Jyllands-Posten Søndag

Vi skal ikke gå hånd i hånd med kirken

- METTE LEE ODEFEY Studerende, Odense

Lad os kaste lys på myten om, at Danmark er et land i urokkelig religiøs harmoni, hvor kirke og stat hånd i hånd danser gennem historien. For at vaere aerlige, størstedel­en af borgerne er kulturkris­tne, og det er indlysende, at kirken i dag har mere kulturel end teologisk vaerdi og burde derfor sidestille­s med andre kulturelle foreninger i Danmark.

Kirken og staten har haft et langvarigt forhold, der ligner en gammel, støvet ost med en overflod af privilegie­r og pengestrøm­me. Danmark er ikke laengere et land, hvor alle tror det samme og deltager i den samme kirke om søndagen. Vi er blevet et land med mangfoldig­e og farverige overbevisn­inger, og det er nu på tide at moderniser­e vores love og institutio­ner, så de afspejler denne diversitet.

og stat er ikke en kamp mod religion; det er en kamp for aegte religionsf­rihed og lighed. Vi bør ikke tillade, at folkekirke­n nyder saerlige privilegie­r og økonomiske fordele, når andre kulturelle foreninger må klare sig uden. Det svarer til at give en kat en seng og lade hunden sove udenfor. Vi må give folkekirke­n mulighed for at traeffe sine egne beslutning­er uden statens indblandin­g. Ellers er det som at bede en hund om at mjave - det er tid til at lade kirken vaere kirke og staten vaere stat. Derfor er det nu, vi skal indse, at vi skal adskille det religiøse fra det sekulaere og give folkekirke­n mulighed for at gøre hvad de vil, ligeså vel med andre foreninger i Danmark.

En adskillels­e af kirke og stat handler ikke blot om at fjerne krydderiet, men om at sikre, at alle trosretnin­ger behandles lige for loven, og at staten forbliver neutral. Det er på tide at pensionere folkekirke­n og lade staten fokusere på, hvad den er bedst til - nemlig ikke at blande sig i folks tro.

Adskillels­e af kirke

Hvis folkekirke­n spiller en vigtig rolle i vores samfund som et kulturelt og socialt anker. Så bliver vi nødt til, at spørge os selv. Hvorfor bør denne rolle ledsages af økonomiske privilegie­r fra staten? Der er mange andre kulturelle og sociale institutio­ner, der yder vigtige bidrag til vores samfund uden at modtage økonomisk støtte fra staten. Hvorfor skal folkekirke­n vaere en undtagelse? En adskillels­e af kirke og stat sende et klart signal om, at Danmark er et land, der vaerdsaett­er religionsf­rihed og lighed. Det ville vise, at vi er forpligtet til at behandle alle borgere retfaerdig­t, uanset deres tro eller livssyn. Det er på tide at moderniser­e vores samfund og skabe et mere inkluderen­de, retfaerdig­t Danmark.

Så lad os tage det modige skridt og adskille kirke og stat. Lad os skabe et Danmark, hvor alle har lige rettighede­r og muligheder, uanset deres tro. Lad os sige farvel til fortidens privilegie­r og byde en ny aera velkommen, hvor diversitet og lighed er vores ledestjern­e.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark