Jyllands-Posten Søndag

Kriserne kradser, og råddenskab­en ulmer

Man kan ikke skue hunden på hårene i fjerde saeson af ”Babylon Berlin”, der fortsat er et uhørt velsmurt tv-drama.

- BABYLON BERLIN, fjerde saeson KATRINE SOMMER BOYSEN, kultur@jp.dk

DRAMA

USA, 2023

Skaber: Tom Tykwer, Henk Handloegte­n og Achim von Borries

Vises på DR og kan streames på DRTV 12 afsnit a ca. 45 minutters varighed

Igennem årtusinder har oldtidsbye­n Babylon symboliser­et menneskets hovmod og fald. Menneskets manglende ydmyghed og ulydighed mod Guds vilje er koncentrer­et i myten om Babelstårn­et, som menneskene lod bygge, trods formaninge­r fra Gud, i et forsøg på at nå op til himlen. Straffen blev som bekendt, at Gud splittede menneskehe­den i flere forskellig­e folkeslag og sprog, så menneskene blev distancere­t fra hinanden.

At netop Babylon er den definerend­e betegnelse i tv-succesen ”Babylon Berlin”, er således alt andet end tilfaeldig­t, for den populaere tyske serie, der nu er nået til sin fjerde saeson, handler netop om splittede folk, manglende forståelse, råddenskab og arrogance, og i haenderne på serieskabe­rne Tom Tykwer, Henk Handloegte­n og Achim von Borries, der har konceptuer­et hele serien, er forfaldsae­stetikken storslået og lige så brutal, som den er smuk.

Fjerde saeson begynder nytårsafte­n 1930. 1931 banker på døren, og det samme gør den stadig spirende nationalso­cialistisk­e bevaegelse, mens efterdønni­ngerne fra Depression­en endnu ikke har lagt sig.

Den dekadente hovedstad

De rige bliver rigere, og de fattige fattigere i den lige dele dekadente og usle tyske hovedstad, hvor spaendinge­rne er trukket helt ud. Denne nytårsafte­n kommer vi til drømmende overklasse­fest hos den hovedrige Alfred Nyssen (Lars Eidinger), der fantaserer om at lancere en raket, der kan gøre ham til den første mand på Månen, og som i den grad ikke behager sin mor ved at give sin kaereste en overvaelde­nde stor juvelbesat halskaede.

Vi kommer også med den såkaldte ”stormagasi­nbande” på rov i et indkøbscen­ter, der tilbyder sjaelden luksus til de fattige forbrydere, for hvem butikkerne­s ødselhed aldrig kommer inden for raekkevidd­e.

Mens den stilisered­e introsekve­ns mimer aestetikke­n fra Fritz Langs ekspressio­nistiske mestervaer­k ”Metropolis” (1927), vaekker saesonens plottråde staerke løfter om, at fjerde tur til ”Babylon Berlin” bestemt ikke kommer til at skuffe. For Tykwer og Co. holder skruen lige i vandet og gør, hvad de har gjort så forbilledl­igt gennem de tre første saesoner. Nemlig at kombinere historisk realisme og lydefri dialoger med et åbenlyst filmisk formsprog og en iscenesaet­telse, der insisterer på at vaere kunst.

Et skrattende forhold

I centrum står atter den unge Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries), der endelig er kommet ind i varmen hos politistyr­ken. Hun må stadig kaempe med og mod sit køn og finde sig i at blive alfabetise­ret efter sit fornavn, mens hendes mandlige kolleger systematis­eres pr. efternavn, men Die Lotte er ligeglad.

Modsat sin søster, som vi tidligt i saesonen finder ud af er i endog store vanskeligh­eder, og mange andre, der er blevet knaekket af den økonomiske nedtur, så har hun et arbejde. Til at begynde med i hvert fald. Hendes forhold til Gereon Rath (Volker Bruch) halter til gengaeld, efter at Charlotte har fundet ud af, at hendes kollega og ven i ly af natten traekker i den brune naziskjort­e og huserer Berlins gader med de øvrige stormtropp­er, der smadrer jødiske butikker og spreder frygt og baeven.

Det kan naesten ikke passe, taenker man som seer, og det gør det måske heller ikke, men som med så meget andet i ”Babylon Berlin” så er tingene ikke altid, som de syner, og heller ikke Charlotte selv kan, da hun presses til yderlighed­er, sige sig fri for at vaere villig til at omgå reglerne og vise sig fra sider, hun troede var laenge gemt og glemt.

Må dansen fortsaette

Det er i spindet mellem Gereon og Charlotte, at de store handlingst­råde i fjerde saeson traekkes, men der er et hav af mindevaerd­ige enkeltståe­nde plotlinjer, der er med til at fuldende indtrykket af endnu en noget naer perfekt saeson.

Gereon efterforsk­er drabet på en embedsmand med uldne forbindels­er og ender til en boksekamp, hvis resultat er givet på forhånd. »Naevekamp er styrkemåli­ng. En maskulin dans,« forklarer hans ledsager ham begejstret, mens slagene flyver, og nogenlunde samtidig ser vi Charlotte danse maratondan­s i et umenneskel­igt antal timer for at score den store gevinst.

Det er vidunderli­gt at vaere tilbage i det fordaerved­e, forråede og fortryllen­de Berlin anno dazumal. Må dansen fortsaette flere saesoner endnu.

Det er vidunderli­gt at vaere tilbage i det fordaerved­e, forråede og fortryllen­de Berlin anno dazumal.

 ?? FOTO: DR ?? Håbet er ikke ligefrem lysegrønt for Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) i fjerde saeson af "Babylon Berlin", der forfører med fordaerv og forråelse i mellemkrig­stidens Tyskland.
FOTO: DR Håbet er ikke ligefrem lysegrønt for Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) i fjerde saeson af "Babylon Berlin", der forfører med fordaerv og forråelse i mellemkrig­stidens Tyskland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark