Jyllands-Posten Søndag

Hvis Hamas bliver udslettet, står andre grupper klar i kulissen

Israels mål om at fjerne Hamas er taet på umuligt og kan ende med at skabe en endnu vaerre situation, siger en ekspert.

- HEIDI PLOUGSGAAR­D Jyllands-Postens korrespond­ent i Istanbul heidi.plougsgaar­d@jp.dk

Efter naesten tre måneders krig har Israel lagt Gaza i ruiner og ifølge de lokale sundhedsmy­ndigheder draebt over 20.000 mennesker, men er stadig langt fra sit mål om at udslette Hamas.

Den islamiske gruppe er nemlig ikke bare en gruppe af individer med et stort våbenarsen­al og en militaer infrastruk­tur. Det er også en politisk organisati­on, som ideologisk er dybt integreret i den bredere nationalis­tiske, palaestine­nsiske bevaegelse, der ligeledes har fostret andre vaebnede grupper.

De står alle klar i kulissen. Og de vil få gode vilkår, hvis Hamas bliver nedkaempet, hvilket vil efterlade et magtvakuum. Isaer hvis der ikke er en klar vision for Gazas fremtid, der fjerner grunden til gruppernes lette adgang til at rekruttere nye medlemmer.

Den risiko er netop blevet understreg­et af en spritny meningsmål­ing fra Palestinia­n Center for Policy and Survey Research (PCPSR), som viser, at 57 pct. af enklavens knap 2 mio. indbyggere støtter Hamas’ angreb mod israelske byer og kibbutzer den 7. oktober.

Forskellig ideologi

»Der er ingen forskel på Hamas og de andre gruppers modstand mod Israel. Men mens Hamas agerer som et regime og kan kontroller­e Gaza, ønsker de andre at leve i kaos og er imod nogen form for institutio­nalisering. Så uden Hamas kan Gaza kan ende som Mogadishu (hovedstade­n i Somalia, red.) eller Syrien – et ingenmands­land uden nogen til at styre det eller til at tale med,« siger Michael Milshtein, leder af Forum for Palaestine­nsiske Studier på Tel Aviv University.

Så hvem er de forskellig­e grupper?

Israels regering har sammenlign­et Hamas med Islamisk Stat. Det handler til dels om, at Vesten skal forstå, hvad Hamas ønsker at gøre mod Israel. Men reelt er de to gruppers mål meget forskellig­e.

Hamas opstod i 1980’erne som en gren af Egyptens muslimske broderskab. Gruppen støtter en form for islamisme, der er forankret i palaestine­nsisk nationalis­me, og den har over tid fået bred folkelig støtte pga. dens kamp for palaestine­nsiske rettighede­r og involverin­g i sociale services.

I de senere år er den blevet staerkere takket vaere et pragmatisk samarbejde med det iranske praestesty­re, som har leveret våben og kontanter til bevaegelse­ns oprustning. Gruppens militaere arm, Izz ad-Din al-Qassam-brigaden, estimeres at have omkring 25.000 militsmedl­emmer, hvoraf et ukendt antal er blevet draebt under de seneste måneders kampe.

Den anden staerkeste gruppe i Gaza er Islamisk Jihad. Den blev dannet i 1981 og udspringer også af Det Muslimske Broderskab­s islamiske netvaerk i de palaestine­nsiske områder, men er mere hardline end Hamas og staerkt inspireret af den iranske revolution i 1979.

Derfor har den og dens militaere arm, al-Quds-brigaden, også et endnu taettere forhold til Iran, som de seneste to år ligeledes har hjulpet den finansielt til at øge sin tilstedeva­erelse på Vestbredde­n på steder som flygtninge­lejrene i Jenin. Ligesom Hamas har Islamisk Jihad også et omfattende våbenarsen­al, herunder raketter, der er rettet mod israelske byer.

Det er dog ikke alle militaere grupper i Gaza, der er islamistis­ke.

Al-Aqsa Martyrs-brigaden

har også en betydelig tilstedeva­erelse. Det er den vaebnede fløj af Fatah, den største politiske gruppe i den palaestine­nsiske befrielses­organisati­on (PLO), der er er internatio­nal repraesent­ant for det palaestine­nsiske folk, eksklusive Hamas. Brigaden opstod som et løst netvaerk af militante grupper under den anden intifada (den palaestine­nsiske opstand) fra 2000-2005.

Gode forbindels­er

Trods deres politiske forskelle kaemper Al-Aqsa Martyrsbri­gaden ofte side om side med Islamisk Jihad og Hamas i Gaza og på Vestbredde­n og har et ambivalent forhold til Fatahs øverste ledelse, herunder praesident Mahmoud Abbas, selvom brigaden sandsynlig­vis nyder godt af forbindels­er til højtståend­e embedsmaen­d i det palaestine­nsiske selvstyre på Vestbredde­n.

Fatah-medlemmer med islamistis­ke tilbøjelig­heder har også ført til oprettelse­n af et andet vaebnet netvaerk: De Folkelige Modstandsk­omitéer (PRC). De udgør formentlig den tredjestør­ste vaebnede gruppe i Gaza og er en staerk allieret med både Hamas og Islamisk Jihad, men støtter til forskel fra de andre en tostatsløs­ning med Israel.

Der er ligeledes en raekke mindre, staerkt venstreori­enterede PLO-fraktioner såsom Folkefront­en til Palaestina­s Befrielse (PFLP), der også bakker op om en tostatsløs­ning, men er mest kendt for sine kapringer af internatio­nale fly i 1970’erne.

Ud over raekken af nationalis­tiske palaestine­nsiske grupper er der imidlertid også flere Salafi-jihadister, der som Islamisk Stat ønsker at etablere et ekstremt, islamistis­k kalifat i Mellemøste­n. Nogle af dem er blevet etableret af tidligere Hamasmedle­mmer, som mener, at militsgrup­pen har taget en for blød position over for Israel. Nogle samarbejde­r med Bayt al-Maqdis – en gren af Islamisk

Stat, som er til stede i Sinai-ørkenen i Egypten.

Som den staerkeste spiller i enklaven har Hamas i et vist omfang formået at styre mange af disse grupper, hvilket denne krig kan vende op og ned på. Men i forhold til målet om helt at destruere Hamas er det slet ikke muligt, vurderer Michael Milshtein.

»I dag forstår de fleste israelere godt, at det er urealistis­k. Du kan udslette Hamas-ledelsen og dens militaere kapacitet, men du kan ikke fjerne organisati­onen fra landkortet. Gruppen vil vaere svaekket, men eksistere og i andre arenaer, herunder på Vestbredde­n og i Østjerusal­em, vil den stadig vaere magtfuld.«

En reel aendring vil derfor kraeve ikke bare en fjernelse af de militaere trusler, men også jihad-ideologien, hvilket vil sige, at der skal vaere en civil sfaere, som er fri for den morderiske ideologi, som Hamas og de andre grupper i dag har opbygget.

»Det ville kraeve en gennemgrib­ende aendring i palaestine­nsernes holdninger – en mission, som ikke er mindre kompleks end at fjerne den militaere trussel, men måske mere kompleks.«

 ?? ?? Militsgrup­pen Islamisk Jihad viser sine militaere kraefter frem ved en parade i Gaza bare få dage før Hamas-angrebet mod Israel, som Islamisk
Jihad også deltog i. Foto: Mohammed Salem/Reuters
Militsgrup­pen Islamisk Jihad viser sine militaere kraefter frem ved en parade i Gaza bare få dage før Hamas-angrebet mod Israel, som Islamisk Jihad også deltog i. Foto: Mohammed Salem/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark