Om­fat­ten­de da­ta­læk i Coop

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Coop har op­le­vet et da­ta­brud. Det be­ty­der, at 17.500 med­lem­mer af de­tail­hand­lens sms-kun­de­klub­ber kan ha­ve få­et læk­ket de­res te­le­fon­num­mer. Det op­ly­ser virk­som­he­den i en med­del­el­se til de be­rør­te med­lem­mer. En sms nåede

It:

at bli­ve sendt til de man­ge med­lem­mer. Men den blev stop­pet fra at bli­ve sendt til fle­re, da det via et link var mu­ligt at se med­lem­mer­nes te­le­fon­num­re. Coop har an­meldt brud­det på per­son­da­ta­sik­ker­he­den til Da­ta­til­sy­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.