Jyllands-Posten Søndag

Europaeisk oprustning på grønt må ikke skubbe danske virksomhed­er bagerst i feltet

EU-krav til store børsnotere­de virksomhed­er om udarbejdel­se af en ESG-rapport om det miljømaess­ige arbejde får også konsekvens­er for mindre virksomhed­er, der måske endnu ikke har de nødvendige ressourcer.

- LISBETH LINTZ Formand for Akademiker­ne LISBETH BARNBAEK NIELSEN CEO i BM Silo

Siloer og udstyr til opbevaring og transport af materialer er ved første øjekast ikke en typisk akademiker­arbejdspla­ds, men det kommer måske til at aendre sig for BM Silo og andre små og mellemstor­e virksomhed­er. Der blaeser nemlig nye vinde ikke kun i Danmark, men i hele Europa med krav om at reducere CO2-udledning.

I 2024 traeder et EU-direktiv i kraft, som stiller krav til børsnotere­de virksomhed­er med over 500 ansatte om at udarbejde en ESGrapport. Her skal virksomhed­erne opstille et regnskab, hvor de bl.a. skal gøre rede for deres miljømaess­ig arbejde. BM Silo er ikke en stor børsnotere­t virksomhed, men en med 35 ansatte og ligner derfor meget mange andre virksomhed­er i Danmark. Så kan BM Silo og andre smv’er ikke bare overlade miljøarbej­det til de store virksomhed­er?

Nej, for de store virksomhed­er er i gang med at forberede sig, og det betyder samtidig, at krav ender med at trille videre til underlever­andører som BM Silo. I BM Silo var arbejdet med en ESG-rapporten et must. Det var og er et omfattende og tidskraeve­nde stykke arbejde til trods for gode råd og vejledning – tid, som skal tages fra den daglige drift.

Selv om der står mange eksterne konsulente­r i kø for at tilbyde grøn assistance, kan det blive en både dyr og dårlig løsning for smv’erne. Dyr og dårlig, fordi den viden, som købes, ikke nødvendigv­is hjaelper smv med rigtigt at få indført de nødvendige procedurer og rutiner. For én ting er at registrere og dokumenter­e, noget ganske andet er at få det til at ske på den enkelte virksomhed.

Det kraever, at man kan pege på praecis, hvor og hvordan spild skal vejes og registrere­s for at maksimere ressources­pild, eller hvor og hvordan systematis­k fejlfindin­g kan reducere forbrug af dyrebare materialer, dvs. et dybere kendskab til den enkelte virksomhed, som eksterne konsulente­r typisk ikke har. De faerreste smv’er har midler til at hyre eksterne konsulente­r i en laengere periode. Derfor er det konkrete arbejde med på området i dag overladt til de virksomhed­er, som selv kan og vil.

Det kan vaere med til at forklare, hvorfor over halvdelen af små og mindre virksomhed­er endnu ikke har taget fat i de grønne opgaver. Virksomhed­erne peger på manglende viden og ressourcer som hovedårsag. Det kan vi godt forstå, for det kraever andet og mere end en grøn rapport at skabe den ønskede udvikling.

En ting er sikkert. Der er et kaempe globalt marked med virksomhed­er og kunder, som efterspørg­er en mere grøn og ansvarlig produktion. Derfor skal vi sikre, at den grønne hjaelp er der – også til smv’erne.

I Akademiker-kampagnen har vi gode erfaringer med den nationale ordning SMV:Vaekstpilo­t, hvor akademiker­e med et løntilskud kan komme ud og bistå smv’er med baeredygti­g omlaegning. Her får både virksomhed­er og akademiker­e erfaring med de grønne opgaver, og den store efterspørg­sel på ordningen vidner om, at der er brug for tilførsel af viden og ressourcer til smv.

De virksomhed­er, der arbejder med ESG-rapporteri­ng, vil opleve, at de grønne opgaver vokser år for år. Det er langtfra alt, der klares, første gang man giver sig i kast med og udarbejder en ESG-rapport. Det var det heller ikke i BM Silo i Holstebro. Men det vigtigste var, at man kom i gang, og at man år for år bliver bedre og mere ambitiøs.

Det samme gaelder politik. Med ordningen SMV:Vaekstpilo­t har vi en god start, men vi må og skal have flere virksomhed­er til at kaste sig over de grønne krav og opgaver. Derfor bør vi få gjort SMV:Vaekstpilo­t mere fleksibel, så virksomhed­erne ikke skal vente laenge på godkendels­e og udbetaling af løntilskud. Lad os sammen arbejde for at få gjort en god og gennemprøv­et ordning bedre.

 ?? ?? Virksomhed­er, der arbejder med ESGrapport­ering, vil opleve, at de grønne opgaver vokser år for år. SMV:Vaekstpilo­t er en national ordning, hvor akademiker­e med et løntilskud kan bistå smv’er med baeredygti­g omlaegning. Arkivfoto: Casper Dalhoff
Virksomhed­er, der arbejder med ESGrapport­ering, vil opleve, at de grønne opgaver vokser år for år. SMV:Vaekstpilo­t er en national ordning, hvor akademiker­e med et løntilskud kan bistå smv’er med baeredygti­g omlaegning. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark