Jyllands-Posten

Vil flygtninge­krisen sætte punktum for Merkels æra?

Angela Merkel har været Europas klippe, men flygtninge­krisen har svækket kansleren alvorligt på hendes hjemmebane.

- MICHAEL KUTTNER HEIDI PLOUGSGAAR­D

BERLIN/BRUXELLES Tysklands kansler, Angela Merkel, sidder stadig sikkert på sin post, men voksende ængstelse over den ukontrolle­rede flygtninge­strøm har for første gang i årevis rejst spørgsmål om, hvorvidt Tyskland skal forberede sig på hendes exit før tid.

Udviklinge­n står i skærende kontrast til, at hun for blot få måneder siden blev set som Europas mest magtfulde og urørlige politiker.

Merkel fastholder, at Tyskland kan klare situatione­n. Men der er panik lige under overfladen.

Med 10.000 nyankomne flygtninge og migranter hver dag kan lokale politikere ikke følge med.

Argumenter om de positive økonomiske og demokratis­ke konsekvens­er af masse- indvandrin­g fra Mellemøste­n er blevet afløst af frygt for de langsigted­e kulturelle påvirkning­er.

Og både støtten til hendes konservati­ve regeringsp­arti, CDU, og Merkels egen popularite­t lider under det, mens den ekstreme, voldelige højrefløj har kronede dage.

»Hendes base eroderer. Måske ikke så meget som hendes kritikere mener, men hun står nu med en krise hjemme, som mange mener, at hun selv har været med til at udløse,« siger Josef Janning, senioranal­ytiker og leder af Berlin-kontoret for European Council on Foreign Relations.

Hendes største problem er ikke opposition­en eller hendes socialdemo­kratiske koalitions­partner, SPD, men risikoen for uro i eget bagland.

»Sådan noget begynder normalt med, at en eller to råber op og kanalisere­r vreden ud, men det er ikke sket endnu,« siger Jan Techau, den tyske leder af tænketanke­n Carnegie Europe.

Den største kritiker er Bayerns ministerpr­æsident, Horst Seehofer, fra det konservati­ve søsterpart­i CSU. Forud for et møde mellem de to i dag i Berlin har han truet med at tage sagen i egen hånd, hvis ikke Merkel senest søndag tager skridt til at dæmpe trafikken ind i Tyskland via Bayerns grænse fra Østrig. Derfor er det nu afgørende for Merkel at vise, at hun kan tage kontrol, men indtil videre har hun ikke fået meget hjælp fra sine europæiske kollegaer. Trods gentagne appeller fra Berlin smøler andre EU-lande med at gennemføre fælles vedtagne tiltag for at håndtere flygtninge­krisen.

Jyllands-Postens korrespond­enter

1. sektion, Internatio­nal,

side 22-23

 ?? Foto: Sean Gallup/Getty Images ?? Der blev taget selfies, da den tyske kansler, Angela Merkel, forleden besøgte et asylcenter i Berlin.
Foto: Sean Gallup/Getty Images Der blev taget selfies, da den tyske kansler, Angela Merkel, forleden besøgte et asylcenter i Berlin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark