VM-dom­mer ude­luk­ket på liv­s­tid

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ke­ny­a­ne­ren Marwa Ran­ge, der var ud­ta­get til VM, er ude­luk­ket på liv­s­tid for at ac­cep­te­re be­stik­kel­se. Ran­ge var fak­tisk ud­ta­get til at skul­le døm­me ved VM i fod­bold i Rusland, men hans navn blev ta­get af li­sten kort før tur­ne­rin­gen, da det blev kendt, at han har ac­cep­te­ret at la­de sig be­stik­ke. Det var en jour­na­list fra Gha­na, der af­slø­re­de Ran­ge. Jour­na­li­sten ud­gav sig for at væ­re en fod­bol­dof­fi­ci­al fra Gha­na og til­bød Ran­ge be­stik­kel­ses­pen­ge. Dom­me­ren ac­cep­te­re­de et be­løb på 6.000 dol­lars - sva­ren­de til 38.000 kr. Den 41åri­ge Ran­ge har væ­ret Fi­fa-dom­mer si­den 2011. Ude­luk­kel­sen af Ran­ge er en del af en stør­re skan­da­lesag om 22 afri­kan­ske dom­me­re.

Be­stik­kel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.