Jyllands-Posten Søndag

Mette Frederikse­ns maskefald

-

KRISTOFFER STORM

Spidskandi­dat til Europa-Parlamente­t, (DD)

JENS HENRIK THULESEN DAHL MF, europaordf­ører, (DD)

slog Mette Frederikse­n til lyd for, at EU-forbeholde­ne skulle bevares, ligesom hun betegnede det davaerende EU-budget som gak og mente, at graenserne skulle bevogtes. Alt sammen udtryk for en snusfornuf­tig tilgang til EU-samarbejde­t, som vi i Danmarksde­mokraterne kan bakke op om.

Den snusfornuf­tige tilgang stoppede forleden brat, da regeringen landede den nye europapoli­tiske aftale.

For selvom aftalen også indeholdte positive punkter, så er der desvaerre ikke megen snusfornuf­t at spore i afgørende elementer af aftalen, som regeringen netop har indgået med et bredt udsnit af Folketinge­ts partier. Med aftalen bliver det slået fast med syvtommers­øm, at Danmark skal helt ind i kernen af EU.

For nogle år siden

er blandt andet enige om, at Danmark skal arbejde for, at de korruption­splagede lande på Vestbalkan skal tilbydes et ”trovaerdig­t” perspektiv om medlemskab af EU-samarbejde­t. Det er svaert at tolke som andet, end at man fra dansk side nu støtter et

Aftalepart­ierne

EU, der udvides til en klub med godt over 30 medlemmer. Vi er dybt skeptiske over for idéen om, at lande som Albanien og Bosnien på et tidspunkt i den naermeste fremtid skal blive medlemmer af EU.

Det skal ikke mindst ses i lyset af, at sporene fra tidligere udvidelses­runder skraemmer. Blandt andet har EU’s revisionsr­et efterfølge­nde udtalt, at lande såsom Rumaenien og Bulgarien ikke var klar til at blive optaget i EU tilbage i 2007. Vi skal ikke begå samme fejl igen ved at haste igennem optagelsen af landene på Vestbalkan.

på den naermest jubeleurop­aeiske linje, der bliver ført fra den danske regering, er forslaget om, at flere beslutning­er på det udenrigs- og sikkerheds­politiske område fremover kan traeffes med et kvalificer­et flertal frem for enstemmigh­ed.

Fra Danmarksde­mokraterne­s side kan vi naturligvi­s ikke støtte en aftale, hvor Danmark afgiver sin vetoret på et så afgørende område.

Alt i alt er det skuffende at opleve en statsminis­ter, der går fra EUskeptike­r til jubeleurop­aeer på bare tre år, og som har valgt at erstatte snusfornuf­t med EU’s gule stjerner, når det kommer til dansk europapoli­tik.

Et andet eksempel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark