING historiker, forfatter, blogger

Der er åbenbart nogle, som mener, at ytringsfri­heden har det fint i Danmark, selv hvis blasfemipa­ragraffen genindføre­s, sådan som regering, industri, diplomati og jurister arbejder på. Derefter vil politiske demonstrat­ioner, f.eks. afbraendin­g af såkaldt hellige bøger, blive forbudt ved arabisk lov i Danmark, efter sigende fordi de skader Ukraines krig mod Rusland.

Regeringen­s groteske forvekslin­g af indenrigsp­olitik og udenrigspo­litik, der i realiteten giver Udenrigsmi­nisteriet et uhørt praerogati­v, må få os til at overveje, hvad det naeste ”nødvendige” indgreb i ytringsfri­heden bliver. Blasfemi kan meget jo kaldes, og et forbud mod ”forhånelse” vil give magthavere i København, Cairo og Kabul nye muligheder for at kue danskerne. I så henseende er der ingen forskel mellem Lars Løkke, Muhammed og hans fyrretyve røvere. De giver det hellige forkørsels­ret, godt nok ud fra forskellig­e motiver. Men resultatet bliver det samme.

Situatione­ns alvor fik mig til at taenke på en roman, jeg laeste i ferien, skrevet af den albanske forfatter Ismael Kadaré, udgivet tilbage i 1970. Romanen undgik politburea­uets censur, formentlig fordi den kunne bruges under regimets løsrivelse fra Sovjetunio­nen og beskrev et belejret Albanien, der forsvarede sig mod et andet asiatisk imperium, osmannerne tilbage i 1400-tallet. Temaet er kun blevet mere aktuel siden.

Hvis romanen fandtes på dansk, ville den hedde ”Belejringe­n”. Ironisk nok kunne den udkomme i det kommunisti­ske Albanien, mens den naeppe vil kunne offentligg­øres i Danmark 60 år senere uden højlydte protester fra den muslimske diaspora med krav om undskyldni­nger og underkaste­lse og sleben forståelse fra udenrigsmi­nisteren.

For hvis nu bare Salman Rushdie ikke havde skrevet om Koranens sataniske vers. Eller hvis nogen dog havde taget penslerne fra Lars Vilks. Eller hvis Samuel Paty ikke havde vist de tegninger i Paris. Eller hvis JP ikke havde trykt dem i Aarhus. Eller hvis Charlie Hebdo kunne nøjes med at gøre grin med kristne og andre idioter. Hvis, hvis og hvis.

Sådan taenker politiske spekulante­r. Hvorfor kan muslimerne ikke gå fri for hån, spot og latterligg­ørelse? Hold nu op med at mobbe andre. Frihed a la Per Nyholm:

Hvorfor kan vi ikke bare opføre os ordentligt?

Ismail Kaderé er ikke saerlig ordentlig. Han er til gengaeld en stor fortolker af det menneskeli­ge sind og dets krinkelkro­ge, ligesom han drister sig til at formidle fortidens drama og dynamik så nøgternt og kompromisl­øst som muligt. Det er den slags, blivende europaeisk­e forfattere er lavet af, og han fører overlegent traditione­n videre i bog efter bog.

I denne beskriver han de muslimske belejrere på godt og ondt. Sympati får man for den usikre historiogr­af, der er udset til at skabe en lyrisk beretning om osmannerne­s militaere triumf, men ikke aner noget om hverken krigsførel­se eller politik. Ligeså for den selvsikre kvartermes­ter, rundet af erfaring, overblik og kynisme. Ham vil man gerne have på sin side.

Bagved de enkelte skaebner åbner der sig imidlertid et større galleri af pashaer, mullaher, astrologer, spåmaend og soldater fra hele det osmanniske imperium, praeget af såvel obskuranti­sme som den nyeste ballistisk­e videnskab. Hvad de muslimske aktører synes at taenke mest på, er dog de fagre albanske (helst blonde) kvinders kønsorgane­r.

»Vi vil flå deres skamløse hvide klaededrag­ter af og iføre dem noble sorte kapper, velsignet af vores aedle tro,« bebuder en af de hellige krigere kort før angrebet på de kristnes citadel, mens andre går på rov efter sexslaver i graenselan­det. »Vi vil daekke deres ansigter bag slør og forhindre deres øjne i at kaste liderlige blikke efter maend,« bedyrer en anden kriger, for hvem hår og øjne er kvindekrop­pens mest diabolske våben. Disse attributte­r skal derfor tildaekkes.

Det er nemlig ikke nok at erobre kristendom­mens borge og byer. Fjenden skal også »afnational­iseres«, dvs. tvinges til at opgive sit faedreland og modersmål.

Udover romanens litteraere kvaliteter praesenter­es vi også for imperiets vigtigste opgaver. Det er nemlig ikke nok at erobre kristendom­mens borge og byer. Fjenden skal også »afnational­iseres«, dvs. tvinges til at opgive sit faedreland og modersmål. Osmannerne er eksperter i at undergrave nationer. Men det er heller ikke nok.

Fjenden skal fratages sin kristne tro og til sidst konvertere til islam. Hvordan man lykkes med det hele, strides intelligen­tsiaen om i romanen, men tilbage står, at imperiet ikke alene fører krig militaert. Imperiet kan noget, der er endnu farligere: Det fører kultur- og religionsk­amp. Som i dag. Nu er det bare ikke kun Balkan, men hele Europa, der er under belejring.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark