Jyllands-Posten Søndag

Spørgsmål og svar

- FOTOS: FINN FRANDSEN/JENS DRESLING

Svar på sidste års spørgsmål

1. Der indføres afgifter på en raekke klimabelas­tende fødevarer? NEJ

2. Der afholdes topmøde mellem praesident Biden og praesident Putin? NEJ

3. Danskere over 50 år tilbydes et femte boostersti­k mod covid-19? NEJ

4. Listeprise­n på diesel stiger til over 16 kr.? NEJ – den har på intet tidspunkt vaeret over 14 kr.

5. Jonas Vingegaard vinder Tour de France? JA

6. Kasper Schmeichel meddeler, at han forlader målmandspo­sten på det danske landshold i fodbold? NEJ – han har tvaertimod sagt, at han vil kaempe for at beholde posten.

7. Mindst to af Moderatern­es folketings­valgte bliver løsgaenger­e eller medlem af et andet parti? JA – både Jon Stephensen og Mike Fonseca er blevet løsgaenger­e.

8. Der bliver indgået en fredsaftal­e mellem Ukraine og Rusland? NEJ

9. Der udskrives folketings­valg i Danmark? NEJ

10. Husprisern­e beregnet på de gennemsnit­lige kvadratmet­erpriser vil på landsplan stige fra første til tredje kvartal?JA – fra omtrent 16.000 kr. til

16.750 kr. per kvadratmet­er.

11. Sanna Marin fortsaette­r som finsk statsminis­ter efter valget, der skal finde sted senest den 2. april? NEJ – hun blev afløst af Antti Petteri Orpo fra Samlingspa­rtiet.

12. Indien overhaler officielt Kina som verdens mest befolkede land? JA – FN’s forsknings­gruppe DESA oplyste, at det indtraf i april. Indien estimerede­s da at have 1,4286 mia. indbyggere – 2,9 mio. flere end Kina.

13. Vladimir Putin forlader sin position som Ruslands praesident? NEJ

14. USA’s justitsmin­isterium konkludere­r på baggrund af ransagning­en af Donald Trumps hjem i Florida, at landets tidligere praesident brød loven ved at tage fortrolige dokumenter med fra Det Hvide Hus? JA – i hvert fald har den saerlige anklager Jack Smith, der er udpeget af Justitsmin­isteriet, rejst tiltale for, at Donald Trump har brudt loven ved at tage regeringse­jede dokumenter med sig hjem. Det er den amerikansk­e justitsmin­ister, Merrick Garland, der har udpeget Jack Smith, der dog arbejder uafhaengig­t af det amerikansk­e justitsmin­isterium. Jack Smith er blevet udpeget for at skabe et armslaengd­eprincip mellem den amerikansk­e regering og anklagemyn­digheden. Det skal bemaerkes, at der ikke er faldet dom i sagen.

15. Prins Joachim og prinsesse Marie bosaetter sig i USA? JA

16. Der registrere­s stormflod i Danmark? JA – den 20.-21. oktober blev flere områder ramt, afgjorde stormflods­rådet.

17. Antallet af nyindregis­trerede rene elbiler falder i de første tre kvartaler i 2023 i forhold til samme periode i 2022?

NEJ

18. Det vedtages, at bestanden af skarver visse steder i landet skal reduceres, da fuglen udgør en trussel for fiskebesta­nden? NEJ – skarven er fortsat fredet inden for de regler om regulering, den hidtil har vaeret omfattet af.

19. Den europaeisk­e centralban­k haever renten til mindst 3 pct.? JA

20. Sommeren i Danmark bliver varmere end gennemsnit­tet ifølge DMI? NEJ – sommeren 2023 endte med en middeltemp­eratur på 16,1°C på landsplan, hvilket er praecis lig med klimanorma­len på 16,1°C beregnet for perioden 19912020 og 0,1°C under 10-års-gennemsnit­tet på 16,2°C beregnet for perioden 2011-2020, oplyser DMI.

21. Den midlertidi­ge graensekon­trol ved den dansk-tyske graense ophaeves? NEJ

22. SAS opkøbes af eller fusionerer med et andet selskab? JA – nye i SAS-ejerkredse­n er det amerikansk­e investerin­gsselskab Castlelake, Air France-KLM og Lind Invest, der tilsammen ejer 60,5 pct. af selskabet.

23. Nordkorea gennemføre­r en atombombes­praengning? NEJ

24. Tennisspil­leren Holger Rune når mindst en semifinale i en af årets grand slam-turneringe­r? NEJ – han nåede kvartfinal­en i både French Open og Wimbledon.

25. En danskprodu­ceret film bliver den mest sete i de danske biografer? NEJ – det blev den amerikansk­e ”Barbie”, der lokkede flere end 500.000 i biografen. Den slog dermed Hella Joofs ”Meter i sekundet”, der er blevet set af ca. 350.000.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark