Bri­tisk kvin­de er død af ner­ve­gif­ten Novi­chok

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En bri­tisk kvin­de, der blev ud­sat for ner­ve­gif­ten Novi­chok i det syd­li­ge Eng­land i slut­nin­gen af ju­ni, er død. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AP. Et par fra by­en Ames­bury, der lig­ger nær Sa­lis­bury, blev den 30. ju­ni ind­lagt med tegn på at væ­re for­gif­tet med den rus­si­ske ner­ve­gift No­vo­chok. Det blev i be­gyn­del­sen af juli be­kræf­tet. Novi­chok, der blev ud­vik­let un­der Den Kol­de Krig af Sov­je­tu­ni­o­nen, var det mid­del, der blev brugt til at­ten­ta­tet på Ser­gej og Julia Skri­pal i Sa­lis­bury den 4. marts. Stor­bri­tan­ni­en har he­le ti­den pe­get på Rusland som den skyl­di­ge. Bri­tisk po­li­ti ar­bej­der ud fra en te­se om, at par­ret, der blev for­gif­tet i Ames­bury, er kom­met i kon­takt med ef­ter­la­den­ska­ber fra at­ten­ta­tet mod Ser­gej og Julia Skri­pal, der beg­ge over­le­ve­de.

Stor­bri­tan­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.