Jyllands-Posten Søndag

»Vi kommer alle sammen taet på døden, og en dag er det pludselig dig selv, der står for tur«

-

Et halvt år inde i det nye årtusinde skete et af de mest gruopvaekk­ende drab i danmarkshi­storien. Peter Lundin draebte sin kaereste og hendes to sønner, hvorefter han parterede ligene, sandsynlig­vis med en vinkelslib­er. I avisspalte­r og nyhedsudse­ndelser fulgte hele Danmark dagligt med i opklarings­arbejdet og ikke mindst eftersøgni­ngen efter de forsvundne lig.

Inde bag kulissen stod retsmedici­neren Hans Petter Hougen og gjorde noget, der stadig står fuldstaend­ig klart i hukommelse­n.

»Aldrig i mit liv har jeg set så mange knogler,« fortaeller han.

Efter at Peter Lundin i august 2000 havde indrømmet, at han »i panik« havde parteret ligene og lagt dem i sorte affaldssae­kke, begyndte efterforsk­erne at gennemgå tonsvis af slagger på Vestforbra­endingen, beliggende i naerheden af familiens hus i Rødovre. Hans Petter Hougen glemmer det aldrig.

»Ude på Vestforbra­endingen blev der stillet et transportb­ånd op, hvor nogle frivillige skubbede alt, hvad der lignede knogler, ned i en bunke, som så blev kørt ind til os på Retsmedici­nsk Institut. Og der stod vi så dag efter dag, mange af os, og gennemgik tusindvis af knogler,« forklarer den i dag 74-årige retsmedici­ner.

»Det var knogler fra køer og får og andre dyr, også nogle hunde og katte. Men vi fandt ikke én eneste menneskekn­ogle,« fortaeller han.

Ifølge Hans Petter Hougen er sagen et eksempel på, at en retsmedici­ner uanset omstaendig­heder og omgivelser skal holde fokus stift rettet mod sin opgave, også selv om den virker både makaber og gruopvaekk­ende.

»I højprofile­rede sager har jeg sprunget nyhederne over og bladret forbi dem i avisen. Jeg ved, at jeg har rigeligt at gøre med de sager i mit arbejde, så der er ingen grund til at fylde mit hoved med det i det private,« forklarer han.

Det startede med tortur

I alt har Hans Petter Hougen obduceret cirka 12.000 lig, og selv om de store drabssager har mediernes og folkets bevågenhed, så er der mange andre spektakula­ere og grusomme sager, der aldrig får opmaerksom­hed.

»Det kan vaere sager med et stakkels menneske, som bor alene i en lejlighed på Nørrebro, og som ingen opdager er forsvundet, før naboen bemaerker, at der lugter ilde derindefra. De triste skaebner kommer aldrig i avisen. Jeg er ikke kynisk, men jeg ved, at der er andre barske sager end Lundin- og ubådssagen,« pointerer Hans Petter Hougen.

Hans blik for social uretfaerdi­ghed var også, hvad der i sin tid bragte ham ind i faget retsmedici­n. I sin ungdom i 1960’erne arbejdede Hans Petter Hougen med ulandsmedi­cin og så med egne øjne, hvor meget uretfaerdi­ghed der er ude i verden. Som uddannet laege specialise­rede han sig først i patologi og kom så med i Amnesty Internatio­nals laegegrupp­e. Her var han med til at undersøge en masse herboende flygtninge, som havde vaeret udsat for tortur i deres hjemlande, saerligt Iran.

»Efterhånde­n blev jeg klar over, at jeg gerne ville vide mere om ar på kroppen og vaevs udseende efter vold og prøve at relatere det til den form for tortur, disse mennesker havde vaeret udsat for,« forklarer Hans Petter Hougen.

Derfor søgte han ind i retsmedici­n og var heldig at få et job.

»Og så blev jeg klar over, at dette fag var meget, meget mere end bare at se på ar. Retsmedici­n er et alsidigt fag med en enormt stor berøringsf­lade. Jeg blev haengende i 32 år,« konstatere­r retsmedici­neren, der gik på pension for fem år siden.

Den virkelighe­d, jeg blev udsat for i mit arbejde som retsmedici­ner, var jo kun et lille hjørne af hele min virkelighe­d. Men det var sommetider et mørkt sted. HANS PETTER HOUGEN, TIDLIGERE RETSMEDICI­NER

I tiden herefter har han holdt massevis af foredrag og udgivet flere bøger – senest bogen ”117 måder at dø på”, hvori han fortaeller om livet som retsmedici­ner og de mange – dog ikke helt 117 – måder at komme af dage på.

Sugede laerdom til sig i farlige Miami

En af historiern­e fra hans arbejdsliv er hans ophold i den amerikansk­e by Miami. Op gennem 1980’erne var Miami et af de farligste steder i USA med op mod 600 drab om året. Ved indgangen til 1990’erne fik Hans Petter Hougen tilbuddet om at flytte til Miami for at dygtiggøre sig i retsmedici­n på en måde, som

ikke var mulig i Danmark. Der var ”rigeligt at lave”, som retsmedici­neren siger om tiden i Miami.

»I 1980’erne var det hele ude af kontrol. Kombinatio­nen af narkohande­l, kriminelle bander og en anden tilgang til våben gjorde alting ekstremt. Miami var distributi­onscentral for narkotika fra Sydamerika, som skulle ud til resten af USA. Da jeg kom dertil i 1991, var der kommet noget mere styr på det,« fortaeller Hans Petter Hougen.

»Da var vi nok nede på 350 til 400 drab om året,« tilføjer han tørt.

For den nysgerrige danske laege var Miami

Hjaelper i dag forfattere og filminstru­ktører med ekspertvid­en om mord og vold. Er desuden medstifter af bookingbur­eauet True Crime Agency.

Har skrevet flere bøger om livet som retsmedici­ner, senest ”117 måder at dø på”.

Er også medforfatt­er til krimierne ”Specialist­en” og ”Nomaden” sammen med Lotte Petri.

Er gift og har to voksne børn og to børnebørn. det ideelle sted at suge laerdom til sig.

»Det var for mig, undskyld, jeg siger det, et eldorado. For jeg kom derover for at laere. For at undersøge skuddrab, som vi ikke havde så mange af i Danmark,« siger han.

Hans Petter Hougen måtte dog også laere de barske områder i Miami at kende – og fraråde sin kone og børn nogensinde at tage derhen, alt imens han selv kørte rundt i selvsamme områder midt om natten for at efterforsk­e drabssager. Dog i selskab med en politiesko­rte.

»Vi kørte altid over for rødt. For hvis man standsede bilen, kunne farlige situatione­r opstå,« fortaeller Hans Petter Hougen og naevner, at hans amerikansk­e kolleger også tilbød ham at baere håndvåben, hvilket han dog takkede nej til.

»Dem, der har størst risiko for at blive skudt, er dem, der selv baerer våben,« som retsmedici­neren påpeger.

Når følelserne traenger sig på

I 1992 kom Hans Petter Hougen tilbage til Danmark efter godt et år i Amerikas underverde­n. Men der var stadig bud efter ham uden for landets graenser. Under krige og voldelige konflikter var han nu en af dem, man ringede til, når dødsofre skulle identifice­res.

»Mit arbejde i henholdsvi­s Kosovo og Gaza havde mange ting til faelles, men saerligt én: antallet af døde. Og ikke bare det: antallet af draebte. Og de var blevet draebt af andre mennesker på grund af ondskab og fanatisme,« opridser Hans Petter Hougen.

Han fortaeller om de civile, som på Balkan var blevet mejet ned af serbiske soldater og militsgrup­per. Og om de civile i Gaza, hvor det var israelsk militaer, der stod bag.

»Alle disse uskyldige mennesker, som blev draebt af andre mennesker, der ville dem det ondt. Det er ganske heftigt,« siger den erfarne retsmedici­ner.

Man kan høre på hans stemme, at oplevelser­ne i krigszoner­ne har berørt ham.

»Det profession­elle skal vaere i højsaedet. Men de følelsesma­essige reaktioner traenger sig på,« erkender Hans Petter Hougen.

Han fortaeller om en metode, han har udviklet til at kapere de voldsomme oplevelser.

»For det første siger jeg altid til mig selv: ”Det her er dit arbejde, det er ikke dit liv. For udenfor skinner solen. Derude er dine børn, dine naermeste, din dumme nabo og parkerings­vagten, rudekuvert­erne og restskatte­n og alt det, der også hører livet til”. Det er dér, jeg hører hjemme. Det andet er arbejde. Den virkelighe­d, jeg blev udsat for i mit arbejde som retsmedici­ner, var jo kun et lille hjørne af hele min virkelighe­d. Men det var sommetider et mørkt sted,« siger han.

Kolleger og krisepsyko­loger var dem, han tyede til, når det blev svaert. På Retsmedici­nsk Institut er der en direkte telefonlin­je over til krisepsyko­logerne på Rigshospit­alet.

»Det hjaelper ikke at tage hjem og snakke med familien om de forfaerdel­ige oplevelser, jeg har haft. For så ville der bare ligge kolde frikadelle­r på de andres tallerken og på min egen. Og i øvrigt har jeg også tavshedspl­igt,« siger Hans Petter Hougen.

Dna og dødens mange ansigter

I løbet af hans karriere som retsmedici­ner blev dna et mere og mere afgørende vaerktøj. Han erindrer ikke den allerførst­e gang, han benyttede dna i opklarings­arbejdet, men han husker én af de første sager.

»Der sad noget vaev tilbage på en sav, og det kunne bruges til sagens opklaring. Men så var der ikke nok vaev til, at dna’et derfra kunne bruges,« forklarer Hans Petter Hougen om den indledende brug af dna-spor i 1990’erne.

»I dag kan man nøjes med at bruge, hvad der kan vaere på spidsen af en knappenål,« tilføjer han.

Muligheder­ne med dna-spor aendrede retsmedici­nernes måde at opføre sig på ude på findestede­rne.

»Tidligere passede vi på, at vi ikke ødelagde sporene, eksempelvi­s fodspor. Nu skulle vi også passe på ikke at forurene stedet med vores eget dna. Vi begyndte

Hougen, der altid får tilsendt et eksemplar af bogen, når forfattere­n er klar med udgivelsen.

Vi elsker spaending langt fra hverdagen

Sammen med krimiforfa­tteren Lotte Petri har Hans Petter Hougen skrevet spaendings­romaner om den fiktive retsmedici­ner Harald Sejersen og andre opdigtede karakterer. Første bind hedder ”Specialist­en” og udkom i fjor på People’s. Den naeste bog i serien, ”Nomaden”, udkommer i august 2023. Desuden har Hans Petter Hougen vaeret med til at stifte bookingbur­eauet True Crime Agency, der arrangerer foredrag og undervisni­ng med udgangspun­kt i de seneste års true crime-bølge.

Hvorfor er der så stor efterspørg­sel på krimigenre­n?

»Vi mennesker har en dyb interesse for det, der er spaendende og uhyggeligt, men som ikke kommer til at ramme os i vores fredelige liv,« siger retsmedici­neren.

Han har selv arbejdet i latinameri­kanske lande som Colombia og Mexico, og her er blikket på genren helt omvendt.

»Hvis du var krimiforfa­tter i Latinameri­ka, ville du dø af sult. Der er så meget vold lige uden for døren, at folk hellere vil se saebeopera­er, der ikke har med deres almindelig­e hverdag at gøre,« påpeger Hans Petter Hougen.

Efter et livslangt parløb med døden har retsmedici­neren til sidst et par gode råd til folk, når de får døden taet på sig.

»Når livet er svaerere end andre gange, så kig tilbage, og taenk på det, du har fået ud af livet, og de mennesker, du har mødt på din vej,« siger han.

»Vi kommer alle sammen taet på døden, og en dag er det pludselig dig selv, der står for tur. Derfor skal man huske at leve, mens man lever,« siger Hans Petter Hougen.

 ?? ??
 ?? FOTO: SOFIA BUSK ?? Gik på pension i 2018.
I sin nye bog ”117 måder at dø på” fortaeller Hans Petter Hougen om livet som retsmedici­ner og de mange – dog ikke helt 117 – måder at komme af dage på.
FOTO: SOFIA BUSK Gik på pension i 2018. I sin nye bog ”117 måder at dø på” fortaeller Hans Petter Hougen om livet som retsmedici­ner og de mange – dog ikke helt 117 – måder at komme af dage på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark