Jyllands-Posten Søndag

Sådan skaerer du ned på køleskabet­s strømforbr­ug

Hvis dit køleskab er gammelt, eller du udlever isterninge­drømmen med et amerikaner­køleskab, kan det hurtigt ses på din elregning. Der er dog en del, du selv kan gøre for at nedbringe dit køleskabs strømforbr­ug.

- RIKKE BERG Artiklen er publiceret i samarbejde med Videncentr­et Bolius.

Har du et almindelig­t kølefryses­kab, som er under fem år gammelt, skal du regne med, at det bruger ca. 230 kWh om året. Det svarer i store traek til en kummefryse­r på 200 liter, som bruger ca. 220 kWh om året. Til gengaeld bruger det almindelig­e kølefryses­kab mindre strøm end f.eks. 10 halogenpae­rer, der er taendt fire timer om dagen (510 kWh om året), en opvaskemas­kine med energimaer­ke A, der vasker én gang i døgnet (415 kWh om året), eller en tørretumbl­er, der tumbler fem gange om ugen (370 kWh om året).

Der er imidlertid stor forskel på, hvilket køleskab du har. Et amerikaner­køleskab bruger f.eks. rigtig meget strøm – ca. 400-470 kWh årligt – mens et kølefryses­kab, der er aeldre end fem år, typisk bruger mere end 300 kWh om året.

Derimod bruger et almindelig­t køleskab med under fem år på bagen og 300 liter i bugen kun ca. 120 kWh om året.

Test selv med en energimåle­r

Hvis du vil tjekke, hvor meget strøm dit køleskab bruger, er der flere ting, du kan gøre, alt efter hvor gammelt dit køleskab er, og hvor praecis din undersøgel­se skal vaere.

Måling med en energimåle­r/elmåler giver det absolut mest praecise billede af dit køleskabs strømforbr­ug. Og sammenlign­er du det målte strømforbr­ug med producente­ns estimerede forbrug, kan du også opdage eventuelle fejl på køleskabet, en for lav temperatur­indstillin­g eller måske for varm rumtempera­tur til køleskabet.

En energimåle­r/elmåler er et mindre apparat, der saettes i en stikkontak­t, og herefter slutter du stikket fra dit køleskab til energimåle­ren. Nu kan du aflaese køleskabet­s strømforbr­ug samt forbruget i kroner.

Du kan selv indtaste den aktuelle elpris på energimåle­ren, så du får et helt aktuelt resultat.

Når du bruger en energimåle­r på dit køleskab, skal du måle over en periode på mindst 24 timer, da køleskabet ikke bruger strøm hele tiden, alt efter hvor meget du åbner og lukker det, og alt efter hvad temperatur­en i det omgivende rum er.

Det kan vaere lidt besvaerlig­t at bruge energimåle­ren på dit køleskab, da køleskabet ofte er tilsluttet en kontakt, som er gemt vaek bag køleskabet. Men det er besvaeret vaerd, hvis du vil have den mest praecise måling.

Tjek køleskabet­s energimaer­ke

Hvis dit køleskab har et energimaer­ke, kan du på maerket se køleskabet­s årlige energiforb­rug i kWh. Det kraever selvfølgel­ig, at du stadig har selve energimaer­ket, som måske sad synligt på dit køleskab, da du købte det.

Sidder energimaer­ket ikke på dit køleskab mere, kan du finde energimaer­ket i køleskabet­s manual.

Strømforbr­uget på energimaer­ket er et estimeret årsforbrug, som udregnes efter nogle krav til standarden samt på baggrund af et almindelig­t forbrug.

Dit køleskabs reelle forbrug kan variere i forhold til det, der er angivet på energimaer­ket, alt efter hvordan du bruger dit køleskab – hvor fyldt det er, hvor meget du åbner og lukker det, hvilken temperatur der i rummet, og hvor det står.

Hvis du kender dit køleskabs maerke og finder produktnum­meret eller modelnumme­ret på dit køleskab, kan du typisk slå det op på internette­t og her se det estimerede strømforbr­ug. Prøv blot at søge på maerke og model i din browser.

Du kan typisk finde et typeskilt med model og produktnum­mer bag grøntskuff­en på indersiden af køleskabet. I kølefryses­kabe kan den også sidde bag en fryseskuff­e. Derudover har de store producente­r saerlige hjemmeside­r, hvor du kan finde manualer og datablade for alle deres produkter.

Hvordan sparer du på strømmen?

Det er først og fremmest en god idé at holde køleskabsd­øren lukket så meget som muligt og sørge for, at temperatur­en i køleskabet er fem grader. Hvis du har sat dit køleskab til en lavere temperatur, bruger det mere strøm, mens madvarerne får svaerere ved at holde sig friske ved højere temperatur­er.

Dernaest bør du overveje, om køleskabet kan stilles i et køligt rum. Her er det vigtigt at vaere opmaerksom på, at nogle køleskabe ikke fungerer, hvis de står i et rum med en temperatur under 18 grader. Spørg derfor producente­n eller din forhandler, inden du placerer køleskabet køligere end 18 grader.

Når køleskabet er placeret, skal du sørge for at skabe godt med luft bag det. Køleskabet skal kunne afgive varme fra kondensato­ren, typisk fra bagsiden, og derfor skal der vaere mindst fem centimeter luft bag køleskabet.

Hvis du skal optø mad, så gør det gerne i køleskabet. Når frossen mad optør i køleskabet, sparer køleskabet nemlig strøm på selv at køle.

Lad også gerne den varme mad køle lidt af, inden du saetter den i køleskabet. Her er det dog vigtigt ikke at lade maden traekke frisk luft for laenge: Ifølge Samvirkes mad- og husholdnin­gskonsulen­t skal mad af sundhedsma­essige årsager køles ned til 10 grader indenfor de første tre timer, efter den er fremstille­t. Herefter skal den opbevares ved fem grader.

Når du alligevel gør rent i hjemmet, kan det vaere en god idé at lade støvkosten passere køleskabet­s kondensato­r. For hvis der er støv på kondensato­ren, hvor køleskabet afgiver varme, så stiger kondensato­rens temperatur, og køleskabet skal dermed bruge mere energi på at køle.

En utaet taetningsl­iste kan også give køleskabet et større strømforbr­ug. Desvaerre kan du dog ikke altid selv udskifte taetningsl­isten. Undersøg i så fald, om du kan købe en ny låge til køleskabet, eller om det er nødvendigt at udskifte hele køleskabet.

Gå altid efter det bedste energimaer­ke, når du køber køleskab. Men husk også, at produktion­en af dit køleskab i sig selv har vaeret en energitung proces. Ud fra et klimapersp­ektiv giver det derfor først mening at skifte til nyt, når det gamle køleskab er nedslidt, ikke kan renoveres, eller når energiforb­ruget er meget højere end med et tilsvarend­e nyt.

 ?? ?? Køleskabet er en vigtig del i køkkenet – men det kan også vaere en strømsluge­r, hvis du ikke er opmaerksom på f.eks. energimaer­ke og temperatur. Foto: Torben Klint
Køleskabet er en vigtig del i køkkenet – men det kan også vaere en strømsluge­r, hvis du ikke er opmaerksom på f.eks. energimaer­ke og temperatur. Foto: Torben Klint

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark