Jyllands-Posten Søndag

»Jeg kan maerke, at nogle af mine medstudere­nde er berørt af historiern­e. Det tager gejsten fra nogle«

-

MATHILDE MAERKEDAHL, 23 år, har afsluttet sit tredje semester på jordemoder­uddannelse­n i Esbjerg. I efteråret 2022 var hun i praktik på Sydvestjys­k Sygehus.

Kunne du fornemme, at der var travlt på fødegangen i det halve år, du var i praktik?

»Ja, helt sikkert, men de gjorde, hvad de kunne, for at hverken kvinderne eller vi studerende skulle maerke travlheden. Men det kan nok ikke helt undgås. Nogle dage kunne man tydeligt fornemme, at alle løb rundt og hverken havde tid til pause eller frokost.«

Hvordan var det for dig at opleve, at selv de erfarne jordemødre var presset?

»For mig var det vildt at opleve, hvordan de stadig er dygtige og profession­elle, selv om der er så travlt. Jeg kunne se, at de gjorde, hvad de kunne, for at holde hovedet koldt og levere den kvalitet, som det danske sundhedssy­stem langt hen ad vejen forsøger at opretholde.«

Hvad taenkte du, da du laeste om haendelsen på Hvidovre Hospital?

»Hvis det er rigtigt, at den lille dreng døde på grund af travlhed, er det jo helt forfaerdel­igt. Der er helt sikkert meget af det, der er blevet fortalt af moren, som er rigtigt, men når det er sagt, vil der altid vaere to sider af samme sag. Jeg har allerede oplevet at stå i nogle situatione­r, hvor det er blevet alvorligt, og hvor jeg har taenkt ”går det galt?”. Det er ikke fedt. Samtidig er det også årsagen til, at det er så fedt at blive jordemoder – fordi vi uddannes til at kunne tage hånd om alle situatione­r – også de alvorlige og akutte.«

Du har medstudere­nde i hovedstads­området, der angiveligt er presset af en massiv travlhed. Hvordan påvirker det dine medstudere­nde?

»De fortaeller, at de er presset og oplever, at der er mange vikarer på afdelinger­ne, så der er ikke den samme kontinuite­t, som vi oplever i Esbjerg. Når det er de samme kolleger, jeg møder, er der en staerkere tillid og tryghed mellem den studerende og den fastansatt­e – det er noget andet med vikarer. De kender jo ikke den studerende og hendes kompetence­r, så hun får ikke lov til det samme, fordi vikaren kan vaere bekymret for, at der sker fejl. Det ryger lige tilbage på vikaren, hvis det er tilfaeldet.«

Dine veninders beretninge­r om travlhed i hovedstade­n – skraemmer de dig?

»Nej. Jeg håber, at der når at ske en aendring i en bedre retning. Det kan ikke blive ved med at gå. Travlheden og de dårlige historier slider for meget på ansatte i sundhedsva­esenet, og jeg kan maerke, at nogle af mine medstudere­nde er berørt af historiern­e. Det tager gejsten fra nogle.«

Flere sygeplejer­sker peger på lønnen som en del af løsningen på ringe arbejdsvil­kår. Ser du også lønnen som en del af løsningen på travlheden?

»Det er svaert at saette pris på et job, men jeg kan godt taenke, at det burde kompensere­s, at man står med små liv i haenderne. Når det er sagt, er lønnen én ting, noget andet er antallet af jordemødre. Det er der, det halter. Der mangler haender.«

Demotivere­r det dig, at du ved, at du kommer ud til en branche, der er praeget af mangel på mandskab?

»Jeg har lyst til at vaere håbefuld, jeg tror på, at det bliver bedre. For mig er det fedt at vide, at jeg naesten er garanteret et job, når jeg er faerdig med den uddannelse, jeg har kaempet for at komme ind på og gennemføre.«

Jeg har allerede oplevet at stå i nogle situatione­r, hvor det er blevet alvorligt, og hvor jeg har taenkt »går det galt?«. Det er ikke fedt. MATHILDE MAERKEDAHL, JORDEMODER­STUDERENDE.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark