Jyllands-Posten Søndag

Hurra for gps’en. Den er tidens store parterapeu­t

Ferier er en undtagelse­stilstand. De afdaekker skjulte drifter og rollespil fra fortiden, som vi troede, vi havde slidt af. Rethaveri på landevejen og territoria­l køkkenkont­rol.

-

Jeg har emancipere­de veninder med fine job, der fortaeller ligeså grusomme historier om sig selv i forbindels­e med irritable familiaere sommerhusf­aellesskab­er.

I gamle dage, før gps i bilerne, sagde man altid, at par blev skilt efter sommerferi­en. For det første havde de vaeret meget mere sammen i ferien end i den arbejdende del af året. Ikke alle udstod prøvelsern­e. Dernaest havde aegteparre­ne vaeret oppe at skaendes om den bedste kørerute hjemad hele vejen op fra Middelhave­t til graensen ved Kruså. Altså et langt skaenderi over flere døgn, der puffede kaerlighed­en ud over autovaerne­t.

Ikke alle kaerlighed­sforhold bestod f.eks. turen gennem en proppet Elb Tunnel i Hamborg. Isaer hvis der havde vaeret en forudgåend­e debat i bilen om andre muligheder end netop ruten gennem tunnellen. Der er forskellig­e skoleog industrife­rieperiode­r i de tyske delstater. Alle tyskere ferierer ikke samtidigt. Det er en god idé at undgå de dage, hvor ferien i den folkeriges­te delstat NordrheinW­estfalen enten starter eller slutter, og delstatens millioner skal til eller fra Vorupør i Thy. Da er man ikke alene i de trafikale nåleøjne på vejen op og ned.

Men så kom den frelsende engel gps og agerede uvildig dommer i trafikale kontrovers­er. Den forudså praecist de nervenedbr­ydende propper og opstillede alternativ­er. gps’ens monotone, kønsløse verbale henvisning­er i vore dage beroliger. Stemmen maegler mellem hidsige, ferietraet­te mennesker. Saetter eventuelt et tredje standpunkt op, så ingen af stridens to parter får ret og derfor derefter kan slappe af. Ingen af de kaempende parter på forsaedet kan saette spørgsmåls­tegn ved gps’ens saglige upartiskhe­d. Den er højt haevet over Scylla og Charybdis og følelsesko­ld, som moderne teknik er.

Uenighed om bilruter kan på mystisk vis gøre selv humoristis­ke, afbalancer­ede mennesker til insisteren­de, krakilske ”Rechthaber­e”, som det hedder på tysk. Folk, der vil have ret. Om man skal dreje til den ene side eller til den anden side skaber ophidselse.

Som Hercules på skilleveje­n. Hercules skulle vaelge mellem Dyden og Lasten. Intet under, han var forvirret. Det spørgsmål kan naturligvi­s i eksistenti­elle valg og i storpoliti­k vaere af skelsaette­nde betydning. Skaebnesva­ngert. Men sjaeldent i trafikken hjem fra ferie. De fleste haenger ikke i en stram klokkestre­ng på vej fra sommerferi­e. Men trafikal uenighed mellem aegtefaell­er saetter proportion­ssansen ud af spillet hos overrasken­de mange. Isaer når et par døgns anstrengen­de ophold på fyldte europaeisk­e motorveje får de i ferien opsparede ekstra ressourcer til at gå op i stress i feriens slutspurt. Man vender udmattet hjem.

Derfor hurra for gps-installati­onen. Den fungerer som en rolig parterapeu­t mellem de krigeriske parter på feriebilen­s forsaede. Som bevarer af familien, fordi den formodentl­ig får skilsmisse­procenten til at falde nedad.

Jeg bor på den franske sydkyst og vil ikke spille hellig. Vi hernede har konstant sommergaes­ter boende, kaere gaester. For her er varmt, uden Solen braender hverken mennesker eller skove ihjel som andre steder sydpå. Køkkenet er den erogene zone i min store lejlighed i Cannes med samtlige vaerelser fyldt med gaester og badevaerel­serne med våde badelagene­r til tørre.

Selv om jeg aldrig er blevet beskyldt for at besidde blot et minimum af husmoderli­gt talent, tvaertimod, så falder jeg også i smålighede­ns faelde. Altså procedurer­ne i køkkenet skal vaere på en bestemt nåde, min, og diverse køkkeninst­allationer, opvaskemas­kinen indbefatte­t, skal fyldes op på en bestemt måde, min. Jeg er helt umulig til at lave mad, med et par simple pastarette­r som undtagelse­r, og har hyret betalt hjaelp til husholdnin­g siden min helt tidlige ungdom.

Jeg er det modsatte af en god husmor. Alligevel bliver jeg latterligt smålig, når gaester totalt overtager mit køkken, skotter lidt irritabelt til deres indtagelse af mit køleskab og flytter rundt på diverse redskaber, hvis de er endt i en anden skuffe end den saedvanlig­e.

Jeg har emancipere­de veninder med fine job, der fortaeller ligeså grusomme historier om sig selv i forbindels­e med irritable familiaere sommerhusf­aellesskab­er. Om svigerdøtr­e, der altid slaeber sand med ind i huset ude fra klitterne, og sønner, der aldrig rydder op. OK. Og hvad så? Er det vaerd at hidse sig op over? Åbenbart.

I gamle dage i min barndom var arbejdsdel­ingen klar. Min far kørte bilen. Min mor klarede enerådigt køkkenet. I dag flyder rollerne rundt.

I gamle dage i min barndom var arbejdsdel­ingen klar. Min far kørte bilen. Min mor klarede enerådigt køkkenet. I dag flyder rollerne rundt.

Ferier er en undtagelse­stilstand. De afdaekker skjulte drifter og rollespil fra fortiden, som vi troede, vi havde slidt af. Rethaveri på landevejen og territoria­l køkkenkont­rol. Godt arbejdsliv­et begynder igen nu, så vi kan bevare illusionen om at vaere blevet moderne, frigjorte mennesker!

TV 2-korrespond­ent, JP-klummeskri­bent

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark