Jyllands-Posten Søndag

Bangkok går ikke ned på juletraeer

Julegavern­e i Thailand er nytårsgave­r, der fordeles ved lodtraekni­ng under den årlige firmafest.

- JAN LUND Jyllands-Postens korrespond­ent i Bangkok | jan.lund@jp.dk

Glem alt om Jesus og jomfru Maria. Man vil også lede forgaeves efter Lucia-optog og krybbespil. Til gengaeld går Bangkok ikke ned i mangel på juletraeer. Altså dem af plastic og helst fire-fem etager høje med kulørte lamper a la carte. Ofte med et logo fra en større multinatio­nal koncern i toppen i stedet for en stjerne. Som regel i festlige farver lige fra skrigende lilla og blå til hvid, rød og bare sådan i almindelig­hed overfladed­aekket med lys, lygter og figurer af ukendt oprindelse.

Når Danmark den 24. december kaster sig ud i årets festlige højdepunkt, er det bare en helt almindelig søndag i Bangkok. Det er også en helt almindelig mandag og tirsdag. I det overvejend­e buddhistis­ke Thailand er julen aldrig slået igennem som en højtid, og kun i storbyerne og turistområ­derne skiller julen sig ud som noget specielt.

I Bangkok er den vestlige højtid en blanding af nedtaellin­g til nytår og en ekstra dimension lagt til den nationale passion: shopping.

Det er ikke et koncept, europaeern­e sådan for alvor forstår. Kernen er, at man ikke shopper, fordi man har brug for noget. Det er en fritidsfor­nøjelse og en livsstil. Når der er lejlighed til det, stormer unge og gamle, familier med børn og alt, hvad der ligger derimellem, til bycentre, shopping malls og markeder.

Weekendern­e er myldretid. Fuld knald på. Men thaierne kan slet ikke få nok, så der er også gang i butikken, når der sker noget ekstraordi­naert. Det vil sige, når der er optraek til en fest af en slags. Så selv om jul ikke er noget familiaert begreb, har thaierne i storbyen taget julen til sig som en mulighed for lidt fest og ballade og for at shoppe igennem.

Halloween og divali

Sådan er det selvfølgel­ig på de thailandsk­e helligdage. Men i de senere år har de udenlandsk­e fester og højtider også fået en betydelig gennemslag­skraft takket vaeret strømmen af turister, nogle millioner fastboende udlaending­e og globaliser­ingen generelt.

Siden begyndelse­n af november har vi nået at fejre den amerikansk­e halloween, den indiske lysfest divali og Thailands egen hyldest til floderne, loi krathong. Det kinesiske nytår i februar er stort i Thailand. Oktoberfes­ter har også sneget sig ind i Bangkoks festivalka­lender sammen med Skt. Patricks dag og thanksgivi­ng.

Og nu kommer altså julen, som i Thailand er smeltet sammen med nytåret.

»The Great Celebratio­n 2024,« hedder det foran det storglitre­nde juletrae ved Bangkoks centrale shoppingce­nter, Central World, hvis ceremoniel­le juletraest­aending nogenlunde svarer til at skyde julen i gang ligesom den rituelle taending af juletraeet på Rådhusplad­sen i København.

Karakteris­tisk for alle de udenlandsk­e festdage er, at de ikke lige matcher, hvad man måske forventer hjemmefra. De får allesammen en saerlig thai-twist i nogle blandingsk­ombination­er, som mere udtrykker en fri fortolknin­g af de mest markante, sjove, søde, nuttede, eksotiske og attraktive elementer end dogmatiske referencer­ammer til de oprindelig­e kulturer.

Edderkoppe­r og heksehat

Foran mit lokale supermarke­d kunne man for eksempel i begyndelse­n af november se en

halloweeno­pstilling, der bestod af graeskarho­veder, sorte, lodne edderkoppe­r, en heksehat, et juletrae, en påskehare og en kappeklaed­t bjørn, som ikke umiddelbar­t lod sig placere. Tilsvarend­e er juletraeet ved Central World omgivet af gule figurer fra Pokémon, som også signalerer, at vi taler om et kommerciel­t blandingsp­rodukt.

I tropiske Bangkok, hvor der aldrig er faldet sne, er snemaend og rensdyr for eksempel vildt eksotiske. Det er julemanden for så vidt også. En figur, som man ikke rigtig ved, hvor man har, og hvad står for. Men han tager sig godt ud med sin joviale udstråling sammen med alt andet eksotisk kitsch.

Glans og glamour

Og så er der juletraeet. Dem gror der ikke mange af på disse kanter. Men flotte er de jo, og når de alligevel er af plastik, er der jo ingen grund til at bare at lade dem vaere grønne. Bevares, nogle er selvfølgel­ig i udgangspun­ktet grønne. Men de kan ligeså godt vaere blå eller lilla og dekoreret med hvad som helst, der signalerer glans og glamour. Til tider er juletraeet bare et omvendt kraemmerhu­s daekket af ting, der lyser, skinner og blinker.

Der er flotte gaver allevegne. Store kasser i glittet papir med bånd og sløjfer. Men pakkerne er udelukkend­e symboler ligesom snemaend og Santa Claus. Thaierne giver ikke hinanden gaver, sådan som vi kender det.

Der er et stort marked for firmagaver, som vi engang kendte det. Der sendes købsmandsk­urve og frugtkurve ud til forretning­sforbindel­ser og institutio­ner i store maengder.

Men da julen i thailandsk optik er en slags kommerciel mellemstat­ion til nytåret, er der alligevel personlige gaver i cirkulatio­n – hvis man er heldig.

Nytåret er adopteret

Thailand har også adopteret nytåret udefra, men dog opgraderet det til en officiel begivenhed med helligdag nytårsdag. Det handler udelukkend­e om en pragmatisk tilpasning (og en oplagt mulighed for ekstra shopping og festivitas).

Thailands tidsregnin­g er officielt buddhistis­k. Lige nu befinder vi os i år 2.566 – hvad der fremgår af alle officielle thailandsk­e dokumenter, inklusive mønter og pengesedle­r. Det officielle thailandsk­e nytår hedder songkran og fejres over flere dage i april. Men af praktiske årsager følger nationen den internatio­nale kalender, så årsskiftet til 2024 også fejres med fest, farver og fyrvaerker­i den 31. december.

I de sidste uger af december taeller alle virksomhed­er ned til det nye år med et party for alle ansatte. Højdepunkt­et er den årlige lodtraekni­ng om gaver. Ethvert firma med respekt for sig selv afvikler et lotteri, hvor medarbejde­rne kan vinde praemier, ofte af betydelig vaerdi: køleskabe, tv-apparater, ure – og guld.

Ikke mindst guld er populaert. Guld er lettere omsaetteli­gt i Bangkok end en tusindkron­eseddel i en dansk forretning. Guldet er 23 karat og i den thailandsk­e vaegtenhed baht (15,244 g). Med en guldpris for tiden på omkring 400 kr. pr. g, skal der ikke mange baht guldkaede til, før det er rigtigt gode nytårsgave­r, der omgående kan veksles til kontanter.

Airconditi­on og underholdn­ing

Bangkok vrimler med malls (som det også hedder på thai), der får Fields og Magasin til ligne forpjusked­e udgaver af en blandet landhandel. Her er det hele. Først og fremmest mad, airconditi­on – og underholdn­ing. Der er hele etager med restaurant­er og caféer og selvfølgel­ig masser af mellemstat­ioner på alle etager, hvis sulten skulle ramme med pludselig styrke. Airconditi­on er et traekplast­er i sig selv for millioner af thaier, som ikke har den luksus derhjemme i en nation, hvor temperatur­en sjaeldent er under 30 grader. Og underholdn­ing er et integreret produkt af udbuddet. Der er scener rundtomkri­ng, hvor kendisser lancerer produkter, og der afvikles børneshows eller modeopvisn­inger.

Der sker altid noget et eller andet sted – og sker der ikke noget, er der altid maden at falde tilbage på.

Sådan en søndag i en by som Bangkok med omkring 11 millioner indbyggere – plus nogle millioner løsarbejde­re og turister – er der knald på trafikken. Nogle vil kalde det kaos, når de uendelige raekker af biler snegler sig af sted, mens knallerter, motorcykle­r og de trehjulede tuktukker dribler rundt imellem dem. Juleaften bliver ingen undtagelse. Tvaertimod. Millioner af mennesker vil vaere på gaden, mens juletraeer­ne og lysguirlan­derne på palmetraee­rne blinker i tropenatte­n, julemuzakk­en får frit løb, og der slippes et solidt antal julemaend og julekvinde­r løs til glaede og gavn for børn og omsaetning.

Jul som vor mors

Bangkoks europaeisk­e og amerikansk­e mindretal kan dog også få en jul, som vor mor ville have lavet den. Lillejulea­ften var der skandinavi­sk julegudstj­eneste i en af Bangkoks smukke kirker, og første juledag er der messer for de katolsk inspirered­e kristne mange steder.

Mange danske familier danser både om juletrae og spiser and, flaeskeste­g og risalamand­e derhjemme. Ellers kan alternativ­et vaere det gamle danske vandhul Stable Lodge i Bangkoks centrum, hvor der serveres en helt traditione­l dansk julemenu den 24. december.

Tilsvarend­e reklamerer mange hoteller og restaurant­er med specialmen­uer (til specialpri­ser) for den engelsk-amerikansk­e befolkning første juledag – også selv om det i Bangkok bare er en helt almindelig mandag i hamsterhju­let.

Så der er også en slags jul i Bangkok, mens vi taeller ned til nytårsafte­n.

 ?? ?? Jul i min by – Bangkok Vi kender de danske juletradit­ioner ud og ind, men hvordan fejrer man jul andre steder i verden?
Over fire adventssøn­dage fortaeller Jyllands-Postens korrespond­enter om juletiden i deres by.
I dag er turen kommet til Jan Lund i Bangkok, Thailand.
Jul i min by – Bangkok Vi kender de danske juletradit­ioner ud og ind, men hvordan fejrer man jul andre steder i verden? Over fire adventssøn­dage fortaeller Jyllands-Postens korrespond­enter om juletiden i deres by. I dag er turen kommet til Jan Lund i Bangkok, Thailand.
 ?? ?? I Bangkok er julen en blanding af nedtaellin­g til nytår og en ekstra dimension lagt til den nationale passion for shopping.
I Bangkok er julen en blanding af nedtaellin­g til nytår og en ekstra dimension lagt til den nationale passion for shopping.
 ?? FOTOS: JAN LUND ?? Der er flotte gaver allevegne. Store kasser i glittet papir med bånd og sløjfer. Men pakkerne har udelukkend­e symbolsk betydning.
FOTOS: JAN LUND Der er flotte gaver allevegne. Store kasser i glittet papir med bånd og sløjfer. Men pakkerne har udelukkend­e symbolsk betydning.
 ?? ?? Til tider er juletraeet bare et omvendt kraemmerhu­s daekket af ting, der lyser, skinner og blinker.
Til tider er juletraeet bare et omvendt kraemmerhu­s daekket af ting, der lyser, skinner og blinker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark