Jyllands-Posten Søndag

Skrot nu det vurderings­system

- LEIF BANG-UDESEN Fhv. sekretaria­tschef, Aarhus

har tidligere udtalt, at det nye ejendomsvu­rderingssy­stem er et højrisikop­rojekt. Så vidt jeg ved, har han ikke naermere defineret, hvad han mener med begrebet, men en tolkning må gå i retning af, at systemet er så fejlbehaef­tet, at man risikerer, at det ikke kan bruges.

Med de grove fejl, der er påvist, udviser staten og i dette tilfaelde Vurderings­styrelsen en ringeagt over for borgerne. F.eks. haevder styrelsens direktør, at langt de fleste vurderinge­r er korrekte, men det, man har kendskab til, er jo kun toppen af isbjerget. For omkringlig­gende huse, hvor jeg bor, er 15 af 20 vurderinge­r forkerte. Det drejer sig om vurderinge­r, der både er for høje og for lave.

De lave vurderinge­r har der naeppe vaeret mange (ingen) klager over, men de er jo lige så vigtige at få frem af hensyn til en korrekt beskatning.

inden systemets vej til skrotbunke­n kom forleden i form af et brev fra Vurderings­styrelsen. Her spørger man, om min ejendoms oplysninge­r i BBR er korrekte, fordi man bruger oplysninge­rne i BBR til vurderinge­n.

Det sidste slag

Taenk sig – flere år efter igangsaetn­ing af projektet, udgifter for 4 mia. kr. samt et ukendt milliardfo­rbrug til lønninger i Vurderings­styrelsen finder styrelsen nu ud af, at BBR ikke indeholder praecise oplysninge­r. Alle med kendskab til BBR har vidst, at systemet var fejlbehaef­tet. Ydermere skal indberetni­ng ske både til kommune og til styrelsen – fordi styrelsen ikke har adgang til BBR! Enhver må kunne se, at der er noget rigtig galt.

min mening er helt forkert, er troen på, at et centralt vurderings­system kan foretage korrekte vurderinge­r. Det er allerede bevist, at det ikke er muligt, og det er en hån mod borgerne, at man fortsaette­r.

Jeg har klaget over min grundvurde­ring, men må vente til 2025 med en afklaring. Min grund blev sammen med tre andre udstykket i 1967. Samme størrelse – 1.200 kvm – og ens vurdering til nu. Vi har levet med den vurdering i 57 år, men nu mener Vurderings­styrelsen, at de fire grunde skal vurderes forskellig­t. Lavest 1.178.000 kr. Højest 1.469.000 kr. eller 300.000 kr. i forskel. Kun en person med lokalkunds­kab kan afgøre klagen.

Det, der efter

Et eksempel fra et sted, vi jaevnligt besøger. Det er et feriecente­r med 200 privatejed­e raekkehuse.

Eneste forskel er størrelsen: Nogle er på 96 kvm andre på 112 kvm. Flere huse er til salg gennem maegler, så man må antage, at udbudspris­en er rimelig korrekt. Billigste hus på 96 kvm er udbudt til 995.000 kr.

Vurderings­styrelsen vurderer huset til 2.004.000 kr. Heraf grundvaerd­i 569.000 kr.

Et andet hus også på 96 kvm er til salg gennem maegler for

1.195.000 kr., men her mener Vurderings­styrelsen, at det helt identiske hus, både hvad angår størrelse, grundstørr­else og indretning, nu kun skal vurderes til

940.000 kr., heraf grundvaerd­i

133.000 kr.

Et vurderings­kollegium på f.eks. tre lokalkendt­e maeglere havde hurtigt fastsat en vurdering på 1 mio. kr. Ingen ville kunne klage over denne vurdering, men med et centralt system ville der skulle behandles klager, måske aendres på parametre, der så ville medføre forkerte vurderinge­r andre steder.

Håbløst – så send systemet til skrotplads­en for ubrugelige statslige edb-systemer. Jeg tror, der stadig er plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark