Var­men gi­ver fle­re bran­de i al slags na­tur

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Var­men og den tid­li­ge som­mer har ført til mar­kant fle­re na­tur­bran­de i næ­sten al­le na­tu­r­om­rå­der. Det for­tæl­ler Lars Høg Schou, der er ope­ra­tiv chef i Be­red­skabs­sty­rel­sen. »I den­ne we­e­kend har der væ­ret na­tur­bran­de i Nord­jyl­land, Midtjyl­land og i Søn­derjyl­land. De stør­re bran­de har den­ne som­mer væ­ret i Jyl­land. Det kan ha­ve no­get at gø­re med, at man har sto­re mar­ka­re­a­ler. Der er og­så sand­jord, som kan væ­re ekstra tør. Og så er der man­ge plan­ta­ger og nå­leskov, hvor der er me­get brand­bart ma­te­ri­a­le i un­der­sko­ven.« I ju­ni var der 449 na­tur­bran­de. Det er langt fle­re end de 194 bran­de, der i gen­nem­snit har væ­ret i ju­ni de se­ne­ste fem år.

Vejr:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.