Fi­fa gav kro­at ad­var­sel for Ukrai­ne-hyl­dest

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Do­ma­goj Vi­da ind­t­og en af hel­te­rol­ler­ne, da Kro­a­tien lør­dag spil­le­de sig i VM-se­mi­fi­na­len med en sejr over Rusland ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce. I et vi­deoklip de­di­ke­re­de Vi­da sej­ren til Ukrai­ne. Da det kan op­fat­tes som et po­li­tisk bud­skab, valg­te Fi­fa at un­der­sø­ge sa­gen nær­me­re. Fi­fa har dog valgt at la­de Vi­da slip­pe med en ad­var­sel. I vi­deoklip­pet rå­ber Vi­da ”ære til Ukrai­ne”. Det står ikke klart, om det var hen­sig­ten, at vi­deo­en skul­le pu­bli­ce­res.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.