Jyllands-Posten Søndag

Lykketoft: Israel er i gang med at tabe krigen og påføre Vesten enorm skade

Hvis ikke man forstår, hvor ekstrem Benjamin Netanyahu og hans regering er, forstår man slet ikke IsraelPala­estina-konflikten, mener Mogens Lykketoft. Nu fortaeller han, hvorfor Israel er i gang med at tabe krigen og påføre Vesten enorm skade. Og forklare

- ANDERS REDDER JOACHIM LADEFOGED Fotograf anders.redder@jp.dk joachim.ladefoged@jp.dk

Det andet perspektiv er, at Hamas lige så meget er en ideologi, som det er en håndgribel­ig militaer enhed. Man kan ikke udrydde Hamas på den her måde. Det risikerer at blive som det gamle graeske sagn om Hydra: Når man hugger hovedet af, vokser der hele tiden flere ud. MOGENS LYKKETOFT, FHV. UDENRIGSMI­NISTER OG FHV. GENERALSEK­RETAER I FN

Sidst jeg talte med Mogens Lykketoft, var to dage efter Hamas’ brutale angreb og drab på 1.200 israelere, to dage efter den sorteste lørdag i Israels historie. Ingen af os kendte omfanget af blodsudgyd­elserne endnu. Men som alle andre vidste vi, at denne gang var det anderledes.

At dagen ville blive en af de skillelinj­er, hvorfra der udgik et før og et efter.

Få danskere har beskaeftig­et sig mere med Israel-Palaestina-konflikten end Mogens Lykketoft. Han har besøgt landet fire gange og brugt ufattelige maengder af sin tid på at diskutere vejen mod fred med folk som Shimon Peres, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas og Ron Pundak – den dansk-israelske fredsaktiv­ist, der var en af drivkraeft­erne bag Oslo-aftalen i 1993.

Han har håbet og villet, er blevet skuffet og nedslået.

Måske derfor var han i saerlig grad rystet efter den 7. oktober.

Men jeg kunne også maerke, at han var bange.

I hans øjne havde Benjamin Netanyahus skiftende regeringer i årevis obstrueret alle forsøg på en meningsful­d fredsdialo­g ved massivt at udvide bosaettels­erne på Vestbredde­n, indhegne Gaza og skabe uvaerdige og ydmygende liv for alt for mange palaestine­nsere.

Var der plads til den snak i de dage?

Eller ville Lykketoft blive udlagt som en, der undskyldte eller formildede, hvad ikke undskyldes eller formildes kan?

Hvordan kunne man tale om fred, mens tv-billeder med blodspor i private hjem og unge, der blev bortført under en technofest­ival, løb over skaermen?

Nu, to og en halv måned senere, har jeg taget S-toget til Klampenbor­g nord for København for at møde den tidligere udenrigsmi­nister og formand for Socialdemo­kratiet i hans raekkehus. Vi har aftalt, at det igen er tid til at tale om Israel og Palaestina, men nu med et laengere kikkertsig­te.

Han tager imod i døren, går i gang med at brygge to espressoer i sit køkken og siger, at han trods sine 77 år har det godt.

»Men verden er sindssyg. Fuldkommen sindssyg.«

I stuen haenger et genoptryk af en ”Visit Palestine”-turistplak­at fra 1930’erne, på en taetpakket bogreol kan man spotte Amos Oz’ navn, den israelske forfatter, hvis bøger om livet i kibbutzen og sammenvaev­ninger af egen familiefor­taelling med oprettelse­n af Israel har gjort ham til en af landets mest anerkendte forfattere.

En saerlig sympati for staten Israel

Vi saetter os ved et rundt traebord med udsigt ud over Øresund.

Jeg begynder med at spørge, hvorfor lige netop dette emne lader til at optage Mogens Lykketoft mere end alle andre.

Han nikker, kan godt forstå den undren. »Der sker masser af forfaerdel­ige katastrofe­r rundtomkri­ng i verden i øjeblikket. I Sudan, i Myanmar – og så videre. Jeg tror, at Israel-Palaestina-konflikten berører mange af os mere, fordi vi fra starten havde en helt saerlig sympati for staten Israels oprettelse, der bunder i det jødiske folks forfaerden­de tragedier under Holocaust.«

»Vi er alle sammen vokset op – eller jeg er i hvert fald – med en dyb veneration og medfølelse for jødernes ønske om at have et nationalt hjem. Men vi har ikke før sent i forløbet, i hvert fald efter Seksdagesk­rigen i 1967, rigtig forstået, hvor stor en lidelse det at realisere det projekt var blevet til for palaestine­nserne.«

I tiden umiddelbar­t efter den 7. oktober og Israels modsvar har du naermest beskrevet det som en sorglignen­de tilstand, du befandt dig i. Har du det stadig sådan?

»Det er et dagligt stik i hjertet at opleve den fuldstaend­igt ødelaeggen­de taeppebomb­ning af mennesker og bygninger i Gaza. Det er ikke bare en humanitaer katastrofe af ufatteligt omfang, som aldrig er set før i den her ellers langvarige konflikt. Det er også en understreg­ning af, hvordan terroriste­r og ekstremist­er på begge sider i konflikten har ødelagt ethvert forsøg på en fredelig løsning i de sidste 75 år.«

Han kalder Hamas-bevaegelse­ns angreb for »utilgiveli­gt, grusomt og vanvittigt«.

Men siger også, at »omstaendig­hederne har bragt en dødskult til magten i Gaza«. Hvad mener han med det?

»Vi har den mest ekstremist­iske regering i Israel nogensinde. Benjamin Netanyahu, men i saerklasse hans allierede, har altid ment, at konflikten kun kunne løses ved at smide palaestine­nserne ud af Palaestina.

Hvis ikke man har det med i billedet, forstår man slet ikke, hvorfor denne konflikt har kunnet udvikle sig så ekstremt.«

Krigens brutalitet er åbenlys.

Ifølge de Hamas-kontroller­ede sundhedsmy­ndigheder har ca. 20.000 palaestine­nsere mistet livet, udenrigsmi­nister Lars Løkke Rasmussen (M) har brugt tallet 18.000.

 ?? ?? Mogens Lykketoft var dansk udenrigsmi­nister i ét år. Undervejs skiftede magten i Israel fra Arbejderpa­rtiets Ehud Barak til Ariel Sharon fra Likud.
Mogens Lykketoft var dansk udenrigsmi­nister i ét år. Undervejs skiftede magten i Israel fra Arbejderpa­rtiets Ehud Barak til Ariel Sharon fra Likud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark