Vildt fa­vo­rit­fald hos kvin­der­ne fort­sæt­ter

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Kvin­der­nes Wim­b­ledon i ten­nis har ud­vik­let sig til fa­vo­rit­ter­nes kir­ke­gård. In­den man­da­gens ot­ten­de­dels­fi­na­ler var blot én af de 10 top­se­e­de­de til­ba­ge i tur­ne­rin­gen, og nu er den spiller og­så for­tid i Lon­don. Den sy­ven­de­se­e­de­de tjek­ke, Ka­rolí­na Plísko­vá, tab­te man­dag til hol­læn­de­ren Kiki Ber­tens (se­e­det 20). Dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var blandt de før­ste se­e­de­de, der blev eli­mi­ne­ret, da hun som an­den­se­e­det tab­te til rus­se­ren Eka­te­ri­na Ma­ka­rova. Se­ne­re tab­te den top­se­e­de­de ru­mæ­ner, Si­mo­na Ha­lep. Der­u­d­over har Gar­biñe Mu­guruza (3), Slo­a­ne Step­hens (4), Eli­na Svi­to­li­na (5), Ca­ro­li­ne Garcia (6), Pe­tra Kvi­tova (8), Ve­nus Wil­li­ams (9) og Ma­di­son Keys (10) al­le tabt. Set med dan­ske øj­ne var der man­dag godt nyt. 15-åri­ge Cla­ra Tau­son ind­led­te man­dag ju­ni­o­rer­nes Wim­b­ledon med sejr over den thailand­ske kva­li­fi­ka­tions­spil­ler Ma­nan­chaya Sawang­ka­ew med de over­leg­ne cif­re 6-2, 6-0. I an­den run­de mø­der Tau­son Lea Ma, USA.

Ten­nis:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.