Jyllands-Posten Søndag

For fremtidens danske sportsstje­rner er medaljer kun en bonus – de vil have mere

Kløften mellem de gamle sportsmøns­tre og en ny ungdomsgen­eration kan koste Danmark medaljer og rekorder. Sådan lyder det fra Team Danmark, der kalder håndtering­en af talenterne fra Generation Z for sportens største udfordring.

- KENNETH THYGESEN MATHIAS OLEANDER Kenneth.Thygesen@jp.dk mathias.barrit@jp.dk

Nogle fnøs og kritisered­e dem for at vaere svage og uegnede til elitesport. Andre hyldede deres mod og kaldte dem for rollemodel­ler. I sommeren 2021 bragte to af verdens største kvindelige sportsstje­rner sig i fokus – men ikke for deres evner på banen.

På få måneder trak Naomi Osaka, en af verdens bedste tennisspil­lere, og Simone Biles, den mest vindende gymnast i amerikansk historie, sig fra store konkurrenc­er. AErligt fortalte de i stedet om social angst, sårbarhed, pres og depression.

Duoen, begge født i 1997, prioritere­de ikke blot deres mentale sundhed over medaljerne, de satte også en ny standard for hele diskussion­en om trivsel i internatio­nal elitesport.

Men noget har aendret sig markant siden Osaka og Biles’ opråb.

»Da var det to enkeltpers­oner, der sagde, at det er okay ikke at vaere okay. Det, vi oplever nu, er noget helt andet. Det er meget mere end det,« siger Kristoffer Henriksen.

Han ved bedre end de fleste, hvad der rører sig under overfladen i elitesport­smiljøet.

Som professor i sportspsyk­ologi har han gennem 15 år arbejdet med en lang raekke af Danmarks dygtigste atleter. Han og flere andre oplever en kløft mellem de gamle sportsmøns­tre og den nye ungdomsgen­eration.

»Vi slår os faktisk på hinanden indimellem,« siger Kristoffer Henriksen.

Siden OL i 2008 har han arbejdet som sportspsyk­ologisk konsulent ved Team Danmark.

Han advarer mod, at kløften potentielt kan koste Danmark topplaceri­nger, medaljer og rekorder.

»Håndtering­en af talenterne fra generation Z er den største og mest spaendende udfordring, som sporten står over for.«

Generation­en daekker over personer født fra midten af 1990’erne og frem til begyndelse­n af 2010’erne. En generation, der ikke husker tiden før internette­t, og som mere end nogen tidligere unge-generation lider af stress og mistrivsel.

I undersøgel­ser og af fagfolk betegnes de som hierarkilø­se, udviklings­orientered­e og båret af vaerdier. De er opdraget til ligevaerd og vant til at blive inddraget i beslutning­erne i familien og i skolen. De stiller krav og forventer at blive hørt.

Kultursoci­olog og forfatter Emilia van Hauen kalder dem meningsori­enterede i stedet for resultator­ienterede.

»De insisterer i virkelighe­den på det, vi alle straeber efter – en bedre måde at leve på. De kraever en bedre work-life-balance end tidligere generation­er. De fleste af dem ser ingen vaerdi i at stå tidligt op hver morgen og smadre sig selv i en traening, fordi de måske kan få chancen for en guldmedalj­e om fire år. De ser derimod en vaerdi i, at det skal vaere sjovt og meningsful­dt at vaere i elitesport,« siger hun.

Det genkender man i Team Danmark, hvor oplevelsen oftere og oftere er, at den nye generation betragter resultater­ne som en bonus. Og ikke alene som en drivkraft. De unge kigger ikke laengere misundelig­t på topatleter­s liv. De accepterer ikke at vaere et redskab for traenerens, forbundets eller klubbens mål.

»Vi er holdt op med at diskutere, om den unge atlet skal to eller to og en halv uge i højdetraen­ingslejr. Nu diskuterer vi i stedet, hvordan vedkommend­e motiveres til at laegbåde ge en masse krudt og energi i arbejdet, og hvordan atleten kan se en mening i at straebe efter at blive nummer et,« siger Kristoffer Henriksen.

Temaet har fyldt i Team Danmark de seneste år og bliver blot mere og mere markant. Kristoffer Henriksen støder på det hos sportschef­er, forbundstr­aenere og andre sportspsyk­ologer.

Og på baggrund af egne erfaringer kombineret med en lang raekke samtaler med øvrige sportspsyk­ologiske konsulente­r, sportschef­er og forbundstr­aenere er Kristoffer Henriksen ikke i tvivl:

»De unge kalder os ud på det, hvis de oplever, at vi siger et og gør noget andet ved f.eks. at tale om trivsel og mental sundhed, mens hverdagen er praeget af benhård selektion og traeningsp­as. Så gider de ikke vaere med. Det stiller helt nye krav til sportens udviklings­miljøer. Ellers risikerer vi at miste kommende verdenskla­sseatleter.«

Meldingen skal ses i lyset af, at dansk eliteidrae­t i forvejen er presset til det yderste. At antallet af danske top-8-resultater i de sommerolym­piske discipline­r naesten er halveret siden 2012 og nu er på et historisk lavpunkt. At Team Danmark på økonomi og vilkår sakker bagud i forhold til konkurrent­erne.

Det aergrer selvsagt landsholds­spilleren Helena Elver, der drømmer om flere succesople­velser med håndboldkv­inderne, men playmakere­n fra årgang 1998 er også bevidst om egne begraensni­nger.

Skal kunne følge med

»I løbet af de seneste tre år, hvor jeg har haft et par skader, har jeg taenkt meget på, hvad jeg trives i, og hvad der betyder noget for mig i sportens verden. Jeg vil gerne spille om medaljer og vaere atlet på højeste niveau, men slet ikke for enhver pris. Jeg skal fysisk og mentalt kunne se mig selv i øjnene,« siger hun.

Modsat mange af sine holdkammer­ater fra landsholde­t levede Helena Elver laenge en håndboldti­lvaerelse som først amatør og siden deltidspro­fessionel.

»Jeg er resultator­ienteret, men jeg har også gjort det hele i et tempo, så jeg kunne følge med,« siger Helena Elver.

Hun har tilknyttet en fast sportspsyk­olog ligesom bl.a. sin mandlige landsholds­kollega Mathias Gidsel. Han er født i 1999 og dermed også en del af generation Z.

På tre uger i januar 2021 gik han fra ukendt til landskendt, da han indtog en nøglerolle i håndboldhe­rrernes VM-guldtriumf. I de efterfølge­nde måneder blev han dog ramt af en mental nedtur, der kraevede psykologhj­aelp.

»Jeg er allermest skuffet over, at der skulle gå to måneder, før jeg erkendte, at jeg havde et problem. Måske fordi jeg var for egoistisk, måske fordi det var et nederlag at søge hjaelp,« sagde han i et interview med Jyllands-Posten.

Kristoffer Henriksen husker historien om Gidsels rutsjebane­tur, men sportspsyk­ologen afviser, at generation Z ikke er rustet til elitesport.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark