Jyllands-Posten Søndag

I julen tager man hjem. Men hvad gør man, når man ikke ved, hvor hjem er?

Rikke Thomsen sang oprindelig­t på engelsk, men på sønderjysk rammer ordene hårdere, og publikum både griner og graeder i mødet med teksterne. Hendes nye album har fået titlen ”Makvaerk”, en betegnelse, hun ofte har brugt om sin egen familie.

- KASPER SCHÜTT-JENSEN | kasper.schutt@jp.dk — JOACHIM LADEFOGED, fotograf | joachim.ladefoged@jp.dk

Julen kan vaere svaer. Sådan er det for Rikke Thomsen. Højtiden er for mange en anledning til at tage hjem, men for den 33-årige sønderjyde har det ikke altid vaeret givet, hvor hjem var. For familien er for laengst slået i stykker i en skilsmisse, nogle familiemed­lemmer deltager i dansen om juletraeet, andre er ikke inviteret, man taler ikke om dem, de eksisterer simpelthen ikke. Savnet holder hun inde i sig selv, for i julen skal man hygge sig, der er ikke plads til at sidde og haenge med hovedet. »Det er ikke let,« udbryder Rikke Thomsen. »I en skilsmisse­familie som min er julen saerligt hård, for man er uhyggeligt bevidst om, at man – ved at vaelge visse familiemed­lemmer til – vaelger andre fra, og hvis man vaelger at opsøge de ikkeinvite­rede i løbet af julen, er det ikke nødvendigv­is noget, man siger højt. Man kommer uundgåelig­t til at skuffe nogle, man risikerer at gøre nogle kede af det, og det ansvar er naermest ubaerligt at stå med. Isaer når det handler om ens foraeldre. Der er så mange ting, som bliver svaerere i julen, når familien er gået i stykker. Traditione­r, som er svaere at holde i haevd, fordi de knytter sig til personer, som ikke er en del af julen laengere.«

”Makvaerk”

Rikke Thomsen er aktuel med sit andet album, ”Makvaerk”. Pladen er navngivet med et udtryk, som sangskrive­ren ofte har brugt om sin egen familie.

»En ven kunne spørge, hvordan det gik derhjemme, og jeg kunne svare: ”Aargh, det er noget makvaerk”, og så kunne spørgeren – alt efter mit tonefald – selv vurdere, om det var noget, der skulle spørges ind til, eller om emnet var uddebatter­et.«

Rikke Thomsen er opmaerksom på ikke at aede hele hovedstole­n. Hun vil ikke fylde for meget i sine egne sange, hun må lade noget blive tilbage. Hendes betragtnin­ger om en opvaekst i en dysfunktio­nel familie er i nogen grad holdt i generelle vendinger, så lyttere i lignende situatione­r – og dem er der, betoner hun, ganske mange af – kan laese deres egne erfaringer og følelser ind i teksterne:

Sørgeligt men sandt

Vi snakker ikke om dig

Men om alle andre og alt andet

Du er ikke at se

Nej, ikke på vaeggen

Og ikke i et album efter 2003

Og så langt, så godt er der ikke nogen der ved At der er noget i vejen med mig

Kan det virkelig vaere at jeg savner dig?

Sådan er budskabet i en af sangene på den nye plade. Men det er ikke sådan, Rikke Thomsen synger sangen. Som titlen, ”Så dum ae det it naun det ae”, antyder, synger hun på sønderjysk:

Sørchle men sandt

Vi snakke it om dae

Men om olle anne å olt ant

Do it å se

Nej, it å ae vaech

Å it i et album ette 2003

Å så lant, så glant ae det it naun det ve Te det ae nau i vej me mae

Ka det virkle vaee te ae vante dae

»Ja, denne gang har jeg tilladt mig at skrive på vrede, det er nyt og befriende for mig. Jeg syntes ligesom, at den slagkrafti­ge titel ”Makvaerk” kaldte på noget vrede,« siger Rikke Thomsen.

Hun har tidligere skrevet og sunget sine sange på engelsk, men på sønderjysk rammer hun hårdere. Hun kommer taettere på det, hun synger om, og der er kortere vej

»Man går rundt i ruinerne af sin familie og forsøger at samle stumperne, for hvad er alternativ­et?«

til de store følelser. Det maerker publikum, og det maerker hun selv, når hun synger sine sange.

»Jeg synger på et sprog, som ret få kender, men dem, som kender det, de har et staerkt forhold til det.«

Hun holder en sjaelden taenkepaus­e.

»Altså ...,« siger hun og kigger ud i luften. »Det er hårdt at synge de her sange, for de handler om noget, som er svaert at tale om, og jeg synger dem på det sprog, som jeg er vokset op med. Man kan sige, at jeg forsøger at skabe en dialog, som jeg ville ønske, vi kunne have haft i min familie, når noget var svaert. Men det er ikke for sent. Jeg kan maerke, at noget letter inden i mig, når jeg endelig synger de her ting højt.«

Det er det, musikken kan, udbryder Rikke Thomsen pludselig.

»Musikken kan – som intet andet – adressere de følelser, som vi har svaert ved at håndtere ude i det virkelige liv. Hvis jeg kan vaere med til at saette ord på noget af det, som andre går og bøvler med, så er jeg da vildt stolt. Ligesom jeg er stolt af hele den danske sangskat. Det er faktisk sangene, der gør mig mest stolt af at vaere dansker. Jeg kan Højskolesa­ngbogen udenad, lige fra H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født”, intet slår vores uofficiell­e nationalsa­ng, til Alberte Windings ”Lyse naetter”, hvor er jeg dog glad for, at hun endelig er blevet tildelt den saerlige aerespris ved Danish Music Awards.«

”Donnerwett­er”

Vi har mødt hinanden før. På afstand. I det største telt på sidste års Tønder Festival.

»Donnerwett­er, hvor ser I godt ud,« udbrød Rikke Thomsen, tydeligvis rørt over det store fremmøde.

Så begyndte hun at synge, og publikum skiftevis grinte og snøftede gennem de sønderjysk­e vers:

Hvor komme AE fra?

Ja, nå ska do hø’r

Når do komme te Kolding bliv ve me å kør’

Sinne me ae vinne, taj å se u engang

AE do tumpe det ae kønt i Synnejylla­nd

Nu sidder vi i baren på Alsik Hotel & Spa i Sønderborg, hvor hun voksede op.

»Den koncert på Tønder Festival var en vild oplevelse,« husker hun.

»Der var en helt vild stemning i det telt. Ja, folk syntes, at jeg var sjov, men samtidig følte jeg mig i den grad taget alvorligt. Ja, jeg følte mig respektere­t.«

Er skiftet fra engelsk til sønderjysk mon kalkuleret?

På ingen måde, svarer sangskrive­ren.

Hun snublede naermest tilfaeldig­t ind på sporet, der har gjort hende til en af landets mest eftertragt­ede kunstnere på landets spillested­er. Hun ville skrive en sang til sin morfar, der havde 40-års jubilaeum på brandstati­onen i Sønderborg, hun kom i tanke om udbrud som ”Rikke, din mofa, han ae så’n en goij mand”, og så gav det pludselig mening at skrive sangen på sønderjysk:

En goij mand som dae, han gi’e nau hver daw fordi at då ae dae vil AE alle mangel nau Då hae gø så møje og då gi’e ålt hva då ka’ gi å jen det gi’e så møje han fae ålt igen me ae ti

Rikke Thomsen sang sangen for sin morfar, og der var så våde øjne under jubilaeums­festen på brandstati­onen, at hun fik mod på mere.

Men en decideret forretning­sidé opfattede Rikke Thomsen ikke, at hun var kommet på.

»Hvis man går efter kommerciel succes, vil man typisk forsøge at ramme så bredt som muligt, og her gør jeg det modsatte. Jeg skriver sange på en dialekt, som ret få kan forstå, men det har alligevel ramt noget i folk. Ja, jeg spiller mest i Jylland, men også i København, og det er også en fantastisk oplevelse. Bare på en anden måde. I København aner de ikke, hvad de skal forvente af sådan en som mig. De møder bare op med en vidunderli­g nysgerrigh­ed.«

Men, siger hun.

»København er jo fyldt med jyder. Også sønderjyde­r. Måske har ganske mange af dem, der kommer til mine koncerter, helt styr på, hvad jeg synger om.«

De er så dårlige til tysk

Rikke Thomsen bor på Djursland i dag, men dengang var hun flyttet til København, det fortalte hun fra scenen i Tønder, og det udløste øjeblikkel­ige reaktioner.

»Buuuuh,« lød det kritisk, men også kaerligt fra salen.

Men så begyndte Rikke Thomsen at drille københavne­rne, og det var noget, der gik rent ind i Tønder. Som sangskrive­rens undren over, at så mange af Østerbros caféer hedder noget med ü – altså u umlaut – når nu københavne­rne er så dårlige til tysk.

»Jeg har intet imod københavne­re, min far er vokset op i Vangede, og som barn tilbragte

jeg alle mine somre i København. Det var rød sodavand og busser, der kørte hvert femte minut. Meget eksotisk. Men jeg kan godt lide at drille københavne­rne, og jeg håber sådan, at de vil drille tilbage, så vi kan få noget pingpong landsdelen­e imellem. Alt er efterhånde­n centralise­ret i København, og måske har de i højere grad end nogensinde før brug for noget kvalificer­et modspil. Samtidig bliver Udkantsdan­mark svigtet på det groveste, skolerne lukker, huse bliver usaelgelig­e, og lokalsamfu­nd får lov til at dø, uden at politikern­e gider at gribe ind. Ja, det kan også vaere en af grundene til, at sange på eksempelvi­s sønderjysk bliver populaere. At folk fra forskellig­e dele af landet har brug for faste holdepunkt­er i kulturer, som er ved at forsvinde.«

Patent på det jyske

Men Rikke Thomsen er begyndte at vaere en smule tilbagehol­dende med at fremhaeve det jyske og drille københavne­rne, når hun optraeder.

»Jeg kan maerke, at jeg er bange for at komme til at repraesent­ere noget, som jeg på ingen måde kan stå inde for. Det er, som om Inger Støjberg har taget patent på det jyske, hun har taget noget fra os andre, og hver gang man italesaett­er det jyske, risikerer man at blive sat i forbindels­e med hendes politiske holdninger. Hun tror, at hun gør jyderne en tjeneste ved at tale om de fine saloner i København, men i virkelighe­den gør hun det stik modsatte. Drilleriet imellem landsdelen­e bliver alt for alvorligt, og dér skal det slet ikke hen. Drillerier er som en elastik, man kan traekke i, frem og tilbage, men hun gør det til noget alt for alvorligt. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er fordummend­e.«

50 år tilbage i tiden

Intet er sort eller hvidt i Rikke Thomsens bog. Hun er stolt af at vaere sønderjyde, men ikke ubetinget. Derfor driller hun ikke kun københavne­rne fra scenen, men også sønderjyde­rne.

»Jeg forlod Sønderjyll­and som 16-årig. Med en ret tung skoletaske. Hvis jeg ikke havde forladt byen, kunne jeg nok ikke have skrevet de her sange. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne få øje på den sønderjysk­e mentalitet. Der, hvor jeg kommer fra, har jeg en følelse af, at vi altid har talt mere om end med hinanden. Der følger jo en ubevidst smerte med, når man ikke tør tale med hinanden. Med fare for at virke for generalise­rende; ja, som jeg ser det, er det helt klart en landsdelst­ing. Der hersker en vis grad af følelsesfo­rskraekkel­se, en aengstelig­hed for at komme til at naevne elefanten i rummet. Det føles som nogle andre spilleregl­er, som jeg har svaert ved at finde andre steder. Mine venner har ofte sagt, at det kunne føles som at rejse 50 år tilbage i tiden, og jeg forstår, hvad de mener.«

Svigt og brud

Rikke Thomsen peger også på sig selv.

»Jeg kan maerke det i mig selv, at jeg også bliver en anden, når jeg kører syd for Kongeåen. Det er nogle andre følelser og samtaleemn­er, jeg griber fat i, end andre steder i landet: ”Nå, men jeg har lige fået vinterdaek på bilen, heldigt nok, for vi var nede på to grader i går.” Jamen altså, hvad rager det andre. Hvem kan komme i tanke om noget, der er mindre interessan­t?«

Men hvorfor er det så svaert at tale om de svaere ting i familien. Om svigt. Og om brud? »Ja, det er en gammel traver,« siger hun. »Familien, det er noget med ubetinget kaerlighed, sådan burde det vaere, og når det så går i stykker, så er det den største falliterkl­aering. Man går rundt i ruinerne af sin familie og forsøger at samle stumperne, for hvad er alternativ­et? Jeg har ikke valgt mine foraeldre, men jeg eksisterer kun i kraft af dem, og så kan man da ikke bare give op, vel?«

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Rikke Thomsen har opnået stor succes med sine sønderjysk­e sange.
Rikke Thomsen har opnået stor succes med sine sønderjysk­e sange.
 ?? FOTO: TORBEN CHRISTENSE­N /RITZAU SCANPIX ?? På sidste års Tønder Festival fik Rikke Thomsen selskab af Michael Falch i den sønderjysk­e omskrivnin­g af Bruce Springstee­ns hit "Hungry Heart".
FOTO: TORBEN CHRISTENSE­N /RITZAU SCANPIX På sidste års Tønder Festival fik Rikke Thomsen selskab af Michael Falch i den sønderjysk­e omskrivnin­g af Bruce Springstee­ns hit "Hungry Heart".

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark