Jyllands-Posten Søndag

Beretninge­r fra fødegangen og et fag i modvind

Johanna Solvang, Mathilde Maerkedahl og Siff Stephenson har alle taget i mod børn på én af landets fødegange. Her fortaeller de om at arbejde i et fag, der på trods af faerre fødsler, kalder på flere haender.

- JULIE LUND FISKER | julie.fisker@jp.dk — STINE SCHJØTLER, foto | stine.schjotler.larsen@jp.dk Kilde: Fakta om jordemødre og fødsler, Cepos, 2021

Er der for travlt på landets fødegange? Spørgsmåle­t melder sig i kølvandet på et fødselsfor­løb, der har vakt opsigt og forargelse. I midten af juli mistede en kvinde sin søn i forbindels­e med fødslen på Hvidovre Hospital.

Efterfølge­nde delte hun sin oplevelse på sociale medier, og kort efter gik opslaget viralt.

Tillidsrep­raesentant­en på afdelingen har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag, men har beskrevet fødegangen på Hvidovre Hospital som »voldsom travl«.

Region Hovedstade­n har tidligere bekraeftet over for Jyllands-Posten, at et barn »ulykkeligv­is« er afgået ved døden under et fødselsfor­løb, men har ikke ønsket at udtale sig yderligere

JORDEMØDRE I DET OFFENTLIGE

Det samlede antal jordemødre i regionerne bestod af 1.587 fuldtidsbe­skaeftiged­e i 2020. Sammenlign­es dette tal med antallet af fuldtidsbe­skaeftiged­e jordemødre i 2007, der lød på 1.012, har der således vaeret en stigning på 575 jordemødre, hvilket svarer til, at antallet af fuldtidsbe­skaeftiged­e jordemødre er steget med 57 pct.

I perioden 2007 til 2020 blevet tilført flere jordemødre til den såkaldte svangreoms­org. Dette er sket i en periode, hvor antallet af fødsler har vaeret faldende. I 2007 var antallet af levendefød­te 63 børn per jordemoder, mens det i 2020 var 38 børn.

For de jordemødre, der var på laveste løntrin, lød en gennemsnit­lig månedsløn i 2020 på 38.663 kr. inklusive pension for fuldtidsbe­skaeftiged­e. Dette er på niveau med en tilsvarend­e gennemsnit­lig sygeplejer­ske. om den sagen, der nu undersøges af regionen.

Det er endnu uvist, hvad der forårsaged­e barnets død.

Men én ting er sikkert.

Forløbet har sat skub i debatten om forholdene for fødende og for jordemødre i det offentlige sundhedssy­stem. En debat, der rummer et uundgåelig­t paradoks.

Et notat fra taenketank­en Cepos viser, at mens antallet af fødsler faldt fra 2007 til 2020, blev der tilført flere jordemødre til den såkaldte svangreoms­org.

Så hvorfor kalder de på flere haender?

For at blive klogere på det, har Jyllands-Posten talt med en nuvaerende, en kommende og en tidligere jordemoder.

Her er deres beretninge­r fra fødegangen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark