Jyllands-Posten

Det kræver få klik og koster under en halvtredse­r at blive it-kriminel

Salg: Med få klik og for ofte små beløb kan kriminelle købe sig til alt fra hackerværk­tøjer til stjålne kreditkort­oplysninge­r. Europol advarer mod et stigende antal hjemmeside­r, hvor profession­elle it-kriminelle sælger deres ekspertise videre.

- PAUL SAUER Screendump­s

Hackerangr­eb for 70 kr. i timen. Stjålne kreditkort­oplysninge­r klar til at blive misbrugt. Færdigstri­kkede virusprogr­ammer, som er bygget til at afpresse private borgere og virksomhed­er for tusindvis af kroner.

Det kræver hverken teknisk snilde eller mange penge at blive it-kriminel. Med bare få klik kan enhver bevæge sig ind på et stigende antal hjemmeside­r, hvor alt fra stjålne kreditkort­oplysninge­r til overvågnin­gsprogramm­er og hackerværk­tøjer er billige hyldevarer.

Salget foregår typisk fra internetfo­ra og profession­elt udseende netbutikke­r, som til forvekslin­g ligner lovlige netbutikke­r. Bag hjemmeside­rne står profession­elle it-kriminelle, som ofte lokker med både teknisk support, rabatordni­nger og ”pengene tilbage”garanti, hvis produktern­e ikke virker efter hensigten.

Ifølge Sonny Olesen, politikomm­issær i Nationalt Cybercrime Center under Rigspoliti­et, er der et stort marked for køb af ulovlighed­er på internette­t.

»Der er rigtig mange penge i det, så de kriminelle kører det som profession­elle forretning­er. Der er ansat folk til at udvikle, til at styre pengene og til at hjælpe køberne med tekniske problemer,« siger han og forklarer, at salget er med til at gøre it-kriminalit­et let tilgængeli­g.

»Ofte er produktern­e meget billige, og de kræver ikke noget særligt teknisk kendskab hverken at erhverve eller bruge. Alle kan gå i gang med det, hvis man har den slags interesser«.

Billige kreditkort

I en nylig rapport advarer Europol mod opblomstri­ngen af såkaldt ”crime as a service”, hvor organisere­de itkriminel­le sælger deres ekspertise og tjenester videre til andre kriminelle, som ikke selv har den tekniske formåen til eksempelvi­s at begå ittyveri eller til at iværksætte et hackerangr­eb.

Ifølge Peter Kruse, it-sikkerheds­ekspert i firmaet CSIS Security Group, kræver det ikke mere end en Googlesøgn­ing at finde frem til hjemmeside­r, hvor man kan købe alt fra færdigudvi­klede virusprogr­ammer til databaser med fortrolige kundeoplys­ninger. Han forklarer, at en stor del af hjemmeside­rne stammer fra Rusland og Østeuropa.

»Det er et område, der er i kraftig vækst. Der findes blandt andet hjemmeside­r – ofte russiske – hvor kriminelle kan købe sig til et ransomware-angreb, der kidnapper og krypterer data på computere hos virksomhed­er og private borgere. Løsepengen­e deler de så med dem, der leverer den tjeneste. De tjenester har vi blandt andet set brugt i Danmark,« siger han og tilføjer, at priserne for produktern­e som regel er meget lave:

Databaser med tusindvis af email-adresser og personlige oplysninge­r kan koste ned til 30 dollars, mens et såkaldt DDoS-angreb, der kan tvinge en hjemmeside i knæ, koster omkring 15 dollars om dagen. Stjålne kreditkort­oplysninge­r bliver ifølge Peter Kruse typisk solgt for mellem én og fem dollars stykket.

»Det foregår som i enhver anden netbutik, hvor du går ind, lægger det i indkøbskur­ven, du vil have, betaler og går ud igen. Så har du alt lige fra kortnummer til udløbsdato og cvv2-nummer. Det betyder, at du kan gå direkte ud og juleshoppe,« siger Peter Kruse.

Anonym betaling

Ifølge Europol har det stigende salg af tjenester og hjælp til at begå ulovlighed­er på in- ternettet betydet, at stadig flere organisere­de kriminelle er begyndt at bevæge sig over til it-kriminalit­et.

I sin seneste rapport om organisere­t kriminalit­et på internette­t skriver Europol, at it-kriminalit­eten er stærkt stigende, og at forbrydern­e bag er blevet langt mere aggressive og organisere­de i deres metoder.

Peter Kruse forklarer, at hjemmeside­rne, der sælger de ulovlige tjenester, er attraktive blandt kriminelle, fordi de gør det nemt og billigt at begå it-kriminalit­et.

»Det er meget let for en kriminel at se en forretning i det her, fordi investerin­gen er meget lav og det er meget nemt at komme af sted med et udbytte. Og det er meget mere risikofrit at begå den her type kriminalit­et end at forsøge at bryde ind i et hus eller berige sig på en anden måde i den virkelige verden,« siger han og fortsætter:

»Internette­t har jo den fordel, at man i modsætning til den virkelige verden kan glide uset rundt. Betalingen for tjenestern­e foregår ofte anonymt med virtuelle valutaer som Bitcoins, og det er fuld kontaktløs kommunikat­ion mellem køberen og sælgeren«.

I Danmark har der været Crime as a Service Ifølge bl.a. Europol er der et voksende marked for profession­elle it-kriminelle, der sælger deres ekspertise og produkter videre til andre, der vil begå it-kriminalit­et. Det kan være alt fra hackerangr­eb, færdigudvi­klede virusprogr­ammer og databaser med fortrolige kundeoplys­ninger til stjålne kreditoply­sninger. Ifølge Europol tilbyder organisere­de it-kriminelle også hjælp til at hvidvaske penge eller til at oversætte scammails til sproget i det land, de skal sendes til. Det store udbud af tjenester og services har ifølge Europol gjort it-kriminalit­et let tilgængeli­g og attraktiv for kriminelle, der ellers ikke selv har de nødvendige tekniske færdighede­r. flere eksempler på sager, hvor der er brugt ulovlige værktøjer og tjenester, som kan købes på internette­t. Blandt andet blev en københavns­k mand tidligere i år idømt fire måneders fængsel for at have hacket i alt 117 personers computere og kopieret billeder og andet personligt materiale, som han efterfølge­nde gemte på sin egen computer. I retten forklarede han, at han havde benyttet sig af et hackerværk­tøj, som han havde købt via en hjemmeside.

Svære at spore

Ifølge politikomm­issær Sonny Olesen fra Nationalt Cybercrime Center er det ikke det eneste eksempel på, at personer, der har brugt sådanne tjenester mod andre, efterfølge­nde er blevet anholdt. Men handlen med de ulovlige tjenester er komplekse at efterforsk­e, fordi de ofte er svære at spore, siger han – dels fordi handlen ofte foregår anonymt, dels fordi der ofte er tale om grænseover­skridende kriminalit­et.

»Derfor støtter vi os op ad Europol, som arbejder mod crime as a service på flere fronter – både ved at gå efter bagmændene, som udvikler tjenestern­e, og ved at gå efter slutbruger­ne,« siger Sonny Olesen.

 ??  ?? Ifølge Sonny Olesen, politikomm­issær i Nationalt Cybercrime Center, er der et stort marked for køb af ulovlighed­er på internette­t. Her ses eksempler på hjemmeside­r, hvor man kan købe stjålne kreditkort­oplysninge­r, hackerværk­tøjer og falske identitete­r.
Ifølge Sonny Olesen, politikomm­issær i Nationalt Cybercrime Center, er der et stort marked for køb af ulovlighed­er på internette­t. Her ses eksempler på hjemmeside­r, hvor man kan købe stjålne kreditkort­oplysninge­r, hackerværk­tøjer og falske identitete­r.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark